ZLOČINY PETRA KONRÁDA

Smilstvo a gomorie v náboženské společnosti

Místo Boha hledal ve společenství věřících svoje oběti pro psychotronické mučení a popravy.

VÝROKY INKARNAČNÍHO SOUDU LIDSTVA.

www.inkarnacnisoud.com

GARANTOVANÝ ZÁPIS PRO POZEMSKÝ NEJVYŠŠÍ SOUD

S Petrem Konrádem a Milošem Konrádem jsme před 5.7. 2021 prováděli psychiatrický a kriminalistický srdeční caging pro zjišťování kdy jejich ústa lžou, abychom znali jejich srdeční frekvence při jejich vědomé lži a pravdě a abychom zjistili stupeň jejich gomorie.

Kateřina Elisabeth Chmelík Česká jako ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKA ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE PLNILA POKYNY ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA ABSOLUTNÍHO BOHA ABSOLUTNA VŠECH ABSOLUTEN AUM AUMJEHOVY AUM HÁBA SOLÚTA WITLÁVA AGAPE EREBUSE HÁDA KRONA MELCHISEDEKA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU NEKONEČNO HERMÉSE.

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/srdecni-caging/

Během celého procesu se Petr Konrád a Miloš Konrád a ostatní zločinci natáčejí skrze spacetimeviewery L'MURTENETU BOŽÍCH MLÝNŮ pro kriminalistické účely výuky policistů a soudců INKARNAČNÍHO SOUDU.

Po ukončení celého procesu vám přineseme hmatatelné výsledky a školení společně se záchytem zločinců správně.

Stejně tak se sledují reakce policistů a soudců na tento případ, jak se chovají a jak přistupují k neobvyklému, za to dostanou buď detenci a odnětí úřadu nebo odměnu.

www.patrolasvarohaum.com

©

PETR KONRÁD 

7. 3. 1971 Pardubice

JE MIMO JINÉ I MUČENÁ OBĚŤ MEZINÁRODNÍ NELEGÁLNÍ 

FAŠISTICKO ARIÁNSKÉ 

PSYCHOTRONICKÉ LUFTHAFFE NWO.

To je nám velice líto, ale zločincem se stal ze své vlastní vůle.

Byl to důsledek jeho předchozí reinkarnace v těle zrádce národa Konráda Svaroha, díky jehož svévolné zradě bylo zničeno CÍSAŘSTVÍ NEBESKÝCH v roce 200 n.l. na své hlavní administrativě. 

Je tedy zodpovědný za vývoj světa do násilí, které jej následně při další reinkarnaci postihlo podle matrixových pravidel HÁBSOLÚTE AGAPE již jako nevinného chlapce. 

Díky němu zemřelo tenkrát v 1. století mnoho chlapců umučením. 

Většinou zemřeli hladem a zimou a další, kteří se narodili zajatým ženám v otroctví germánském, byli zotročováni mučením jako negramotní sluhové. 

Příběh Konráda Svaroha zveřejňujeme na webových stránkách HISTORIE ČESKÉHO NÁRODA zvlášť později.

To, že se Konrád Svaroh inkarnoval takto, bylo důsledkem přirozené evoluce mezinárodní situace, kterou sám svými činy vyvolal.

Litovat Petra Konráda tudíž můžeme pouze racionálně směrem k zastavení agrese na jeho duši a pomocí, aby mohl znovu nalézt lidské vlastnosti v době, kdy už ho nikdo nebude mučit. 

Není možné, aby to udělali lidé, které podváděl, musí to udělat mezinárodní PANACEJSKÁ ARMÁDA a stát instituciolnáně za pomoci ŘÍŠE ZA ZRCADLEM ETHER, která vidí do příběhu globálně.

Dle naší investigace v příběhu uvědomujeme všechny, že osobnost Petra Konráda byla zlomena citově na srdeční duši i mentálně tak, že z něj fašističtí mučitelé vytvořili 

zločince mimořádného gomoristického pohledu na jeho oběti.

Konal nesoucitně, nemilosrdně a s pocitem, že má práva, která nikdy neměl,  ale zároveň si myslel, že obětem ulevuje od většího mučení od vyšších katů nad ním. Zabíjel mimo jiné tak, aby to podle něj bylo milosrdnější, než by to bylo jinak.

NAD NÍM BYLI VYŠŠÍ ZLOČINCI, NEŽ BYL ON.

Má na kontě 12 PSYCHOTRONICKÝCH mučení svých obětí.

Jelikož se jedná o zločinnost mimořádného charakteru vyvinutou na oběť Petra Konráda, soudíme jeho činy jinak, než kdyby se ke zločinnosti takového rozsahu a síly rozhodl dobrovolně sám ze sebe, 

to jej ovšem nevylučuje z nutnosti detence, neboť má poškozený lidský cit a potřebuje odbornou pomoc, aby jej znovu nabyl.

K tomu potřebuje oddělit do speciálního sakrálně psychiatrického zařízení, které teprve budeme vytvářet. 

Do HÁBSOLÚTOVA ATMÉRIA.

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/habsolutovo-atmerium/

Mezitím musí dojít na investigaci soudně-policejní ideálně zde na zemi. 

Petr Konrád musí vypovídat před soudem, aby jeho činy a postoje společnost mohla pochopit a uvědomit si, co přesně potřebuje k nápravě své duše, aby cítila soucit a milosrdenství s jeho oběťmi. Aby se stala lidskou.

Jeho duše je cynická, pyšná, arogantní a je v obranné reakci, neboť z jeho pohledu mu nikdo prakticky z jeho situace nepomáhal. Nejvíce citu a pomoci dostal od rodiny Chmelíkových v jejich nevědomosti o jeho skutečném životě, kterou zneužíval a vyvražďoval psychotronickými a fyzickými likvidacemi. 

Nejvíce dostal od své exmanželky KATEŘINY, kterou nenáviděl bez příčiny, 

a dále od Eleanor Konrádové, kterou mučil na duši i duchu, fyzicky jedem několikrát a umožňoval svojí spoluprací s vyššími psychotronickými katy její psychotronické sufokace střevního obsahu, aby se nemohla vyprázdnit, a spolupracoval na křivení její páteře psychotronicky v psychotronické narkóze a znemožňoval její správné lékařské ošetření. Spolupracoval na jejím mučení směrem do její plánované smrti tak, aby její maminka, která jí zachraňovala jak uměla, šla do blázince a do vězení za její vraždu. Mezitím jí ničil domov, vztah s maminkou a způsoboval její deprese a zoufalství, žal a beznaděj. 

https://www.katerinakonradova.com/zlociny-na-eleanor-konradove/

Zavraždil jí jejího domácího mazlíčka bílého kota JUDA LVÍČKA psychotronickou pumou a útočil psychotronicky na její fenku MUFFIN, kterou dítě absolutně miluje a velice by truchlila, kdyby zemřela. Dával jí do jídla jed a dával jí jedovaté předměty denní potřeby, aby jí mohli psychotroničtí kati ještě více negativně ovlivňovat. 

Při tom věděl, že mu bezelstně důvěřovala. 

Mučil i ostatní domácí mazlíčky, zejména jedem a psychotronickými jevy, aby v domácnosti dělali potíže. Vyháněl je psychotronicky z pozemku, zavíral je do skříně a mučil je hlady a strachem na malém tmavém prostoru. 

Od dětství byl veden fašisty k tomu, aby dokázal zavraždit kočky. Posilovali tak psychotronické katy, aby jim nedělalo problém zavraždit i fyzicky kohokoli na koho by ukázali a poručili by vykonat popravu. Na tom se Petr Konrád podílel, učil se vraždit pod pohrůžkami upálení jako byl zavražděn Jan Palach a další oběti Pražského jara 1969 NEBO FAULPLASMOVÝM OHŇOVÝM ŠLEHEM, což byla fašistická novinka.

Petr Konrád byl záměrně mučený od dětství ve špíně MILOŠEM KONRÁDEM, aby byl připravený sloužit fašismu a neměl únik. To musí vypovědět sám, co všechno mu Miloš Konrád dělal v domácím násilím. Jeho matku Marii Pleskačovou psychotronicky mučil a zotročil mučením. Trápil jí různými způsoby tak, že neuklízela byt a zanechala děti v narůstajícím nepořádku. Musí vypovídat pravdu také. "Syna" trápil různými psychotronickými jevy a neglektem. Manželce neřekl o své minulosti, že zavraždil a snědl své dvě děti a zavraždil ženu, aby nesvědčila, že byl ve vztahu, který byl tajný. Měl temnou minulost a násilí na ostatních páchal od svých 13 let, kdy mu fašisté zahraniční začali silně měnit psychotronicky jeho prožitek. Byl zotročený pro psychotronické pokusy na lidech a BYL NUCEN MUČENÍM páchat zločiny, aby neby mučen. Dostával příkazy od jiného psychotronického kata. Petr Konrád vyrostl v psychotronickém násilí, o kterém neví všechno, útlé dětství si nepamatuje a do zločinů Miloše Konráda nebyl zcela zasvěcen. Miloš Konrád svoje zločiny pochopitelně tajil a pravděpodobně o všech již nemá přehled. Bylo jich mnoho. Je to mimořádný psychotronický zločinec, hacker a vrah, který organizoval podsvětí v České Republice. 

KATEŘINA CHMELÍKOVÁ NIC O TĚCHTO PROBLÉMECH PETRA KONRÁDA  S DOMÁCÍM A PSYCHOTRONICKÝM NÁSILÍM NEVĚDĚLA AŽ DO ČERVNA 2020, KDY ZAČALA BÝT UVĚDOMOVÁNA O TOM, CO SE JÍ VLASTNĚ V ŽIVOTĚ DĚJE. DOVOLÁVALA SE ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI A PRÁVA V JEJÍM ŽIVOTĚ MODLITBAMI A PŘÁNÍMI a psaním na soud pozemský, neboť se na ní zvláštím způsobem nabaloval zločin.

NA ZÁKLADĚ DETAILNÍ INVESTIGACE 

V PŘÍBĚHU SE INKARNAČNÍ SOUD ROZHODL 

ANULOVAT

NELEGÁLNÍ SŇATEK

PETRA KONRÁDA A KATEŘINY CHMELÍKOVÉ z 3. 5. 1997.

INKARNAČNÍ SOUD LIDSTVA zrušil nelegální sňatek Petra Konráda a Kateřiny Chmelíkové 

z důvodů spáchaného smilstva ze strany ženicha Petra Konráda, 

který si vzal Kateřinu Chmelíkovou smilně, byla to falešná přísaha lásky, úmysly Petra Konráda byly mít oběť pro tajné nelegální vražedné a mučivé psychotronické a fyzické likvidační pokusy na lidech, čímž si vydělával peníze na zbraně a hodnosti ve fašistické psychotronické hierarchii NWO LUFTHAFFE.

https://www.psychotronickavalka.cz/smilne-snatky/

O Kateřině Petr Konrád dále rozhlásil, že byla údajná prostitutka než se stala svědkem Jehovovým a že to prý tají. Podporoval od začátku jejich seznámení pomluvy snoubenky a později manželky za jejími zády, které byly uvedeny v tajné psychotronické počítačové hře TAME THE WITCH.

Petr Konrád bydlel v extrémně špinavé domácnosti na Benešově náměstí 2517. V této špíně byl nucen žít leta, neboť byl mučenou obětí fašismu a mučení špínou a smradem byla jedna z metod jak u nás zahraniční psychotroničtí kati národa vyráběli brutálně mučené oběti pro spolupráci na vyvražďování národa. 

Z hlediska USNESENÍ INKARNAČNÍHO SOUDU Petr Konrád zcela záměrně se zlým úmyslem zatáhl Kateřinu Chmelíkovou, která mu byla dohozena sborovou dohazovačkou Jarmilou Krátkou. 

Tím, že se seznámila se zrádci národa a se zrádci svými, kteří se vloudili do domácnosti její rodiny pod rouškou vyučování o Bohu Jehovovi, začala zažívat zdravotní a životní martyrium, které trvá dodnes. 

Pavel Krátký byl spolupracovník a později podřízený její maminky a byl osloven na spolupráci s likvidací její rodiny psychotronicky a fyzicky Zdeňkem Svobodou mladším, který v psychotronické počítačové hře, která byla podkladem pro popravy vysoké šlechtické genetiky na našem území, označil svoji spolužačku neprávem za kurvu kurev jenom proto, že s ním nechtěla chodit, protože k němu pocítila náhlý sensuální odpor. Její dívčí intuice jí od Zdeňka Svobody odrazovala a nevěděla nejprve proč. Sexuálně s ním nic neměla, chodili spolu asi měsíc. 

Později se dozvěděla , že Zdeněk Svoboda ukradl spolužákovi Čeňkovi Honsovi, který ho považoval za přítele, seděl s ním v lavici a důvěřoval mu, jeho celoživotní programátorskou práci, a později si díky ní vydělal velké peníze v řádu miliard a spolužáka Čendu nechal psychotronicky popravovat halucinačními stavy až spáchal sebevraždu na jeho doporučení ve 20 letech. Předtím se mu spolužáci vysmívali protože měl hrůzostrašné migrény a nemohl žít normálně. Bral drogy ze zoufalství na svojí situací, kterou nechápal, a utíkal do zahraničí, kde ho mučit tenkrát neuměli. Lékaři z něj udělali schizofrenika a přitom byl mučená oběť fašistických zvěrstev na naši genetiku. Byl vysoké šlechtické Svarogovské genetiky, tedy potomek Ježíše Krista JEHOSHUY SVAROGA  a MARUŠKY MAGDALÉNKY jako KATEŘINA, což oba nevěděli. 

Čeněk Honsa Kateřinu tajně miloval, chodili spolu už na první stupeň základní školy, vedl si o ní deníček, který mu Zdeněk Svoboda ukradl i s jeho programátorskými věcmi. Čeněk je na nebesích a celou dobu pracuje pro PATROLU SVAROHAUM, aby šel Zdeněk Svoboda do vězení. Může si ho z nebes i zastřelit brutálně bolestivě. Zničil mu život. Nic si neužil, tiše si snil svoje sny o velkém programování, měl v hlavě a v počítači několik velkých programátorských projektů, od dětství mu tatínek, který byl také psychotronicky mučený a chránil svoji rodinu tím, že denně běhal minimálně 10 kilometrů, platil a extra mu dopřával programátorský kroužek, obor, ve kterém byl Čenda extra talentovaný přirozeně od útlého věku. 

Zdeněk Svoboda mu ukradl identitu a užíval si jeho nápady, bral za ně peníze, prestiž a zcestoval celou planetu a vůbec se za to nestyděl dosud. POSUZUJTE.

UVĚDOMUJEME ZDEŇKA SVOBODU, ŽE POKUD BY SE SNAD PO PŘEČTENÍ TOHOTO ROZSUDKU NAD JEHO VINOU POKUSIL PLÁNOVAT V SRDCI JIŽ UBLÍŽENÍ KATEŘINĚ CHMELÍKOVÉ, ŽE JE NAD NÍ CELÁ VLÁDA ETHERU, KTERÁ JÍ CHRÁNÍ PSYCHOTRONICKY. NECHŤ SE ANI NEPŘIBLIŽUJE NIJAK A ČINÍ HLUBOKÉ POKÁNÍ ZE SVÝCH VRAŽD A MUČENÍ. TOTÉŽ PLATÍ PRO OSTATNÍ VINÍKY. 

STŘÍLÍME BRUTÁLNĚ UVĚDOMOVACÍ PSYCHOTRONICKÉ STŘELY.

Zdeněk Svoboda nechal zavraždit dále další osoby kolem KATEŘINY CHMELÍKOVÉ včetně jejího kamaráda Stephana v Německu, který zemřel popraven střelnou zbraní a ranou kamenem do týla a dále se podílel na výhozu z okna paní Mlejnkové, kterou její maminka Mirka zachraňovala od osamění a se kterou KATEŘINA studovala Bibli a pomáhala jí z depresí. Podílel se na umučení jejího otce Františka Chmelíka, z čehož měl také finance kromě lepších zbraní.

Tím chceme ukázat, že Petr Konrád se stýkal  a spolupracoval 

s tajnými nelegálními nespravedlivými psychotronickými katy národa, kteří se vzájemně podporovali v mučení a vyvražďování svých vyhlídnutých obětí.

Petr Konrád zatajil několik vážných zdravotně-mentálních a pocitově emocionálních skutečností ze svého života Kateřině Chmelíkové, což jsou také právní důvody pro to, že manželství bylo nelegálně uzavřené. 

Neřekl jí, že byl od svého útlého dětství, co si pamatoval, až do svých 12 let, tedy asi 10 let, brutálně sadisticky fyzicky bit a psychotronicky mučen a nucen do hnusných věcí, které mu kazily cit a morálku a kvalitu života i perspektivu. Nesměl mít zájmy, nesměl se moc učit, nesměl moc chodit ven a musel čekat na výprasky od svého "otce" Miloše Konráda. Nesměl to nikomu říct. 

Svěřil se až ve sboru svědků Jehovových starším a ti nenahlásili na policii brutální mučení dítěte a dospívajícího, přišel k nim, když mu bylo 16 let. Tím dále narýsovali jeho osud, ze které se neměl jak jinak dostat, pokud ho stát a ostatní nijak nechránili, jedině sebevraždou. 

NEPOSUZUJTE.

Československo bylo ve spárech zahraniční germánské psychotronické mafie proti které stát nepomáhal účinně, nabízel pouze pobyt v bunkru, ze kterého nebyla naděje na osvobození, nebudoval antipsychotronickou ochranu. 

Petr Konrád v bunkru byl opakovaně a potom mu stát odepřel další pobyt, neboť z bunkru odcházel, nemohl tam vydržet. Měl úzkosti a deprese. NEPOSUZUJTE. Nikdo nevěděl, co s tím. Mučené dítě až do dospívání a mučený muž psychotronicky potřeboval celotělové masáže šungutovými kameny a potřeboval naději na vysvobození celkově, jinak by se depresí nezbavil. Stát ovšem nic nedával ani neslibovat a život v bunkru nebyl pro mučené oběti řešením. Měli pouze vyhlídku, že by tam zůstali až do smrti.

V době, kdy se Petr Konrád ženil s Kateřinou Chmelíkovou byl již zavedeným psychotronickým katem národa českého a spolupracoval na psychotronických popravách našich obyvatel a jednou ročně musel někoho zavraždit, aby nebyl mučen. 

Pracoval později z psychotronické věže, do které chodil vykonat pár úkonů, které dostal příkazem od svého otce Miloše Konráda, který byl nad ním kápo. Byl také psychotronicky mučený dlouhodobě a přidal se na stranu fašistů nedobrovolně poté, co mu policie opakovaně nepomohla a nereagovala na jeho nabídky, že je schopen sestavit antipsychotronickou ochranu státu. Prý měl malé vzdělání. 

Stal se poté jedním z nejvýznamějších nedobrovolných spolupracovníků LUFTHAFFE, vyráběl pro ní sofistikované popravčí nástroje. Tedy vzdělání a schopnost měl a stát jimi pohrdl skrze nevědomé  a neglektivní úředníky na místech, odkud šla republika zachraňovat. POSUZUJTE.

Nic z toho Kateřina Chmelíková před svatbou nevěděla, bylo jí to zatajeno. 

Jednalo se o závažné skutečnosti, které by vedly, že by určitě nechtěla žít s psychotronicky mučeným vrahem národa. Žádala by pomoc státu a řešení situace globálně.

Starší sboru o mnoha těchto skutečnostech věděli a umožnili nelegální jednání, 

které vedlo do mučení Kateřiny Chmelíkové, jejího otce, její dcery a její rodiny celkově. Petr Konrád si vydělával nelegální peníze mučením a popravováním lidí pro mezinárodní fašistickou válečnou organizaci LUFTHAFFE a rodina Kateřiny Chmelíkové se mu hodila do jeho plánů pro psychotronické i fyzické pokusy as jejich zdravím a na popravy, za které bylo nejváce peněz čím krutější byly.

Sňatek vedl do mučení KATEŘINY KONRÁDOVÉ a JEJÍHO DÍTĚTE FYZICKY I PSYCHOTRONICKY. 

Výpis zločinů Petra Konráda přineseme později. 

Jednalo se o psychotronické popravování, o zanášení parazitických organismů do těla manželky i exmanželky ve faulhypnóze, ale i opakované popravování jedem, které se Petrovi Konrádovi nepovedlo. 

Dále popravoval přetáčením kotule levého oka směrem do ztráty identity a směrem do ztrát paměti.  Popravoval směrem do ztráty soudnosti a identity a pověsti, čímž chtěl Petr Konrád získat majetek a finance a dítě na další mučení. Mnohé příkazy prováděl vynuceně pod psychotronickým i fyzickým mučením LUFTHAFFE.

Své manželce vykrádal hlavu z jejích počítačů a zasílal data LUFTHAFFE. Měl ji nechat vystoupat v kariéře, ukrást knowhow a potom ji zavraždit.

Během let na ní zkoušel psychotronické programy a sledoval několik parametrů. 

Prvním byla reakce těla zdravotně a reakce mentální co s tím. 

Další byla reakce, zda nevznikne podezření na psychoronické mučení. Všechno se mělo dít tajně.

Popravoval i předměty okolo ní a sledoval jak a zda si všimne.

Například jí nechal popravit přední osu automobilu Citroen C 3 jejím odstřelem, když auto stálo na ulici a ona byla na obědě. Měl sledovat co si bude myslet. 

Psychotronicčtí kati chtěli vlastnění psychotronických zbraní ututlat a popravovat si jak by se jim zlíbilo, aniž by si toho někdo všiml.

Dále jí popravil piáno, dar po otci, rozpukem kobylky.

Během let, kdy se nepoužívala, rozkradl celu její anglickou učebnu a vyházel věci. Jedná se o ztrátu asi za milion korun. Nebyla použitelná už.

Popravoval jí systematicky na pověsti mezi všemi známými tak, aby později, až jí bude zbavovat soudnosti, jí nikdo nepomáhal. Plánoval to dlouhodobě, neboť za ztrátu soudnosti a umučení jako nesvéprávný bylo nejvíce výhod ve fašistické hierarchii.

Opakovaně jí zanášel parazitární nákazu jak do vagíny, tak do úst. 

Před svatební nocí ji ve faulhypnôze nechal znásilnit čtyřmi muži a zanést 

černou housenku ropeworm 

do vagíny. 

Ta rozežírá vnitřnosti, dělá kokony, cysty, myomy, endometriozu, ulcerosní colitudu nebo Crohna. Na konci martyria zločinec podává oběti ve faulhypnóze písek a to tvoří fekální kameny, které oběť vyprazdňuje i zvrací a ropewerm se v nich množí a zabírá si celé tělo, které umírá rozežrané larvami. Kateřina housenku nevědomky vypudila tak, že výtoky, které jí to v první fázi infestace způsobilo, řešila gelem s čajovníkovým olejem, který je pro housenku jedovatý a ona se zpouzdřila a zemřela. Lékaři při operaci podbřišku, vynadali kokon. Vypadalo to jako zánět slepého střeva. 

Jenomže lékaři nemluví před pacienty pravdu, že necházejí v organismu parazity. 

Nesměli to totiž řešit, protože sadistickýcm zdravotnictvím vládla teorie, že paraziti neexistují a že nejdůležitější prevence je nechat se očkovat. Šlo o to, aby se pro výzkum zneužití parazitů k mučení lidí, našlo vhodné pole působení, kde lidé s potížemi parazitů byli lékaři odmítáni. Očkování je čipované a skrze radioaktivní psychotronický čip šlo parazity množit až 10x rychleji a člověka likvidovat na zdraví nákazou jejich. Nejvíce se používala borrelie z infikovaných klíšťat, dále ropeworm, to má mnoho žen ve vnitřnostech jako endometriozu většinou anebo jako potíže se střevy, a dále toxoplasmosa a urogenitální choroby, které se mazaly na kondomy.

Dále jí opakovaně zanášel pseudomonasu aeruginosu, na kterou zemřel její otec in cardio František Chmelík, infestovala mu celý urogenitální systém, což mu také zařídila LUFTHAFFE v podobě Miloše Konráda, který byl jeho katem od dospívání. Miloš Konrád měl na starosti všechny kulaky a jejich rodiny, kteří byli vybráni jako oběti, které nebude nikdo zachraňovat. Na pozemek Františka Chmelíka Miloš Konrád nechával svézt mrtvé v pytlích a honil ho v noci k ránu z postele, aby mrtvoly spaloval v jámě v Hradišti na Písku u lesa. Leta tam František pod pohrůžkami smrti celé rodiny upálením likvidoval důkazy po vraždách Miloše a Petra Konrádových a nejenom jich. Celkem spálil pozůstatky více jak 600 lidí většinou to byly malé děti, mnohdy miminka. Dospělých tam moc nebylo. Tvrdili mu, že má mrtvé v rybníku, aby ho nechal vybrat, ale nebylo to možné v důsledku špatné přístupnosti terénu. Budeme chtěít revizi rybníka na Brozanské 67, musí se pokácet část les a rycbníks emusí vybrat z bahna a prohlédnout obsah. Frantička Chmelíka takto Miloš Konrád mučil od jeho 13 let a říkal mu spalovač mrtvol. Nesměl se zdráhat, jinak dostával psychotronická mučení na poli venku. Byl kvůli tomu každé ráno unavený a jak musel navíc dávat litr krve měsíčně, tak měl mikrocytické krvinky a chronickou únavu.

Příběh Františka Chmelíka přinášíme zde:

https://www.katerinakonradova.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni-2/

Dále Petr Konrád prováděl na své manželce pokusy s jedy, 

kdy jí trávil přidanými jedy do jídla a opakovaně měla v důsledku toho těžké nevolnosti se zvracením. 

Dělal to nejraději na dovolených, za což byly největší výhody. 

To dělal i dítěti poté, co se mu nepovedlo manželku zavraždit při porodu.

Manželka Petra Konráda byla neustále nemocná s něčím jiným, měla divné choroby, které šly jenom těžko léčit klasicky, neboť na ně lékaři nic neměli, co by pomáhalo. A tak jeho žena musela hledat jinde rady a stala se zí léčitelka kvůli svému a otcově zdraví zejména. 

Petr Konrád vedle ní kradl knowhow a posílal ho LUFTHAFFE.

Když manželka poprvé otěhotněla jeho spermatem neb došlo na protržení kondomu, tak dítě psychotronicky odstřelil, a jeho manželka pak nemohla otěhotnět. Pak náhle otěhotněla, ale dítě nebylo Petra Konráda, neboť jí podvedl a nechal jí ve faulhypnóze otěhotnět cizím spermatem z Ameriky. Jednalo se o genetiku SVAROG Jamese Younga, druhou nejdelší na světě v té době, který byl umučen na Gotlandu. 

Eleanor se proto narodila jako pohrobek aniž by o tom maminka věděla.

JE NUTNÉ DÍTĚ UVĚDOMIT SOUDNĚ, ŽE NENÍ KONRÁDOVÁ, ŽE SE SPRÁVNĚ JMENUJE 

ELEANOR YOUNG CHMELÍK

Rádi bychom jí soudně přejmenovali na 

Eleanor Margareta Jang Česká, 

neboť se jedná o ABSOLUTNĚ POSLEDNÍ PŘEMYSLOVNU RODEM.

Je pravá česká princezna a je ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLÍ, aby dostala tréning v PANACEJSKÉM BONTÓNU a dovzdělání, aby se jednou mohlo ujmout vlády v Čechách jako královna česká.

Má si to dát za cíl.

OTCOVSTVÍ PETRA KONRÁDA MUSÍ BÝT ANULOVÁNO A MUSÍ ZAPLATIT BOLESTNÉ.

Chtěl si podle fašistické demagogie pořídit novou bytost na psychotronické pokusy a matka měla zemřít brutálně sadisticky při porodu a dítě mělo buď zemřít také nebo být retardované, poškození při porodu, aby bylo hloupé. Matka si vybrala porodnici ve Vrchlabí, kde se tvrdilo, že se rodí poměrně přirozeně bez plánovaných zásahů chirurgických. Jenomže porodnice byla psychotrocniky šikanovaná a primář platil výpalné a musel hrůzostrašně při prohlídkách ženy znásilňovat hákem ve vagíně, což muselo vypadat jako běžná prohlídka, což fašisté věděli a proto když se žena rozhodla rodit přirozeně, tak se radovali, že budou mít body.

Kateřinu třikrát znásilnili hákem a potom jí podali desetinásobnou dávku oxytocinu, aby se protrhla. To se jim nepodařilo a dítě vytřelilo trašlivě za řevu matky ven promodralé a s třikrát obtočenou pupeční šňůrou kolem krku a zaškrcené, neboť se bolestí matky při znásilnění ještě dvakrát přetáčelo v břiše. Obě matk i dcera přežily, tak matka dostala milost a na dítěti se dělaly psychotronické pokusy s jejími chutěmi a vůněmi, tak, aby nepřijímalo příkrmy. Dítě nechtělo nic navíc než kléko mateřské jíst rok, jenom se kojilo a potom se rozjídalo postupně. Nechtělo zavádět větší pestrost chutí a nic moc nového mu nechutnalo.

Na očkování mělo drastické reakce, tak se matka rozhodla očkování po třech inijekcích ukončit navždy, aby dítěti nehozila nějaká újma. Dítě bylo neustále nachlazené a v prvních měsících mu slezly vlasy a nerostly, což byl znak otravy. Matce podával jed do jídla Petr Konrád v kojení opakovaně. 

Matka měla s kojením potíže, měla záněty a bolestivá ňadra téměř rok a půl, neboť se v mlíku kumuloval jed. Dítě mělo být hloupé, aby se s ním dalo lépe manipulovat.

U Eleanor se to projevilo jako zamklost a strach z mužů a neustále ci cucala palec, což dělá dodnes a potřebuje hlídat a v případě, že by toho nechtěla nechat, musí dostat sádru na prst, protože je propojený s levou zrakovou kotulí a byla by hloupá a přišla by o zrak levého oka. Nedomyká jí mozek a nespíná ji inteligence o dvě patra již nyní. Některé věci nechce vědět, ačkoli jsou pro život podstatné. 

Potřebuje dozor, aby zaměškané vědomosti a příležitosti mučením doplnila nyní během následujících 5 let. Aby se mozek invervoval správně a dostala se do svých talentů. Bude muset brát pravidelně medicinální cannabis, aby se zakrnělé části mozkové tkáně regenerovaly. Musí si spustit co nejdříve telepatickou komunikaci se všehobytím, je předurčená restaurátorka historických předmětů a bude telepaticky hovořit se psy a kočkami a jinými zvířaty a předávat jejich vůli lidstvu. 

Musí být obklopena zvířaty. 

Od dětství měla sen mít farmu v Cihelně a to jí musíme splnit a musí na ní nyní vyrůstat, pečovat o zvířata a chodit do školy v českém jazyce. Musí se učit česky psát a vyprávět, má být televizní moderátorkou pro děti v českém a anglickém jazyce. Musí dostat hereckou školu a školu režisérskou a dostudovat grafiku. Je talentovaná umělkyně a musí se jí postavit bazén pro mořské víly, kde bude s holčičkami trénovat rovnání páteří pouhým plaváním. Bude vést plavecký kroužek a dělat rehabilitace. Musí dostat kostými mořské pannyn a plavat denně na výkon, aby se jí páteř narovnala. Jedná se druhou nejstarší ženu po genetice, která začínala jako 

Dhurga

Byla prvorozenou dcerou MAHAMMAYI SHAKTI a MELCHISEDEKA JANGA, prvorozeného syna ALMY MATER, ALMY PATER a MAHAMMAYI SHAKTI, byl dvojspermiový. Ve své době byl tantravelmistrovský, hojil poraněnou sexualitu mužů, než se mu narodila dcera. Potom se věnoval sexualitě dívek a žen. Měl za úkol jim porozumět a byl tantravelmistrovský celý život. Měl nejvíce dětí ze všech prvních synů TRINITY MELCHISEDEK.

Eleanor se musí pro otevření všech jejích talentů dozvědět pravdu o Petrovi Konrádovi a Milošovi Konrádovi.

Pokračování příště...