ZLOČINY SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH

Na Matroně Svarohaum

NELEGÁLNÍ SŇATEK - SMILSTVO PŘIKRYTÉ SPOLEČNOSTÍ, LEŽ A PODVOD, FALEŠNÁ PŘÁTELSTVÍ, NELEGÁLNÍ ŠARÍA, GOMORIE, SPIRITISMUS, MODLÁŘSTVÍ, POKUSY O ÚKLADNOU VRAŽDU, PSYCHOTRONICKÉ MUČENÍ...

https://www.svedkovejehovovidekujeme.cz/co-si-myslime-o-svedcich-jehovovych/

JAKÉ VADNÉ CHOVÁNÍ ČEKALO KATEŘINU CHMELÍKOVOU V NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI SVĚDKOVÉ JEHOVOVI.

Uvědomujeme veřejně JUDr. Müllera, který chrání nepochopitelně vraha a mučitele Petra Konráda, aby toho zanechal. Kumuluje si hřích proti BOHU AUMJEHOVA ABSOLUTNO.

©

NELEGÁLNÍ SŇATEK

SMILSTVO = FALEŠNÁ PŘÁTELSTVÍ

POŠKOZOVÁNÍ POVĚSTI 

PSYCHOTRONICKÉ MUČENÍ

OKRADENÍ A UMUČENÍ OTCE

NELEGÁLNÍ SOUDNÍ ŠARÍA 

ODMÍTNUTÍ VYSLECHNOUT SVĚDECTVÍ O DOMÁCÍM NÁSILÍ
ODMÍTNUTÍ VYSLECHNOUT BOŽÍ VYVOLENOU MATRONU SVAROHAUM, ABSOLUTNÍ ZAPISOVATELKU A TLUMOČNICI ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE
DISKRIMINACE ŽEN
SHROMAŽĎOVÁNÍ MOBU FALEŠNÝMI SVĚDECTVÍMI
RODOKAZNOST
STÁTOKAZNOST
ZEMĚKOULOVRAŽEDNOST
ODMÍTNUTÍ MIMOSOUDNÍHO VYROVNÁNÍ
FALŠOVÁNÍ A POHANĚNÍ DVOU GARANTOVANĚ INSPIROVANÝCH KNIŽNÍCH SVĚDECTVÍ O NAŠÍ NÁRODNÍ HISTORII

V NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI SVĚDKOVÉ JEHOVOVI.