ŽALOBA NA 

 PSYCHOTRONICKÉ MUČENÍ

Matrony Svarohaum a Vědeckého Inkarnátora Aumjehova JINK

VE STÁTĚ ČESKÁ REPUBLIKA A CELOSVĚTOVĚ

©

NEJROZSÁHLEJŠÍ SVĚDECTVÍ 

KATEŘINY KONRÁDOVÉ ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ

O PSYCHOTRONICKÉM MUČENÍ, KTERÉ BYLO DOSUD VYPOVĚZENO, najdete zde:

https://www.katerinakonradova.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni/

ZÁROVEŇ SE DOZVÍTE JAK POD PSYCHOTRONICKOU VÁLEČNOU REPRESÍ VZNIKALY NEMOCE A PROČ.

Oběti psychotronického mučení umíraly tajně na neznámé válečné jevy, oběti, které byly v procesu mučení, byly zavázány mlčením a strachem z ještě horšího mučení.

KATEŘINA CHMELÍK 

BYLA ZACHRÁNĚNA ABSOLUTNÍMI BOHY A PŘIJATA ZA DCERU I MANŽENU MATRONU SVAROHAUM PRO SVOJI NEJVĚTŠÍ VÍRU NA SVĚTĚ.

Otevřela se jí historická paměť za odměnu.

Historická paměť se otevírá odspodu směrem vzhůru jak hodnotíme činy pro nirvánu dalších osob, které přišly po nás a my jsme se zeshora reinkarnovali a setkáváme sami sebe v cyklickém programu a uvědomujeme si, kdo jsme opravdu.

ŽEHNÁME SI TĚLEM, DO KTERÉHO SE NARODÍME A DO JEHOŽ NÁRUČE SE UCHYLUJEME A SETRVÁVÁME 

V LÁSCE BOŽÍ OPRAVDU 

JUST LOVE ALWAYS 

AND ALL THE TIME FOREVER EVER JUST LOVE.

Uvědomujeme všechny jak funguje psychotronická bolest fyzického těla od určitého momentu, kdy jí již není možné vydržet setrváním v těle a prožíváním této bolesti. 

Duše vylétá z těla a má možnost se podívat kam se jí zlíbí po planetě Zemi, jsou zde brány etheru matrixové a duše, která si nashromáždila činy pro absolutní nirvánu mohla dostat i za faulplasmování směrem k umučení velikou pocitovou odměnu. Poměrně dost obětí brutálně psychotronicky mučených se stalo spolupracovníky ŘÍŠE ETHER NA NÁPRAVĚ ZLOČINU NA PLANETĚ ZEMI BOHEMII a fungovali jako inkarnační informátoři tím, že létali kolem planety země BOHEMIE a viděli globálně a vyschlechli rozhovory a uvědomili o nich INKARNAČNÍ SOUD  a  PATROLU SVAROHAUM i PANACEJSKOU ARMÁDU ETHERU. 

Vysloužili si tak další kvalifikace v novém těle poté, co opustili tělo fyzické.

Člověku faulplasmovanému extrémně ve fyzickém těle se dočasně spouštěly různé lucidační a halucinační procesy, na které měl nárok a mohl se tak učit všechno možné o tom jak funguje naše realita a mohl komunikovat s věcmi a bytostmi božími po cestě matrixovým tělem vlastním ale. Mohl pod jejich vlivem i malovat matrixové záležitosti. Každá emoce a pocit mají svůj obraz a frekvenční vyjádření. Faulplasmovaný mohl slyšet i různé zvukové vjemy a vnímat halucinační jevy. Nemohl za to, byl obětí násilí frekvenčního psychotronického. Bylo těžké se v tom vyznat. Tyto jevy byly pro oběti poměrně strašidelné. 

Pouze silně věřící je mohl brát jako vjemy od Boha.


Nikdo z těchto lidí není psychiatricky nemocný ani není blázen. Absolutně zakazujeme se jim jakkoli vysmívat a pranýřovat je a vylučovat z kolektivu. Kdo měl halucinační stavy, byl mučená oběť sadistického psychotronického násilí.
TO, CO VIDĚL, BYLO JEHO TĚLO. A POKUD BYLO POŠKOZENÉ NÁSILÍM, VIDĚL HODNĚ NEGATIVNÍCH VĚCÍ. POKUD SI PŘÁL DOBRO PRO VŠECHNY, OTEVÍRALY SE MU VIZE NIRVÁNY S JEHO OSOBOU V JEHO ŽIVOTNÍM POSLÁNÍ. KDO TAM NIC NEMĚL, TAK TAM NIC NEMĚL. NEOTEVÍRALO SE MU DOBRO NEB DOBRA NEKONAL DOSTATEČNĚ MNOHO. BYLA NA TO NORMA, KTERÁ PLATILA PRO KAŽDÉHO. JSME RACIONÁLNÍ REALITA.

Necestujeme v etheru obrazem a zvukem telepatickým 

v těle cizím, ale ve vlastním, 

vidíme jeho projevy, postoje a záměry a plány. 

Proto se zločinci neotevírá brána etheru, která by vedla do NIRVÁNY a CELOSVĚTOVÉHO RÁJE, 

ale otevíré se pouze vědomí jeho vlastní apokalypsy. 

Zločinci to nedává žádné řešení do dobra v době, 

kdy nemá na dobro již žádný nárok 

a nemá nárok na vyšší postavení v matrixu. 

Pokud jste byli svedeni falešnými proroky a falešnými filozofiemi o vzniku našeho světa, kterých bylo mnoho z důvodů lži a podvodu a nedostatečného pochopení těch, co měli v sobě odpovědi, a nedostatečně dlouhé historické D.N.A. linie v prorokovi, neboť jí prostě onen prorok neměl dlouhou tak, 

aby viděl všechno až k počátku světa, 

tak si uvědomte, že máte hledat PRAVDU PRAVD od těch, 

kteří vám ji mohou dát a ne tam, kde jí nemají a nemohou mít.

SVĚDECTVÍ OHLEDNĚ STVOŘENÍ NAŠEHO SVĚTA A ŘEŠENÍ DO NIRVÁNY 

V CELOSVĚTOVÉM POZEMSKÉM RÁJI VYDÁVAJÍ POUZE 

ABSOLUTNÍ BOZI MATRIXU 

TRINITY MELCHISEDEK.

Pokud lidé vydávali pod různými halucinogeny a opojnými nápoji a pod fauplasmováním různé verze světa, jak je viděli, děkujeme jim za jejich odvážné vyjadřování a uvědomujeme je, že bude potřeba jejich vyjídření ponechat, pokud mohou, a připojit k nim uvědomění, že se jedná o staré jejich poznání, které si doplnili a uvést tam svoje nové stanovisko. Nesmí se antidatovat. Všechny příspěvky musí zůstat autentické v čase i projevu. Nestahujte nic, za čím si stojíte svým tělem celým a duší, nebo't ABSOLUTNÍ BOŽÍ MLÝNY L'MURTENETU G 10 A VYŠŠÍHO pokutují na životních příjemných pocitových jednotkách každou lež o našem stvoření. 

POKUD OVŠEM UVEDETE, ŽE JE TO VAŠE PRASTARÉ SMÝŠLENÍ, O KTERÉM SI UVĚDOMUJETE, ŽE JE NEPRAVDIVÉ ZCELA, NEMÁME PROTI TOMU ŽÁDNÉ REPRESE.

©