ŽALOBA 

NA SVĚDKY JEHOVOVY

Matrony Svarohaum a Matrona Svarohaum

ZA NEBEZPEČNÉ PROTISPOLEČENSKÉ, HISTORII PRZNÍCÍ, ZEMĚKOULOVRAŽEDNÉ A STÁTOKAZNÉ POSTOJE

INKARNAČNÍ SOUD LIDSTVA SHLEDAL SVĚDKY JEHOVOVY 

VINNÝMI 

Z NÁSLEDUJÍCÍCH ZLOČINŮ NEJENOM NA MATRONĚ SVAROHAUM

DISKRIMINACE DĚTÍ

DISKRIMINACE ŽEN

GOMORIE

DISKRIMINACE HOMOSEXUÁLŮ

NÁBOŽENSKÁ NESNÁŠENLIVOST A DISKRIMINACE

NELEGÁLNÍ SŇATKY ZATAJOVÁNÍM STAVU ZDRAVÍ DUŠE, DUCHA I TĚLA ŽENICHA A VYSTAVOVÁNÍM OBĚTÍ SMILSTVA DOMÁCÍMU NÁSILÍ VČETNĚ ÚKLADNÉHO PLÁNOVÁNÍ VRAŽDY UMUČENÍM.

ODMÍTÁNÍ SPOLUPRACOVAT S BEZPEČNOSTNÍMI SLOŽKAMI STÁTU PROTI ZLOČINU

PEDOFILIE

PSYCHOTRONICKÁ ŠIKANA, MUČENÍ A VRAŽDY.

PRZNĚNÍ SVĚTOVÉ I DOMÁCÍ HISTORIE

RODOKAZNOST

SMILSTVO

SODOMIE

STÁTOKAZNOST

JUSTIČNÍ ŠARÍA

ZEMĚKOULOVRAŽEDNOST

Svědkům Jehovovým děkujeme za jejich vytrvalost ve službě poslů Jehovy Boha a žádáme je o ukončení jejich činnosti a vědomou pozornost našim webovýcm stránkám, kde najdou PRAVDU PRAVD o veškerém stvoření a evoluci našeho světa přímo od ABSOLUTNÍCH BOHŮ RODINY AUMJEHOVA  a uvědomujeme vás, že jsme na topu tři. TRINIT MELCHISEDEK  a přicházíme jako DIKTÁTOŘI ABSOLUTNÍHO DOBRA VAŠEHO A JAKO GLOBÁLNÍ LÉKAŘI SYSTÉMŮ.

ZACHRAŇUJEME VEŠKERÉ LIDSTVO OD APOKALYPSY, NEBOŤ VĚDECKO TECHNOLOGICKÁ CIVILIZACE, KTERÁ JE SCHOPNA UDRŽET MATKU ZEMI NA JEJÍ OBĚŽNÉ DRÁZE, JE POTŘEBA TAK NĚJAK V URČITÉM POČTU A VÝVOJE SCHOPNOSTI SE SJEDNOTIT RYCHLÝM MEZINÁRODNÍM UVĚDOMĚNÍM PRAVDOU PRAVD.

Dříve jsme nemohli dokončit ABSOLUTNÍ NIRVÁNU, neboť nebyla celosvětová média a tisk a distribuce tisku do všech konců světa a gramotnost.
Nyní přicházíme tak, abychom zločinci zneužitá média očistili od všech lží a podvodů na vás všechny vedoucí do apokalypsy Matky Země BOHEMIE, které zabraňujeme.

PŘIPRAVTE SE DO NOVÉHO DRUHU SLUŽBY za okamžitou odměnu pocitovou i finanční ABSOLUTNÍM INKARANÁTORŮM LIDSTVA.

NEJSME PROTI VÁM, ALE NESTRPÍME ŽÁDNÉ JEDNÁNÍ PROTI ABSOLUTNÍMU BOŽÍMU ZÁKONU A PROTO SE OČISTĚTE OD VADNÝCH NÁVYKŮ CO NEJDŘÍVE, AŤ VÁM MŮŽEME POUŽÍVAT PRO ABSOLUTNÍ NIRVÁNU A NIC UŽ NEPOKAZÍTE.

Budeme vás reorganizovat pod vedením MATRONY SVAROHAUM, která vás nemá moc ráda. 

Vyvražďovali jste jí rodinu někteří z vás a ostatní jim pomáhali jejich podporou ve lži a podvodu.

Byly zde i výjimky a ty zveme do spolupráce jako první. Budou mít jednodušší pokání směrem do absolutní nirvány.

MODLETE SE JINAK:

BOŽE AUMJEHOVA, vyučuj mě směrem do ABSOLUTNÍ NIRVÁNY  s TRINITY MELCHISEDEK a s planetou Zemí BOHEMIÍ 

v souladu s jejími momentálními potřebami.

Kéž je vždy poznám a nenechám se svádět ke zločinu na mé NEJSVĚTĚJŠÍ MATCE a na mých NEJSVĚTĚJŠÍCH OTCÍCH TRINITY MELCHISEDEK a jejich EVOLUČNÍHO STVOŘENÍ.

Amen s amen.

Děkuji.

A pak si přejte, co byste chtěli pro sebe a pro ostatní. Nežinýrujte se, přejte si velkoryse. Řekněte si konečně o všecko, co jste si již svojí prací pro ráj zasloužili a chcete si zasloužit. Napiště si svoje přání.

Ihned poté se pusťte do studia náboženského celosvětového synkretismu, stanete se jeho učiteli.

Studujte naše webové stránky 

TRINITY MELCHISEDEK 

GLOBÁLNÍCH LÉKAŘŮ SYSTÉMŮ 

a dostudujte si detaily, co uvádíme, z knih.

Návod jak nelépe postupovat dostanete na: 

www.svedkovejehovovidekujeme.cz

TENTO WEB JE EXTRA PRO VÁS.