VEŘEJNÁ ŽALOBA

UVĚDOMUJI VŠECHNY, ŽE MĚ 30.6. 2021 psychotroničtí zločinci MILOŠ KONRÁD, MICHAL BAIER A JEHO BANDA NA ŠUPCE A PETR KONRÁD VYHNALI PSYCHOTRONICKÝMI JEVY A JEDY Z DOMU V HRADIŠTI NA PÍSKU 83.

TRESTNÍ OZNÁMENÍ

NA MICHALA BAIERA

HRADIŠTĚ NA PÍSKU 71, STARÉ HRADIŠTĚ 53352

ZA NĚKOLIK POKUSŮ O MOJI VRAŽDU SKRZE STAVBU PSYCHOTRONICKÉHO POPRAVČÍHO DOMU V HRADIŠTI NA PÍSKU 83, STARÉ HRADIŠTĚ 53352 A JEDY, spolupráci s psychotronickou mafií Miloše a Petra Konrádových (bývalý tchán a bývalý manžel), za rozkrádání a ničení a přemísťování mého majetku.

Toto trestní oznámení podává Kateřina Elisabeth Chmelík Česká, Hradiště na Písku 83, 53352 Staré Hradiště, rodné číslo: 7351151060, tel. 778470888, email: aumjehova@gmail.com

V Hradišti na Písku 23.6. 2021

Podávám trestní oznámení na Michala Baiera a na jeho spolupracovníky ze čtvrti Šupka v Hradišti na Písku za stavbu a provozování popravčích psychotronických domů, z nichž jsem koupila tři a v domě 83 bydlím nyní od léta 2020 sama, dceru jsem musela pro psychotronické a jedovnické útoky (rozsypávali zde a sprejovali a stříkali průduchy v oknech a ve světlech jedy dusivé, i kolem domu)

a útoky na můj majetek dát ke své mamince i s jejím pejskem, neboť byly vedeny útoky i na naše zvířata.

Jelikož se moji úkladní vrazi nadále pokoušejí o moji vraždu a plánují další pokusy o diskreditaci mé osoby, posílám soudu odkazy na veřejné svědectví na webu a urguji veřejnost a média.

Žádám soud o urgentní vojensko-policejní zásah na domy v Hradišti na Písku Šupka, kde je psychotronické podzemí a celou psychotronickou šikanu a mučení ovládá ze svých dvou domů a z podzemí Michal Baier a Petr Konrád a Miloš Konrád, kteří se zároveň pokusili háčkovat moje online systémy, abych nemohla ani odejít z domu, oni zaslat vzkaz.

Hackují mi i počítač a mobilní telefon a rozhlašují o mě všude ve spolupráci s některými dalšími fašisty na našem území, že jsem údajně psychicky nemocná. Nejsem. Jsem psychotronicky mučená oběť zločinů psychotronického násilí, které je nyní novým pojmem v sérii vědecko-technických zločinů, které měly zůstat utajené.

Zde jsou odkazy na moje svědectví.

Jsem zachraňována ze zahraničí a je nutná záchrany fyzická.

https://www.katerinakonradova.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni/

https://www.katerinakonradova.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni-2/

Jelikož se jedná o stav pro většinu soudců a policistů neznámý, psychotronické domy se u nás stavěly zřejmě od revoluce v roce 1989 s nástupem západních firem na náš trh, uvědomuji si, že musím popsat problém na detail, a proto vám dávám odkazy i na existující weby, kde jsou tyto problémy na detail popsány. Weby jsou v procesu plnění a obsah může být čase, jemně pozměněný nebo doplněný o nové informace.

Celý stav věci je popsán na webu

www.psychotronickavalka.cz

AUMJEHOVA jsou naši zachránci, kteří mi poskytovali pomoc z psychotronických a jedovnických mučení a rozkrádání a ničení mého majetku.

Zde je několik výňatků.

"PSYCHOTRONICKÉ DOMY

STAVĚNÉ ZA ÚČELEM VYHÁNĚNÍ LIDÍ Z MAJETKU A JEJICH PŘEPRODEJ NEBO URČENÉ K MUČENÍ A VYNUCOVÁNÍ STAVU VĚCI, SE KTEROU BY MUČENÁ OSOBA NIKDY NESOUHLASILA.

Oblíbenou léčkou fašistické psychotronické NWO LUFTHAFFE po revuluci 1989 v Československu bylo stavět psychotronické domy v psychotronických čtvrtích.

Nechali jste si postavit na klíč dům a fašisté vám do něj dodali bez vašeho vědomí, a nebo pouze s vědomím vašeho muže, smilníka vztahu, psychotronická zařízení, skrze která bylo možné vám tajně působit zdravotní a psychické potíže a na konec by vás vyhnali z domu psychotronickou popravou a umučili, aby získali nelegálně majetek na váš úkor.

Takové domy si pořizovali psychotroničtí kati, kteří měli manželky smilně na pokusy se zdravím a potřebovali se jich zbavit.

Nebo si je stavěli stavitelé celých čtvrtí, aby z některých domů mohli majitele po čase vyhnat popravou a dům opakovaně přeprodávat se ziskem.

V domech mohli zločinci kohokoli mučit a přimět k nějakým závazkům, které by jinak tato osoba neučinila bez jejího mučení.

Šlo tak kohokoli v těchto domech vydírat nebo zavraždit umučením.

Některé čtvrtě nechala postavit LUFTHAFFE i s podzemním psychotronickým doupětem a mučírnou

za účelem převzetí vlády nad naším územím, zaměstnávala naše zotročené psychotronické katy, kteří se dostali do spolupráce mučením a lákavými nabídkami, které nebyly úplně pravdivé.

Podzemní psychotronická doupata se všechny musí odhalit průzkumem nových čtvrtí s termovizemi a měřáky dutin.

Mají tajná podzemí, tajné vchody, aby šlo domy vykrádat a působit tak majitelům škody a trauma z neschopnosti se vykrádání bránit a usvědčit kohokoli.

Zároveň se musí vyčistit všechny psychotronické střílny na výškových budovách, které máme téměř na každém domě.

Psychotronické domy byly určeny k umučení majitele

s maximálním možným prospěchem pro mučitele.

Majitele při vykrádání zločinci uspali faulhypnózou a vykradli, přeměňovali a vyměňovali předměty, vnášeli věci po mrtvých, vnášeli hmyz, svinili domácnost, do potravin a hygienických prostředků dávali jedy a výkaly, mohli zde rozsypávat morgellony a potom smradit domácnost.

Domy vypadají tak, že byste na první pohled nic nepoznali.

Všechna zařízení vypadají jako normální součást domácnosti.

Domy obsahuje často tajné přepínače na vyšší spotřebu vody, elektriky a plnu nebo jejich spotřebu na váš úkor od sousedů, takže oběť platila za ostatní a šlo jí kdykoli útratu zvednout a vypuzovat ji z domu nečekanými vysokými náklady.

Zařízení pro údajnou ochranu majetku byla napojená na sledování oběti, aby mohla bát vykrádána postupně, když není doma, aby mohla být skrze specetimevievery sledována a psychotronicky zaměřována.

Bezpečnostní agentury v našem státě jsou všechny fašistické a byly zakládány se záměrem vidět do domácností obětí s cílem manipulovat jejich životy. JABLOTRON je nejhorší.

Nenechávejte se sledovat, zařízení odpojte.

BEZPEČNOST STÁTU A JEHO OBYVATEL BUDEME ZAŘIZOVAT JINAK.

Obětem byla jim vykrádána hesla, účty odváděny jinam, zabírány emaily, jejich jménem pak hackeři oslovovali ostatní a kurvili obětem jméno. Zločinci se jim napojili na počítač ihned při zřizování internetu, kdy poskytovali všechny služby naráz a dostali se v důvěře majitele k jeho citlivým údajům.

Vykrádali počítače z knowhow, napojovali se běžně na notebooky a mobilní telefony, na které nasadili ve faulhypnóze oběti mučky a očka.

Domácnosti psychotronických domů a jejich okolí obsahují většinou skrytá zařízení pro sledování a odposlouchávání obětí a nebo jsou v zabezpečovačce, která nebyla míněna jako ochrana, ale jako rapátor životní perspektivy oběti.

Psychotronické domácnosti mívají psychotronické elektrické přístroje jako faulfrekvenční indukční desky, které jsou ve skutečnosti mikrovlnné nebo jdou přepínat, psychotronické zásuvky, které střílejí do srdce a do plic tak, že způsobují embolické stavy.

Do vody šlo kdykoli přilít jed nebo narkotikum či cokoli jiného.

Pod některými domy jsou nádrže, které když se napustily vodou a spadly, tak vycucly oběti duši, pokud byla v místnosti.

Psychotronické domácnosti obsahují různé zvukové mučky jako na okapy nebo na lednice, aby vydávaly frekvence, které vadí srdci.

Všude byl HD internet a síť 5G pro psychotornické mučení.

Psychotronické domy mají psychotronické hromosvody, které jsou nefunkční a kdykoli šlo dům vyhořet.

Často jsou v zásuvkách nenápadně jedovaté wifi zesilovače.

V psychtronických domech šlo kdykoli uzavřít odvod pračky a celou jí vytopit. Šlo ucpat odpad a museli jste neustále lít prostředky pro čištění odpadu.

Instalovaly se tam i vadné vodní filtry a další zařízení pro mučení majitelů.

Světla běžně smrděla psychtornickým smradem, byla luciferační, takže i venku byl dusivý a hnusící se smrad a nešlo vyvětrat, střílela z elektrického proudu faul a foukala morgellony a narkotika nebo jiný jed.

Tyto domy obsahují často volné dráty jak na domě, tak v domě na několika místech pro faulplasmové šlehy, kdy se nejprve dům faulplasmoval několik roků velkými generátory a pak se vstříkl do domácnosti zápalný plyn a většinou z trouby nebo varné desky došlo k faulplasmovému ohňovému výbuchu, který sežehl všecko v domácnosti a detonoval jí s výsledným superčerným kouřem.

Okna jsou psychotronická, některé domy mají hermetické uzávěry oken a dveří, že nebylo možné se dostat ven.

Okna a světla mají tajné průduchy, skrze které šlo vstřikovat jedovatý plyn nebo narkotický plyn či vodík měnící se na hydronium pro psychotronické zmražení oběti.

Psychotronické mražení oběti byl jeden z nejbrutálnějších způsobů psychotronické popravy, kdy oběť byla šokově v domě zmražena a potom do ní fašisté píchali jehly a nechali jí ztuhlou zmraženou v pytli a poslali jí na spálení. Oběť se probudila během pálení a byla upálena.

Domy, které mají podzemí, mají psychotronicky upravenou podlahu skrze kterou šlo zaměřovat zespodu a oběť umučit ve spánku přetáčením kotulí srdce a plic či mozku nebo mučit psychotronickými jevy tak, aby odešla a již se nevracela. Většinou dostala brutálně plasmu tak, že byla němá a objekt opustila bez nároků na výplatu jejího finančního podílu na majetku.

Osobu šlo v takovém domě umučit různými psychotronickými jevy podle toho jaké zbraně byly do domu instalovány.

podrobnosti jak mučení vypadalo, si přečtěte nejlépe ve svědectví zde:

https://www.katerinakonradova.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni/

https://www.katerinakonradova.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni-2/

Psychotronické domy měly často tajný psychotronický elektrický obvod, který nešlo vypnout vypnutím elektrického proudu v domě. Šlo skrze něj dům podpálit a nebo psychotronicky zasmrdět. Šlo skrze něj dům uzavřít tak, že nešlo na nic kovového sáhnout a nešlo tutíž nijak tevřít dveře nebo okna, která mají psychotronicky vodivé kliky.

Psychotornické domy měly často psychotronické podlahy, které odstřelovaly paty a neblo možné v nich vydržet, když se spustil program zkázy oběti. Na paty nešlo během několika hodin šlápnout. Skrze psychotornické podlahy šlo zasílat brnění celého těla až do ochrnutí. Šlo sesílat nevolnosti a přetáčení kotulí jednotlivých orgánů, zejména ve spánku oběti.

Celý psychotronický dům mohl vibrovat jedovatou frekvencí, která majiteli dělala deprese a úzkosti a sufokovala krev.

Často je v psychotronické čtvrti nelegálně vadně postavená trafostanice, která je jedovatá, neboť z ní se připojovaly velké fauplasmové generátory na sufokaci zdiva. V takovém domě bylo čím dál tím těžší pobývat, neboˇje v něm sufokační tlak a při hermetickém uzavření zde vybuchují zvukové blasty, které mohly majitele zavraždit zvukem.

Psychotronické domy mohou mít ve stěnách pokojů tajné psychotronické střílny.

NEJHORŠÍ PSYCHOTRONICKÉ DOMY, KTERÉ MĚLY DETONOVAT VŠECHNY A ZAHÁJIT ÚTOK NA ČESKOU REPUBLIKU, KTERÁ MĚLA BÝT GENOCIDNĚ VYHLAZENA, JSOU NA ŠUPCE V HRADIŠTI NA PÍSKU.

O TUTO ČTVRŤ SE NEJVÍCE BOJOVALO V CELOSVĚTOVÉ PSYCHOTRONICKÉ VÁLCE, NEBO'T SI NA NÍ NA DŮM Č.P. 83 FAŠISTÉ PŘIPLI PSYCHOTRONICKOU SÍŤ 5G A CELÁ OBLAST BYLA FAULPLASMOVĚ UPALOVÁNA MNOHA ZAHRANIČNÍMI GENERÁTORY, ABY VYBOUCHLA A SPADLY KOLOBĚHY ŘÍČNÍ VODY V EVROPĚ A ČESKÁ REPUBLIKA BY KOBERCOVĚ VYSCHLA NAVŽDY.

MĚLO Z NÍ BÝT CELOSVĚTOVÉ PSYCHOTRONICKÉ POPRAVIŠTĚ A NÁROD ČESKÝ MĚL BÝT EXEMPLÁRNĚ VYHLAZENÝ GENOCIDNĚ."

Žádám o rychlou pomoc vojska a policie, které jsou vědomé, že se jedná o zločiny mimořádné nebezpečnosti.

Děkuji za pochopení a rychlé vyřízení mé žádosti.

Kateřina Elisabeth Chmelík Česká

Oběť zločinného násilí

ČTĚTE ZDE O TOM, CO VŠECHNO MI DĚLALI:

www.katerinakonradova.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni/

www.katerinakonradova.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni-2/

www.katerinakonradova.com/zlociny-petra-konrada/

www.katerinakonradova.com/zlociny-na-eleanor-konradove/

https://www.katerinakonradova.com/umuceni-frantiska-chmelika/

Toto je na vojensko policejní zásah a musím svědčit na kamery policejní, vládní a mediální veřejné.

Vím všechno o psychotronické válce.

JSEM ZDE JEDINÝ ŽENSKÝ SVĚDEK- OBĚŤ. JINÉ NEPŘEŽILY.

Omluvte chyby, ale útočí na mě hackeři a psychotroničtí mučitelé a píšeme to ve spěchu. 
Soud žalobu přijal.
POTŘEBUJEME OCHRANU.