UMUČENÍ FRANTIŠKA CHMELÍKA KRISTA II.

UMUČENÍ KRISTA DRUHÉHO FRANTIŠKA CHMELÍKA

Svědectví INKARNAČNÍHO SOUDU v mé spolupráci, co si pamatuji.

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ

Můj otec František Chmelík byl mučený od dětství.

Táta Franta vyrůstal v rodině farmáře na Pardubicku a to znamenalo být jistou obětí fašismu, který se po druhé světové válce, kdy si u nás fašistický arianismus vystavěl tajné podzemní psychotronické mučírny, do kterých si hodlali fašisté postupně navážet psychotronické zbraně mířící zejména na východ a na nás, změnil na komunistický socialismus neboli socialistický fašismus.

SOCIALISTICKÝ FAŠISMUS nastoupil do vlády pogromy na kulaky.

Vůbec jste nevěděli, co žijete, neboť nám fašisté soustavně měnili historický výklad skutečností.

Kulaci byli normální farmáři, nižší šlechta, která obsluhovala stát jídlem a ariánští fašisté pod rouškou komunismu, kteří přebírali moc ve státě lží a podvodem, ateismem a negramotným socialistickým komunismem je potřebovali zbavit majetku a postavení falešným obviněním, že byli kolaboranti s fašismem, aby je lidé nenáviděli, majetek a jejich živnosti i postavení ve společnosti jim sebrali, degradovali je, šikanovali je a

aby je nikdo nezachraňoval, když si z nich udělali tajné oběti psychotronického násilí. Potřebovali bezbranné oběti na psychotronické pokusy na lidech.

FALŠOVÁNÍ HISTORIE BYLA OBLÍBENÁ FAŠISTICKO ARIÁNSKÁ METODA JAK ZMÁST TY, KTERÉ CHTĚLI MUČIT, OKRÁDAT A VYVRAŽĎOVAT A CELOU VEŘEJNOST DO BUDOUCNA.

OBĚTEM DAVOVÉHO NÁSILÍ PRAKTICKY NIKDO NENASCHLOUCHAL NEMĚLI PRAKTICKY ŽÁDNÉ DOVOLÁNÍ, POKUD NA NICH BYLY PÁCHÁNY DALŠÍ ZLOČINY. BYLI DAVOVĚ ŠIKANOVÁNI A LIDÉ SE S NIMI BÁLI STÝKAT.

ARIÁNŠTÍ FAŠISTÉ POD RŮZNÝMI FUNKCEMI VE SPOLEČNOSTI MOHLI TYTO LIDI PRANÝŘOVAT RŮZNĚ TÍM, ŽE JIM BYLA ODPÍRÁNA POMOC V JEJICH PROBLÉMECH A NEBO JIM BYLA NESPRAVEDLIVĚ ODEBÍRÁNA DOBRÁ POVĚST.

JAKÁKOLI ŠARÍA JE STÁTOBORNÁ A RODOKAZNÁ. NESMÍ EXISTOVAT V ŽÁDNÉ PODOBĚ. HROMADÁ FALEŠNÁ SVĚDECTVÍ JSOU DOMÉNOU ZLOČINCŮ ODJAKŽIVA, PROTOŽE ODJAKŽIVA FUNGOVALY NA VEŘEJNOST, KTERÁ SE HROMADNÝCH SVĚDECTVÍ BÁLE.

NIKDO NENÍ TAK ŠPATNÝ, ABY HO PRANÝŘOVAL DAV, ZLOČINEC VZNIKÁ VE SPOLEČNOSTI, KTERÁ BY SE NAD JEHO ZPŮSOBEM VZNIKU MĚLA ZAMYSLET A ODSTRANIT JEJ, ABY ZLOČIN NEVZNIKAL.

Za válka museli farmáři v násilném režimu povinně odvádět dávky z jejich úrody a zvířectva, jinak jim hrozilo vyvraždění rodiny. Tedy kolaborace s fašismem bylo nesmyslné obvinění, které nikdo neprověřoval, kulaci se mu nemohli bránit.

Vždy, když se oběť nevyslechne a nedá se jí právo bránit, jedná se o šaríu.

Zločinec se vždy dá rozlišit od oběti, zejména nyní, když existuje telepatie na druhou říši, která je bystrozraká a může nám dodat fakta ze života oběti i zločince. Stačí se ladit vědomě na frekvenci 432Hz a žádat o spojení v řešení případu.

Všechny tyto informace mám od INKARNAČNÍHO SOUDU ETHERU OD ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA AUMJEHOVA.

Konečně chápu historii i skutečnost a jsem opravdu ráda.

Telepaticky komunikuji na INKARNAČNÍ SOUD LIDSTVA.

SPOLEČNOST, KTERÁ DOVOLÍ NELEGÁLNÍ ODEBÍRÁNÍ MAJETKU ŠARÍOU, JE VADNÁ. SOCIALIZMUS SE NÁM MOC NEVYPLATIL. JENOM NÁM ZNIČIL SOBĚSTAČNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZMANITÁ DROBNÁ ŘEMESLA A JINÉ PODNIKY OBSLUHUJÍCÍ SAMOSTATNĚ STÁT. Celému státu připravil půdu pro vstup psychotronických katů na naše území a umožnil tajné psychotronické mučení našeho obyvatelstva.

Jsme nesoběstační a závislí dodejem zboží na germánských fašistech zejména, protože nám systematicky naši soběstačnost a podnikatelské záměry ničili. Zařizovali šaríou, psychotronicky a obřízkami a vyhrožováním mučením nebo zavražděním, aby se na trh dostali zejména oni a mohli pak výrobky načipovat a zajedovat, aby nás skrze ně mohli dále mučit. Oběti likvidovali a předtím je učinili němými strachy nebo je zneschopnili a udělali z nich blázny.

Takže farmáře v 50. a 60. letech 20. století, kteří sytili vlast potravinami, označili za kolaboranty s fašismem, rozkradli jim majetky, zlynčovali je, degradovali je a nařídili jim pracovat na podřadných místech za minimální výplatu až do konce života. Jejich děti nesměly studovat. Byly šikanované a ponižované. V každé oblasti to bylo jinak, někde přistupovali na kolektivizaci více dobrovolně, jinde existovaly bandy, které lynčovaly a byly obzvláště násilné jako na pardubicku, které bylo fašisty předurčené jako bašta psychotronických pokusů na našich občanech.

Všichni členové rodin kulaků se postupně stali terčem psychotronické šikany a mučení různého zaměření a stupně, protože je nikdo neměl rád a nevadilo by tudíž nikomu, že jsou mučeni, kdyby si stěžovali. Věděli, že se nikde nedovolají práva a spravedlnosti jako kulaci.

JAKO ATEISTI NEMĚLI MOC ŠANCE SE DOVOLAT ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI, PROTOŽE U NÁS ZAVLÁDL ATEISMUS A MATRIXOVÁ PRAVIDLA NEUMOŽNOVALA, ABY SE ČLOVĚ DOVOLAL NAHORU, POKUD BY NEUCTÍVAL BOHA.

To fašisté věděli, a tak u nás zaváděli čím dál tím větší represe na gramotnost o našem původu. Češi měli ovšem i za socialismu dobrý vztah k historii, ze které nám dovolili fašisté začátek historie našeho národa až od pbezejmenného praotce Čecha, kterých přichází až ve století 7. a je nikdo odnikud, o kterém se tvrdí, že byl vrah. Každému je jasné, že odněkud přišel s celou svoji partriarchální skupinou.

Moji oba prarodiče Chmelíkovi byli zavražděni sadisticky brutálně.

Dědeček František Chmelík byl vesnický farmář později označený za kulaka, velice pokrokový a téměř všechny peníze investoval do rozvoje svého podnikání. Babička Eleonora byla učitelka na základní škole. Bydleli na vesnici na jejím okraji, měli pole a pronajímali si další a pěstovali zeleninu pro celé širé okolí, měly sady a měli dobytek a různá jiná hospodářská zvířata. Tedy živili společnost ekologicky bio. Pracovali rukama, seli a sázeli a pleli a prodávali svoje zemědělské a chovatelské výdobytky. Zaměstnávali své okolí. Byli velmi užiteční pro společnost. Za války je fašisté obsadili a nutili je odvádět téměř všechno jim. Dědeček riskoval život celé rodiny, když ostatním v okolí něčím přispěl, protože nějaké jídlo zatajil. Tedy o kolaboraci s fašismem nemůže být řeč.

Prarodiče Chmelíkovi i s dětmi bydleli velice nuzně, měli suchý záchod a neměli koupelnu s tekoucí vodou, ani karmu, ani sporák, teplou vodu museli ohřívat na kamnech a byli velice skromní. Plánovali přestavbu domu, když je napadli fašisti pod rouškou socialistické kolektivizace vesnic a okradli je o jejich životní prostředky a prestiž a perspektivu. Všichni je zavrhli. Měli tři děti. Můj táta byl nejmladší a ten to odnesl jako nejmladší a ještě syn nejvíce. Uvalili na něj mnoho zákazů a příkazů jako fanatický kolektiv páchající šaríu.

Když bylo otci 13 roků, vpadla na jejich pozemky velká banda, ukradla jim téměř všechny zemědělské stroje, rozkradla jim dobytek a prostředky k podnikání, museli vrátit pole, které si pronajímali k zemědělské a chovatelské činnosti, některá pole jim ukradli. Dědečka stranou rodiny za účasti syna brutálně zlynčovali bitím holí, kopáním a bičováním přes šaty, zneuctili jej, zakázali mu farmařit a vydělávat si chovatelstvím a pěstováním plodin, sebrali mu některé pozemky a nařídila mu chodit do podřadné práce. Babičku degradovali z učitelského povolání, měla doživotní zákaz, a musela prodávat jako pokladní lístky do zábavného centra Grandu.

Tátovi zakázali jít na gymnázium a na vysokou školu, chtěl být lékařem, zlynčovali ho, zneuctili a začali ho šikanovat. Musel jít poté na učňák, který mu přidělili a nesměl si vybrat, zde ho šikanovali, nikdo se s ním nebavil, páchali na něm šaríu a potom musel jít na vojnu. Školu střední si pak dodělával při zaměstnání.

O psychotronickém mučení nesměl nikdy mluvit. Takže jsme to nevěděli, viděli jsme jenom, že se chová divně. Měl divné řeči, kterým jsme nerozuměli.

Psychotronicky ho mučili, budili ho v noci a musel běhat po poli až do padnutí. To mu dělali každý týden, někdy i několikrát v určitém období, až z toho měl poruchy spánku, bál se, že zase přijdou. Byl unavený a těžko vstával do práce. Při ranním vstávání mu na toaletě sdělovali, co musí udělat. Dávali mu do garáže mrtvé v pytlích a musel je zakopávat na svém pozemku hluboko do země. Kdyby to neudělal, popravovali by mu rodinu. Náš pozemek je plný mrtvých, i v rybníku. Táta nevěděl, kdo na něj mluví. Psychotronické mučení se dělo telepaticky a nikdy nevěděl, kdo je jeho kat a kdo mu dává takové příkazy. Celý pozemek i za hrází , i rybník se musí odkrýt a mrtví se musí exhumovat.

INKARNAČNÍ SOUD podal zprávu, že katem Františka Chmelíka, který ho nakonec umučil brutálně sadisticky, byl Miloš Konrád. Později si pozval na spolupráci Petr Konráda, který si mě vzal smilně. Náš příběh vám dodám zvlášť.

Táta musel dávat krev, každý měsíc půllitr krve pravidelně dlouhodobě. Byl pak těžce unavený, měl chronicky malé krvinky jak byly mladé a měl chronický únavový syndrom. Musel spát denně po obědě i několik hodin. Dovolené prospal a nic s ním nebylo. Když jsme jeli na návštěvu, tak odřídil a potom spal a zase odřídil.

Za 250 odběrů dostal jednou zlatou Jánského plaketu.

Ani jim nevadilo, že odebírali mikrocytické krvinky. Táta byl univerzální dárce nula plus. Psychotronický kat mu řekl, že pokud by přestal, tak mu odstřelí ženu.

Po nějaké době se vzepřel a psychotronický kat zaútočil na jeho manželku, které poranil mozek. Nebyla s ní poté žádná řeč. Také jí způsobil nádor velikosti menší dětské hlavičky na děloze a zbytečně jí odňali dělohu. Mohla se vyčistit.

Začala mít postupně poruchy paměti a byla více nepřístupná. Má poměrně velké poruchy paměti a tvrdí věci, o kterých bezpečně vím, že byly jinak. Nedávno mi tvrdila, že na mé svatbě měl táta vývod bokem, přičemž jsem se vdávala 3.5. 1997 a střevo mu fašisti prostřelili až v září 1997. Takže na mé svatbě byl naposledy celkem v pořádku. Během svatby spustili psychotroničtí kati Miloš Konrád, Petr Konrád, Zdeněk Svoboda mladší jeho brutálně sadistickou popravu. O ní později.

Během jeho martyria po sadistických zdravotnických procedurách jsem přísahala, že jednou sadismus ve zdravotnictví zruším.

Když začal táta pracovat, musel platit 3/4 výplaty jako výkupné.

Dával mamce na domácnost málo peněz a nesměli jsme si nikde téměř nic koupit. Nemohl si také nic pořádně koupit a chodil jako chudák. Neměl ani na nové boty. Mamka mu říkala, že chodí jako trhan a nechápala to.

Aby měl nějaké peníze, produkoval zemědělské přebytky, které pěstoval a prodával a peníze z toho nesměl utrácet. Nesměl si nic koupit. Kdykoli porušil jejich nařízení, přišli ho mučit a honit po poli. Když neposlouchal více, tak mu způsobili nějakou škodu. Pamatuji si, že nám třeba vystříleli téměř všechny hospodářské ptáky. Jednoho dne jsme přišli domů a měli jsme téměř všechny ptáky rozstřílené ležet na zamrzlém rybníku a okolo. Táta to zastíral, řekl nám, že to udělal dravý pták, ale žádný dravý ptát neroztrhá asi 15 ptáků během několika hodin a neroztahá je po pozemku. Byli zakrvácení, evidentně zastřelení.

Nutili ho, aby jedl ztužený rostlinný tuk HERA, který byl hnusný chuťově a nezdravý.

Nutili ho, aby si na vánoce nebral žádné dárky od své manželky, aby jí trápil a aby mu to ničilo vztah. To jí hodně mučilo na srdci a nás děti, že se táta chová divně. Táta to nijak to nevysvětloval, prostě dárky nerozbalil a nechával je demonstrativně ležet v obýváku nerozbalené na sekretáři.

Táta stále pracoval. Přišel domů z práce, pracoval v povodí Labe na plavebních komorách jako technik a potom šel pracovat na zahradu a pěstoval zeleninu. To mu zabralo velké množství času. Někdy spal v práci po cestách v autě, protože to prostě nemohl vydržet.

Nevěděl, kdo ho mučí. Psychotroničtí kati se nepředstavovali. Nevěděl proti komu má bojovat vlastně.

Celý život nadával na komunisty, protože věděl, že stát nám pod rouškou komunismu obsadili fašisti a že si připravují podmínky pro ještě větší psychotronické a toxické mučení našich obyvatel, aby země chudla, byla nesoběstačná a závislá na Germánech. Revoluci prožíval tak, že odjel do Indie do tajné psychotronické války. Mysleli jsme si, že stavěl produktovod, což byla částečně pravda, ale hlavním účelem této cesty byl protifašistický odboj. Bojovalo se o Indii, aby ji fašisté nevyhladověli. Z Indie si přivezl vydělané peníze, které byly tajné a měl je uložené mimo naše vědomí. Ty mu ukradl na mé svatbě Miloš Konrád společně se Zdeňkem Svobodou a Petrem Konrádem, který si mě vzal ne z lásky, ale cíleně jako oběť psychotronických pokusů na lidech. Byl psychotronický kat a schovával se jako falešný svědek Jehovův v místním pardubickém sboru, neboť zde lovil svoje oběti.

Přímo na obřadě v sále království svědků Jehovových tátu psychotronicky zaměřili a začali ho mučit. Musel po obřadě domů a vydat jim finance 15 milionů korun. Předal jim účet. Nevěděli, že bojoval za Indii, nevěděli, že má tolik peněz. Řekli mu, že buď zaplatí, nebo že vystřílejí hosty. Za každého hosta musel zaplatit, jinak by se stal terčem mučení nebo odstřelu. Věděl, že nemá na výběr, nikoho by odstřelit nedal. Takže zaplatil témř všechno, co měl za jejich životy. Měli jsem asi 60 hostů. Nebylo to nic platné, protože je stejně zaměřili a mučili zdravotními problémy i jinak. Poranili ho a vrátili na hostinu, kam dorazil asi se 3/4 hodinovým zpožděním, všichni jsem na něj čekali. Nic na něm nebylo poznat, nicméně mám fotografie z obřadu a na fotografiích je jasné, že ho mučili během obřadu strašně. Sdělili mu, že ho stejně odstřelí v nejbližší době, takže čekal na popravu. Vdávala jsem se v květnu 1997 a v září mu odstřelili střevo v konečníku tak, že prasklo a začalo více jak 4 leté martyrium.

Věděli, že když ho odstřelí takto, že je to jisté mučení v sadistickém zdravotnictví. Krátce po něm byl podobně odstřelen do sadistického zdravotnictví prezident Václav Havel.

Jak probíhala tátova poprava. Jednoho dne ráno mu prostě při ranní hygieně prasklo střevo a on slyšel jak prasklo a pocítil prudkou bolest. Bylo to v místě přechodu esovité kličky do konečníku v ohybu. Táta měl blbé návyky, vyprazdňoval se v předklonu s rukama v dlaních, protože vstával brzy a byl ráno unavený nedospalý. Kor po noci, kdy běhal po poli. Aby platil výkupné, tak ho takto mučili, aby nezapomněl, že musí. takže byl unavený z mnoha důvodů. Prožil život v práci a spaním. Neměl z toho úlevu.

Poté, co mu prasklo střevo, tak požádal mamku, aby ho odvezla k praktické lékařce, neboť si neuvědomoval, co se přesně stalo. Lékařka ho poslala do nemocnice a tam mu sdělili po běžném vyšetření konečníkem, že mu nic není a poslali ho domů. Nezajímalo je, že má bolesti. Tak volali lékařce a ta mu řekla, že se tam má vrátit, že s tím nechce nic mít společného a že má žádat pořádné vyšetření. Tak jel zpátky, znovu ho nedbale vyšetřili a nakonec ho umístili na urologii a tvrdili, že mu odcházejí ledvinové kamínky a písek, které měl také. Nechali ho v bolestech a se sepsí v břiše tři dny a noci až zemřel a vezli ho rychle na sál. Mezitím ale ho bolestivě vyšetřovalo mnoho lékařů konečníkem a pohmatem střeva. Cévkovali ho úplně zbytečně, čůral sám. Musel říkat podle psychotronického kata, neboť věděl, že mu střevo prostřelili plasmovou zbraní na toaletě ráno, že spadl ze stromu a že ráno seděl na toaletě, tlačil a ruplo mu střevo. Nedbali na to, že jim opakovaně říkal, že mu prasklo střevo, že to slyšel, a že předtím den spadl ze stromu a do břicha se praštil. Tvrdili, že mu odcházejí ledvinové kameny. Vůbec neprověřili jeho sdělení o pocitu ruptury a možnost, že by střevo bylo prasklé. To mu kat řekl, že ho popravuje tak, aby nic nezjistili a mučili ho. Po jeho kolapsu ho resuscitovali ho a zjistili, že má rupturu střeva a vylitý střevní obsah do dutiny břišní a rozsáhlou sepsi. Byl vzkříšen Ježíšem Kristem JEHOSHUOU SVAROGEM, neboť je jeho otec z 1. století, byl jeden z jeho 12 synů, na operačním stole, nadechl se a naříkal. Takže zažili zázrak, o kterém nám neřekli a tátu vyčistili v břišní dutině a udělali mu vývod bokem. Vývod bokem je opravdové mučení. Je to zkažený život.

Dali ho na JIP.

Ráno volali rodině a sdělili jí, že byl táta operován a nic nám neřekli o tom, že byl resuscitován a vzkříšen. Při nedbalé operaci mu prořízli močový měchýř, což zatajili a řekla nám to nevědomá lékařka o tom, že to chtěli zatajit, až za mnoho měsíců náhodně. V místě prořezu se tátovi objevil nádor do roka od této události a musel na reoperaci a návrat vývodu bokem, prý natrvalo.

MUDr. Voženílek, který měl službu v době, kdy tátovi prostřelili střevo a zkolaboval, byl ožralý. Na chodbě nám dopoledne neomaleně sdělil, že si myslí, že se táta údajně šťoural klackem v konečníku a že si střevo sám protrhl. Zacházeli s ním jako s úchylem. Byli na něj hrubí a nerespektovali, že mu je brutálně zle, rušili ho přístroji tak, že se nemohl vyspat a trpěl bolestmi, na které mu nedávali řádnou analgesii. O všechno musel prosit. Alarmovali jsme pomoc, aby se o něj začali zajímat jiní lékaři, naši známí, aby s ním začali zacházet uctivě. Po několika dnech bojů s jejich arogancí se nám podařilo přesunout ho na samostatný pokoj, kde se mohl vyspat. I injekce mu píchali hrubě. Pak mu po druhé operaci, ačkoli věděli, že má rakovinu močového měchýře a tlustého střeva, nařídili chemoterapie, ač se vědělo a v lékařské literatuře se uvádělo, že na tento typ nádoru nezabírá. Nařídili mu radioterapie, při kterých mu spálili uzliny v tříslech a močovody a vytvořili mu lymfedém levé nohy a pánve, na který mu nechtěli dát lymfodrenáže. Brutálně trpěl. Selhaly mu pak postupně obě ledviny z rozsáhlé nosokomiální infekce pseudomonasou aeruginosou, kterou dostal z neustálého vyšetřování cévkováním hrubým primářek urologie Kabrhelem. Ten ho opakovaně mučil a nakonec mu udělal dva vývody bokem z ledvin. Takže měl tři vývody bokem a ledviny nekrotizovaly. Nakonec byl táta plný nádorů a umíral v bolestech. Celé martyrium skončilo po více jak 4 letech pár dnů po jeho narozeninách 29.11. 2001. Poté co vyletěl na nebesa, zjistil, že dceru provdal za psychotronického kata, jehož otec a on ho mučili, okradli, mučili mu celou rodinu a zanášeli mu pozemek mrtvolami. Odsvědčil před INKARNAČNÍCM SOUDEM, neboť žil v etheru jako duše až do roku 2018 kolem nás a fungoval jako informační spojka INKARNAČNÍHO SOUDU LIDSTVA. Nyní v etheru čeká v hrobě na nové tělo a na své království za své celoživotní služby nirváně jako KRISTUS II. Zažil v životě tolik bolesti, že bylo spočítáno, že to bylo 3x více než Kristus I. Útrobní bolesti a psychotronické mučení byly hrůzostrašné. Navíc neměl telepatické spojení a celý život byl v beznaději a nevědomosti o tom, co se mu děje. Zemřel v nemocnici v brutálních bolestech a předtím vydal svědectví, že existuje psychotronické mučení několika lidem. Byl umučen psychotronicky přikurtovaný bez analgetik. Mučili ho dva dny. Dostal to nejhorší mučení, co měli. Celou jeho nemoc i s vývody bokem musel zakopávat mrtvé a byl z toho nešťastný.

ŽÁDÁM SI VEŘEJNOU REHABILITACI JMÉNA MÉHO TATÍNKA FRANTIŠKA CHMELÍKA, KTERÉHO POŠPINIL MILOŠ KONRÁD A PETR KONRÁD, ZDENĚK SVOBODA.