NEJROZSÁHLEJŠÍ SVĚDECTVÍ 

O PSYCHOTRONICKÉM A FYZICKÉM MUČENÍ JEDY

Ženy na našem státním území

KATEŘINY ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ

ZATÍM JEDINÉ DOSTUPNÉ VEŘEJNÉ SVĚDECTVÍ PSYCHOTRONICKY MUČENÉ ŽENY NA NAŠEM ÚZEMÍ, ŽENY, KTERÁ PŘEŽILA JAKO JEDINÁ ŽENSKÁ OBĚŤ SVOJI POPRAVU, NEBOŤ BYLA ZACHRÁNĚNA ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA V TELEPATICKÉ KOMUNIKACI JAKO AUMPERESA BOHEMSKÁ.

Vyzýváme všechny ostatní psychotronicky mučené oběti fašistické psychotronické toxické mafie NWO LUFTHAFFE, aby sepsaly svoje příběhy a aby se nebály svědčit před soudem a policií. Všechny případy vyřešíme a odškodníme a poradíme obětem co učinit se zdravotními problémy, které jim psychotronickým mučením vznikly.

Příběhy zasílejte kromě soudu a policie jednou elektronickou kopií na email:

bodhivalmorte@gmail.com

Uvědomujeme vás, že Kateřina Konrádová zemřela a byla vzkříšena jako Kateřina Elisabeth Chmelík Česká 

v historickém těle VERVÉNA BODHÍVA NIRVÁNA HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU ABSOLUTNÍ BOŽÍ MANŽELKA.

ŽIVOTOPIS KATEŘINY ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ

MATRIXOVÝ SOUD

Toto svědectví předkládáme veřejnosti a vládě i ochranným složkám společnosti České Republiky, 

která nevybudovala za několik desetiletí zahraniční fašistické plánované psychotronické genocidy našeho národa řádnou antipsychotronickou ochranu obyvatelstva, 

ačkoli ústní svědectví obětí předaná policejním složkám společnosti existovala. 

Policisté oběti odmítali a posílali je na psychiatrie, kam je zločinci chtěli dostat, kdyby je neumučili. 

UVĚDOMUJEME VÁS, ŽE VÁS Z TAJNÉHO BRUTÁLNÍHO PLÁNOVANÉHO PSYCHOTRONICKÉHO MUČENÍ OBROVSKÉ ČÁSTI VAŠEHO OBYVATELSTVA OSVOBODILA INKARNAČNÍ A MATRIXOVÁ PANACEJSKÁ ARMÁDA ŘÍŠE ZA ZRCADLEM ETHERU, SOUKROMÁ POZEMSKÁ ARMÁDA Z RUSKÉ FEDERACE A VOJENŠTÍ MATRONI.

Vysvětlení pojmů najdete zde:

https://www.katerinakonradova.com/vykladovy-slovnik/

UVĚDOMUJEME VÁS, ŽE SVĚDKYNĚ 

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ 

TELEPATICKY KOMUNIKUJE NA ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDU LIDSTVA V ŘÍŠI ZA ZRCADLEM ETHER, 

KAM ODCHÁZÍ DUŠE PO SMRTI. 

Jejím posláním je vyškolit se jako 

ABSOLUTNÍ MEZINÁRODNÍ 

SOUDKYNĚ LIDSTVA 

JUSTICE AGAPE.

TOTO JE ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE.

ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDA JE BYSTROZRAKÁ, 

MÁ K DISPOZICI SYSTÉM L'MURTENETU BOŽÍCH MLÝNŮ, 

COŽ JSOU SUBPLASMOVÉ GENERÁTORY SE SPACETIMEVIEWERY 

A ČTEČKAMI GENETIKY A PLASMOVÝMI ZAMĚŘOVAČI, 

KTERÉ MAPUJÍ ZLOČINCE A JEJICH OBĚTI PODLE JEJICH SRDEČNÍCH FREKVENCÍ A SVÍTIVOSTI JEJICH D.N.A. 

MÁME OBRAZ I ZVUK, TEDY CELÝ VÁŠ ŽIVOTNÍ ZÁZNAM 

A MŮŽEME SE PODÍVAT JAKKOLI DALEKO ZPĚTNĚ DO VAŠEHO ŽIVOTNÍHO PŘÍBĚHU 

A SEČÍST VÁM HŘÍCHY. 

PODLE TOHO ODCHÁZÍTE DO NÁPRAVNÝCH ZAŘÍZENÍ ETHERU 

PEKLO, GEHENNA, ABYSS A TARTAROS I PŘES LAMENTÁRIA. 

PAK PODLE BUMERANGOVÉHO MATRIXOVÉHO KLÍČE 

PADÁTE DÁLE DO ŽIVOTNÍCH PŘÍBĚHU JAKO DUŠE, 

KTERÉ SE REINKARNUJÍ DO DĚTÍ. 

MATRIX VRACÍ VŠECHNY NESPRAVEDLIVÉ POCITY ZPĚT 

A DÁVÁ ZÁVDAVEK, ABY SE ZLOČINNÁ DUŠE NAPRAVILA.

TOTO JE POSLEDNÍ BOŽÍ SOUD.

NYNÍ SE PROPOJÍME NA POZEMSKOU SPRAVEDLNOST V TELEPATICKÉ KOMUNIKACI A VYDÁME O VAŠICH ZLOČINNÝCH SKUTCÍCH SVĚDECTVÍ.

Žádný zločinec na zemi neunikne ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI A PRÁVU.


©

SVĚDECTVÍ 

O PSYCHOTRONICKÉ ŠIKANĚ A MUČENÍ, 

MATRIXOVÉ SVĚDECTVÍ O TOM JAK OPRAVDU VZNIKALY NEMOCE A JAK SE UMÍRALO POPRAVAMI PSYCHOTRONICKY A O MOŽNOSTECH NÁPRAVY POŠKOZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 

Svědectví ducha mučené KATEŘINY ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ, známé jako KONRÁDOVÉ, bývalé terapeutky evoluční naturopatie.
NATUROŠACHMAT ZLOČINU

Jako MATRIXOVÝ SOUD LIDSTVA vás uvědomujeme, že jakékoli zpochybňování nebo zesměšňování tohoto svědectví rovnalo by se rouhání proti ABSOLUTNÍMU BOHU MATRIXU, ABSOLUTNÍMU MAJITELI BOŽÍCH MLÝNŮ, který nařídil toto svědectví vydat.

Vyjádření 

AUMPERESY BOHEMSKÉ

KATEŘINY ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ:

ŘÍJEN 2021

..."Uvědomuji vás, že jsem v perfektní alert stavu, netrpím žádnou duševní chorobou, jsem soudná soudných, a uvědomuji si, co se mi děje již několik let, a v poslední době intenzívně několik měsíců cca od června 2020, kdy jsem nabyla vědomí, o co se jedná. Ze své zkušenosti s psychotronickým mučením vím, že psychotronická šikana končila pro oběti smrtí umučením, němou obětí, sebevraždou nebo mučením v sadistickém blázinci, které fašistům přebírající si naši zemi asistovaly. 

Na ně se chystá ABSOLUTNÍ ANŠLUS.

www.globalnireformapsychiatrie.cz

Pokud jste se dosud neseznámili s fakty o celosvětové psychotronické válce, jak probíhala a částečně ještě probíhá, seznamte se nejprve s fakty zde:

www.psychotronickavalka.cz

Vím, proč jsem byla psychotronicky mučena. 

Proč si na mě zasedli psychotroničtí kati ze zahraničí i z domova. 

Má to důvody, které vám objasním v průběhu mého písemného svědectví, které považuji za zásadní, neboť tak rozsáhlé svědectví o psychotronickém mučení dosud nikdo ještě nevydal, neboť jej buď nepřežil, je v šoku a bojí se nebo je dosud ukryt někde doma či v zahraničí, odkud to nemůže udělat nebo ví, že by měl. 

Jsem ráda, že jsem přežila a mohu to udělat já.

Hlavním důvodem proč jsem byla psychotronicky zaměřena, 

byla moje práce v ALTERNATIVNÍ MEDICÍNĚ

kdy jsem vystupovala dlouhodobě veřejně proti BIG PHARMĚ, 

kazila jsem jí obraty obrovským NATUROPATICKÝM HNUTÍM, 

které se rychle šířilo doma i na Slovensku 

a byla jsem šiřitelkou myšlenky zdravotnictví bez lži, bez jedů a odnímání orgánů a vyhazování obrovského množství našich tkání do odpadu.

Dalším důvodem byl psychotronický válečný stav fašistické LUFTHAFFE NWO proti SLOVANŮM a v konečné fázi proti rodu SVAROH a VELEKNĚŽSKÝ ROD SVAROG, 

jehož jsem nejdelší  genetická linie ženská, 

tedy proti ABSOLUTNÍM STVOŘITELŮM LIDSTVA. 

Jsem reinkarnovaná KATEŘINA JEHOSHUA SVAROG, prvorozená dcera legendární Marie Magdalény a  Ježíše Krista, který přežil svoji popravu resuscitovaný svým otcem SVAROHEM AUM PRAOTCEM BOHEMUSEM, a vzkříšený svým dědem, tehdy ABSOLUTNÍM BOHEM AUMJEHOVA, který byl na nebesích a říkalo se mu NEBESKÝ OTČE. 

SVAROH = nebeský v překladu nebo také základní kámen a nebo se toto slovo překládá jako světlo. Jsme rodina NEBESKÝCH a stavíme tuto planetu od začátku jako VĚČNÍ RODIČE VŠECH. Reinkarnujeme se stejně jako kdokoli jiný z vás a žijeme ty nejobtížnější příběhy.

Dalším důvodem bylo, že jsme nevědomky 

koupila psychotronické domy v psychotronické čtvrti

tedy narazila jsem při koupi na psychotronického kata Michala Baiera, spolupracovníka LUFTHAFFE NWO, takže mi domy postavili extra psychotronické. Dlouho plánovali moje vyhánění ze života. Bavili se mučením lidí. Mihal Baier je zločinec, který měl popravčí automobily a vlastní rozsáhlý arzená nyní již nefunkčních psychotronických zbraní. SPolupracoval s LUFTHAFFE NWO po několik desetiletí a prováděl popravy. Původně mu nabídli lékařský psychotronický výzkum na lidech za úplatu a když zjistil, že zabíjí, už neměl únik, ale nijak mu to moc nevadilo. Měl dobře zaplaceno a měl slib, že bude vládnout v ČR své oblasti. Takže neprotestoval. Toliko MATRIXOVÝ SOUD.

No a bohužel jsem se nevědomky 

provdala do rodiny psychotronického kata a hackera 

Miloše Konráda, takže se celá moje rodina stala více terčem psychotronického odstřelování. Tito kati se tak sami vyhýbali mučení, když mučili ostatní. Vykazovali činnost a měli tak pokoj od LUFTHAFFE NWO, která si původně na nich dělala psychotronické pokusy, než je získala pro spolupráci, pokud byli šikovní. 

Miloš Konrád je mimořádně šikovný hacker a tvůrce psychotronických programů pro LUFTHAFFE NWO, zaměřila ho už v 70. letech jako radioamatéra. Získávala si na našem území spolupracovníky, kterým nabízela spolupráci na psychotronickém lékařském výzkumu. Netušili, že budou popravovat naše občany, když to zjistili, bylo pozdě. Jakmile propadli vědomí o LUFTHAFFE? neměli únik, buď byli umučeni a nebo museli vykazovat činnost. Byli chyceni v pasti.

Byla jsem uvědoměna MATRIXOVÝM SOUDEM LIDSTVA, 

že jsem byla PSYCHOTRONICKY zaměřena od dětství a byly na mně prováděny psychotronické pokusy s mým zdravím.

NEBYLA JSEM JEDINÁ V TOMTO STÁTĚ, POSTIŽENÁ PSYCHOTRONICKÝM NÁSILÍM AMERICKO-GERMÁNSKÉ LUFTHAFFE NWO, která si na nás testovala svoje válečné zbraně na ovládnutí světa, TADY BYL POŠKOZOVANÝ TÉMĚŘ KAŽDÝ OBČAN.

 Tyto zbraně na straně agresora byly již zneškodněny během ARMAGEDDONSKÝCH VÁLEK mezi březnem 2020 - říjnem 2021. 

O rodu SVAROG se nedochovalo mnoho vědomých historických propojení na historické artefakty, uvádí se pouze, že se jednalo o jakéhosi nejvyššího Boha Slovanů, neboť se celá naše historie od 6. století n.l. zpět do století 1. př n.l. - 2 n.l., kdy se náš národ jako rod SVAROH - SVAROG formoval, ztratila násilím Starogermánů na našem rodě. Nyní se historie doplňuje, naši zachránci mají velice zajímavá fakta a důkazy o tom, že se náš rod Svarog zformoval ve století 1 n.l. a z něj mísením s Araby vznikl slovanský rod Svarog Marten Abdullah, Praotec Čech. Brzy bude všechno objasněno.

Byla jsem tudíž v psychotronické válce také mučena proto, že jsem prostě nejdelší ženská genetika SVAROG - PŘEMYSLOVEC Čech, linie Přemyslovců jsem prý nějaká boční 

z Eliščiny ukradené dcery, ne tehdy vládní.

Před červnem 2020 jsem nic téměř neslyšela o psychotronické šikaně a mučení a zbraních, četla jsem kdysi jedno svědectví nějaké ženy online, které poté zmizelo. 

Psychotronická mafie se snažila všechny oběti umlčet a mučila je tak, aby si nikdo nestěžoval, pokud možno. Umíraly. 
Mafie nechtěla být prozrazena. 
Tento zločin se děl tajně a utajený měl zůstat.

V této reinkarnaci jsem se nedala na dráhu léčitelíčkování náhodou. 

MOJE DUŠE K TOMU NEUSTÁLE TÍHLA.
ZDRAVOTNICTVÍ JSEM NEMĚLA RÁDA OD DĚTSTVÍ A MĚLA JSEM ODJAKŽIVA PODEZŘENÍ, ŽE NELÉČÍ SPRÁVNĚ.
Současná jedovnická sadistická lékařská pavěda se mi prostě nelíbila.
Chtěla jsem být původně učitelka. Stala jsem se léčitelkou, protože se na mě v mých 17 letech nalepili psychotroničtí vrazi, kteří si chtěli skrze moje mučení vydělat peníze a moc nad ostatními, a byla jsem díky jejich pokusům s mým zdravím, kterým si vydělávali peníze, často nemocná.

Stala jsem se léčitelkou, protože mi klasická lékařská věda nenabízela přijatelná řešení mých problémů.


Postupně jsem jako terapeutka a ve své době jako jedna z hlavních tváří a poměrně populární představitelka Alternativy v České Republice lezla TOXICKÉ BIG PHARMĚ dlouhodobě na nervy svojí popularitou .

https://pardubice.rozhlas.cz/katerina-konradova-petr-shuska-navrat-k-zivotu-6067194 (jeden příklad za všechny, léčila jsem i rakovinu krve) 
Jak jsem se dozvěděla, tak myelodysplastický syndrom Petra Shusky vznikl tím, že mu při schůzce pracovník pojišťovny, kterou podváděl, nalil do kávy jed, a potom byl Petr psychotronicky mučen.

Nemocná jsem byla i já z pouhých lží kolem mě, z jedů v životním prostředí a z psychotronické šikany.
A tak jsem se zajímala o alternativní medicínu, abych si zachraňovala zdraví.
Neustále mi to nestačilo, neboť mi psychotroničtí vrazi vykrádali život a hlavu a k tomu potřebovali, abych byla více a více nemocná a jinak nemocná. 

Z NEMOCI DO MOCI A Z MOCI DO NEMOCI. TO SE MI STALO.
NYNÍ JSEM VE STAVU NEMOCI SE DOMOCI MOCI A VĚŘÍM V MOC NEMOCI NAD ZLOMOCÍ PRÁVEM A SPRAVEDLNOSTÍ BOŽÍ.

A tak se stalo v průběhu mého zachraňování se a zachraňování ostatních, že jsem se v roce 2014 stala největším propagátorem a prodejcem alternativních neinvazívních schválených lékařských, EU certifikovaných, přístrojů Sensitiv Imago 530 pracujících na principu měření frekvenčních odezev orgánů, buněk v organismu a toxické zátěže a pocitové mikroflóry organismu, a tudíž vím, že všechno v našem světě pracuje na principu elektromagnetických frekvencí, které mají elektrický náboj a slovní telepatické poselství

To lze slyšet v dlouhodobém meditačním ladění na frekvenci 432Hz, o což tak nějak odjakživa usilovali různí mniši a velekněží a proroci.

Tedy vím, že jsme mentální frekvenční pocitové robotické cyklické dragodonské bytosti pracujících na principu perpetum mobile v perpetumfly, které je třeba správně energeticky slovně sytit, aby bylo dlouhověké. 

Válečné faulfrekvenční zbraně pracovaly na principu urychlení elektromagnetických částic, kterým zločinec předtím nakódoval elektricko-mentální zkázu oběti. 

Psychotronická střela prochází materiály a nemusí být vůbec slyšet ani vidět a šlo jimi střílet i přes celou planetu, pokud k tomu měl zločinec frekvenční přístroj takového kalibru a měl do něj program. 

Těmito zbraněmi šlo zacílit neviditelně i nevědomě pro oběť jednu jedinou buňku nebo její část dokonce a nebo také nabourat budovu jako Pentagon. 

 Na školení k přístrojům Sensitiv jsme již někdy kolem roku 2013 dostali uvědomění od školitele s několika lékařskými a manažerskými tituly, že na principu psychotronického frekvenčního ovlivňování organismu jsou postaveny i válečné zbraně i lékařské metody. 

 Frekvence tedy šlo zneužít i využít v náš prospěch. 

 Tedy nejsem nováček v uvědomění, jak funguje lidské tělo a jak ho lze pozitivně i negativně ovlivnit frekvenčními zbraněmi a lékařskými přístroji. 
 Používala jsem několik let lékařské frekvenční terapie na Sensitivu Imago 530 s velkými zdravotními úspěchy, než mi přístroj napadli zločinci tak, že střílel na moji osobu při svém zapnutí a pracovním výkonu tak, že mi střely probodávaly hrudní kost tak bolestivě, že to bylo poznat vědomě. Musela jsem od přístroje utéct.

Zrušila jsem zcela svoje podnikání v Alternativě v tomto státě, neboť na mě byly vedeny rozsáhlé psychotronické útoky jako na prodejce Sensitivu. 
NATUROPATICKÁ PORADNA JE ROZBITÁ.

Moje praxe zde ochránit nešla z mnoha důvodů, neboť jsem byla pod palbou psychotronických zbraní nejvíce v tomto státě společně s domy, na které si NWO LUFTHAFFE jen tak bez mého vědomí připla psychotronickou síťku 5G a musela jsem se ukrývat doma a nic kromě pokynů od zachránců nedělat. 

Jsem prakticky rukojmí téměř ukončené psychotronické války a potřebuji pomoc se zločinem jiné kategorie. 
Mezinárodní zločin na mě vyřešili zachránci. 
Zločin místní v psychotronické čtvrti by mohli vyřešit  odstřelem zločinců na dálku, ale tento stát potřebuje aktivně začít vědomě podnikat kroky proti nim a vyslechnout jejich verze a uvědomit se o jejich zbraních, kterých je v této zemi mnoho druhů, ale už nefungují. 

MOMENTÁLNĚ SE ABSOLUTNĚ DEAKTIVUJÍ NA VŠECH ÚROVNÍCH. ABSOLUTNÍ STVOŘITELÉ LIDSTVA NECHALI PROBĚHNOUT I VÁLKU GANGŮ, ABY SE ZLOČINCI TAK NĚJAK POSLALI DO HROBU SAMI.

V České Republice máme mnoho psychotronických čtvrtí postavených od listopadu 1989 podobných jako bydlím. V mých domech a ve čtvrti, kde bydlím, zejména v podzemí, se může policie, armáda a vláda uvědomit o všech typech psychotronických zbraní, prý se jedná o nejmodernější psychotronickou čtvrť 
s rozsáhlým podzemním mučícím komplexem

BYLO TO I SLYŠET DUCHOVNÍM SLUCHEM, POKUD PODE MNOU PSYCHOTRONIČTÍ MUČITELÉ VYRÁBĚLI PRO MĚ POPRAVY. NEBYLO IHNED POZNAT, POKUD JSEM NEDOSTALA UVĚDOMĚNÍ ODKUD TO PŘICHÁZÍ, CO DĚLAJÍ ONI V PSYCHOTRONICKÉM PODZEMÍ,  A CO PŘICHÁZÍ Z VENKU JAKO PUMA, CO PŘICHÁZÍ OD EX  A CO DĚLALI ZAHRANIČNÍ FAŠISTÉ LUFTHAFFE NWO.
FAULPLASMOVALI MĚ PODLAHOU DO KŘEČÍ A SUFOKACÍ, STŘÍLELO TO NA MĚ JAKO NA STŘELNICI DOMA, SMRDĚLO MI TO TADY, RŮZNÉ ŠKVRČIVÉ ZVUKY TO VYRÁBĚLO, DUSILI MĚ, MOHLI DĚLAT RŮZNÉ STRAŠIDELNÉ ZVUKY, PRSKALA NA MĚ ZÁSUVKA, SMRDĚLY ZÁŘIVKY JEDOVATĚ, SMRDĚLO ZABAZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ AŽ JSEM HO VYMLÁTILA, ÚTOČILI FAULFREKVENČNĚ NA KOČKY, KTERÉ DĚLALY DIVNÉ VĚCI, VŠUDE ZNEČIŠŤOVALY, DVĚ KOČIČKY ZAVRAŽDILI BRUTÁLNÍ PUMOU, OPAKOVANĚ POUŠTĚLI POD DOMEM VODU A CHTĚLI MI VYCUCNOUT DUŠI PÁDEM NĚJAKÉ KÁDĚ DOLŮ - hrůza to byla, těsně jsem unikla, KRADLI MI ENERGIE  A VODU, KTERÉ JSEM PLATILA NAVÍC, MRAZILI MĚ PSYCHOTRONICKY A PŘEDTÍM MI NECHALI PONIČIT KOTEL A VYPNOUT PLYN, TEČE MI FAULJEHLIČKOVÁ TOXICKÁ VODA, PO KTERÉ SE SCVRKÁVÁ TĚLO. 
DŮM JISKŘIL MĚSÍCE A MĚSÍCE A FAULPLASMOVĚ SUFOKOVAL, TO JE CÍTIT, JE S TÍM SPOJENÝ TLAK, ALE AŽ NA KONCI. NEUSTÁLE HROZIL VRAŽEDNÝ ZVUKOVÝ BLAST A DO URČITÉ DOBY FAULPLASMOVÝ OHŇOVÝ ŠLEH, PRO ČEŽ TADY MAJÍ INSTALOVÁNO NĚKOLIK VOLNÝCH KABELŮ KOUKAJÍCÍCH ZE ZDI. KRACHOVALI MI ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE, ZNIČILI MI ČTYTŘI POČÍTAČE A HACKOVALI MĚ RŮZNĚ MOBILNÍ TELEFONY. VYKRÁDALI MI KARTU. ODVEDLI MI PLATBU JINAM Z ÚČTU DLOUHODOBĚ. LEZLI MI DO DOMÁCNOSTI A VYKRÁDALI A SYPALI SEM A LILI JEDY. VYMĚŇOVALI PŘEDMĚTY. VYKRADLI MI OBLEČENÍ, PŘÍSTROJE, PONIČILI PŘÍSTROJE I UKRADLI. DÁVALI MI DO DOMU NĚJAKÉ PŘEDMĚTY PRÝ PO MRTVÝCH LIDECH Z NĚJAKÉHO BAZARU. ČŮRALI MI NA PODLAHU. STŘÍKALI MI NA STĚNY SMRAD, KTERÝ NEJDE UKLIDIT. MUSELA BYCH OŠKRÁBAT ZDI, SUNDAT TAPETY A VŠECHNO OMÝT HORKOU PÁROU. NOVÝ PARNÍ STROJ MI VYMĚNILI ZA ŠUNT. SUFOKOVALI ŠŇŮRY PŘÍSTROJŮ, ABY NASTAL ZKRAT, NIČILI ŠŇŮRY. VARNÁ DESKA STŘÍLÍ FAULFREKVENCE A KAZÍ JÍDLO. LEDNICE, PRAČKA A SUŠIČKA VYDÁVAJÍ VADNÉ FREKVENCE TAK, ŽE JE MI ZLE OD SRDCE. JSOU FAULOVANÉ ZÁMĚRNĚ NA NIČENÍ SRDEČNÍHO PŘEVODNÍHO SYSTÉMU. ROZSTŘÍLELI MI ZEPTER HRNCE TAK, ŽE V NICH NEJDE NIC UVAŘIT, JE TO HNUSNÉ A JEDOVATÉ, PLNÉ AZBESTU, KTERÝ JE VIDĚT PO VAŘENÍ VODY. VYKRÁDALI MI SCHRÁNKU. NEŠLO KOMUNIKOVAT ANI SE SOUDEM A POLICIÍ, KTEŘÍ HÁZEJÍ DOPISY DO SCHRÁNEK VOLNĚ NEDOSTALY SE KE MNĚ JEJICH ZPRÁVY. ZJISTILA JSEM, ŽE MÁM DOMA TROUBU, KTERÁ NEFUNGUJE, NEJDE NIJAK ZAPNOUT. JA PLANÁ. POUŠTĚLI MI SEM MORGELLONY A ZASMRÁDALI JE. ZNIČILI MI KRB TAK, ŽE PRASKL A JE PLNÝ SMRADLAVÉHO SVINSTVA, KTERÉ TAM NASTŘÍKALI.
Jak jsem bojovala o domy a pomáhala jsem desintegrovat síť 5G, 
uvádíme na tomto webu.


MĚLI NĚKOLIK PLÁNŮ ZA SEBOU - MĚLA JSEM ZEMŘÍT JAKKOLI, BYLO JIM TO JEDNO, NEPOČÍTALI S TÍM, ŽE TO MOHU PŘEŽÍT.
ANŠLUSEM MÉHO DOMU SE MĚL SPUSTIT ANŠLUS ZEMĚ.
DOMY JSEM MĚLA V JEDNOM LÁNU OPUSTIT SMRTÍ A PŘEDAT JA FAŠISTŮM, ABY SI TADY MOHLI DĚLAT, CO POTŘEBOVALI. PRO SÍŤ 5G POTŘEBOVALI MUZEUM, S VĚCMI NIKDO NEMĚL POHYBOVAT. MĚLA JSEM JE JENOM ZAPLATIT A ZEMŘÍT JAKO NEVĚDOMÁ OBĚŤ.
STAVITEL VĚDĚL, ŽE STAVÍ PSYCHOTRONICKÉ DOMY. 
PRODÁVAL SMRT. STÁLO MĚ TO VŠECKO. 

Jsme ve středu Evropy a odtud prý chtěli psychotroničtí fašističtí uchvatitelé vlády odstřelovat celou Evropu.
MĚLI TADY ARZENÁL ZBRANÍ.

Uvědomuji vás, že za dobu, kdy jsem byla psychotronicky i fyzicky mučena mám opravdu dost útoků na svoji vědomou osobnost, která rozumí problému a naposledy jsem se obrátila na 158 a 155, kde mě po odborném popisu problému posílali do psychiatrického zdravotnictví. Dělali jsme si průzkum inteligence záchranných složek společnosti a musím říci, že je to hrůza. Oběti nového násilí tady jen tak někdo nechrání. 

Policisté jsou NEGRAMOTNÍ.

Pokud chce tento stát pokročit v gramotnosti o tom, jak se bránit psychotronickým zločincům, kteří se naučili mnoho zločinných metod, jak vyhánět lidi z domu a ze života a perspektivy v tomto státe, tak se musí vzdělat a ne posílat odborníky a oběti násilí, které se nebojí svědčit do blázince, který s psychotronickými vrahy národa spolupracuje. Jsou to sadisti a uvědomuji vás, že strana zachránců připravila globální anšlus sadistických psychiatrií. 


Uvědomte si celou policii, armádu a vládu, aby tam nikoho neposílali. 
Mají nyní již nefunkční psychotronické zbraně i na pracovištích a mučí zde oběti jedy, omezováním svobody a práv, elektrikou a znásilňováním při kurtování a ponižováním. 

Jak vznikaly psychické nemoci je na webu na detail popsáno, a jelikož jsem osobně prošla psychotronickým mučením směrem do halucinací a duševní tísně a úzkosti a deprese někdy v roce 2014 - 2015 a potom během posledního roku jsem dostala několik krátkých ukázek halucinací, co uměly, vím, jak to psychotroničtí vrazi dělali a popisuji to v tomto dokumentu. 
JAK SE PSYCHOTRONICKY NAVOZOVALY HALUCINACE

Jednalo se o frekvenční ovlivňování zvuky slyšitelnými i neslyšitelnými a obrazovými halucinačními programy, které oběť nemohla nijak vypnout a mohla se zbláznit z nich. 

Zvuky dávali do srdce, což působí brutální tíseň duše v srdci. 
Někdy to dávali do žaludku a oběť pak zvracela
Někdy do mysli a měla potom šílené bolesti hlavy migrenózního typu i se zvracením. 
Někdy dělali reflux jícnu. 
Některé zvuky byly tak hrůzostrašné, že oběti musela zařvat, aby se nezbláznila. 
Zejména pak ze zvuků, které dělaly ozvěnu v oblasti srdce.

Mohli člověka donutit 
i aby rozbíjel předměty nebo aby spáchal násilí na zvířeti i na člověku.
Zvuk mohl člověka zabít, stejně tak i vadně laděná hudba nebo speciálně zvolený jedovatý zvuk vyvolá agresi nebo žal a beznaděj, prudkou nevolnost a strach

Mohli tím zabít a vypadalo to jako infarkt
Tyto frekvence působily na srdce, svíraly hrudník a bránici i jakýkoli orgán bolestivě do křeče, která nešla nijak uvolnit a působily sufokačně (vystřelovaly kyslík, minerály, tuk a vodu a měnili ve tkáních prvky alkalizující na jedovatý azbest, po kterém se orgány bolestivě křečovitě svíraly) na plíce a srdce a bránici tak, 
že se oběť dusila. 

To téměř všechno jsem zažila. 
To oběti mohli vrazi dělat dlouhodobě a nutit jí k něčemu, co by jinak neudělala nebo aby spáchala sebevraždu. 
Mohla se i hrůzou ubodat klidně pro bolest duše, ducha a těla. Něco, co by člověk za normálních okolností nikdy neudělal.

Halucinační stavy byly normálně filmové jevy promítané do obličeje před zavřené oči, které psychotroničtí vrazi upravili, rozzrnili, rozplizli, rozpleskali a spojili něco, co nešlo normálně dohromady a vytvořili blátěnici, plácanici, brblaninu do mysli, kterou nešlo vypnout, jedině otevřít oči, většinou to mělo sexuálně hnusperverzní obsah nebo násilnou vizi, kterou oběť strašili.  
Někdy to mělo i zvukový záznam
Lidi mučené s tím budili, nenechávali je spát a ani myslet. Mohli člověka halucinacemi ovlivňovat dokud nezemřel na únavu, neboť se s tím nešlo vyspat
Mohli k tomu dělat migrény a zvracení.
Halucinace člověka vrhaly do jiné reality a když se vrátil zpět mentálně, nebyl schopen věci vnímat stejně jako ostatní, kteří jeho asociace nechápali, neboť neměli prožitek ze stejné dimenze. 
Jsme cyklický organismus a klidně se v halucinačním procesu mohl člověk přesmyknout do jiné reality evolučního vývoje jeho mysli mentálně. žil třeba nějakou pohádku nebo apokalypsu nebo nezralou mysl.

Zničili tak oběti život navždy většinou. 

Lidská mysl bez faulfrekvenčního ovlivnění nic takového jako halucinace neprodukuje a jednalo se vždy o psychotronické mučení, které dohánělo lidskou bytost do sebevraždy a do sadistických blázinců, kde někteří psychiatři moc dobře věděli, že se jedná o mučení oběti, kterou doráželi elektrickým proudem, jedy a omezováním osobní svobody a tím, že jí prostě dali nálepku schizofrenik a odsoudili jí do stavu blázen navždy, kterému nebylo nijak pomoci. 

Na tom můžete vidět, na jakém principu fungovala psychotronická jedovnická sadistická psychiatrická pavěda a proč jí musíme jednou provždy odhalit a zrušit.

Zničili oběti navždy v těle fyzickém kvalitu života.
----------------------

Dalším psychotronickým mučením, které jsem zažila a je hrůzostrašné, bylo přetáčení srdeční kotule doleva. To mi dělali psychotroničtí vrazi intenzívně několik měsíců mezi rokem 2014 - 2015, celkem asi 15 měsíců, kdy jsem neustále brečela ze žalu nad svojí situací, kdy mi zločinci útočili na moje podnikání a dobré jméno a měla jsem extrémní chronickou únavu, která trvá dosud. 
Skutečné mučení na duši, duchu a těle.

Každý orgán v těle má kotuli, neboť jsme vyrobeni jako organismus pravotočivý, jak je známo, ale obecně známo není ještě, že všechny orgány mají kotule, které počítají jejich věk podle toho, jak je s námi a našimi orgány zacházeno, a na jejich roztáčení správným směrem závisí naše dlouhověkost nebo onemocnění a selhání jednotlivých orgánů a tkání. 

Na srdce působí frekvenčně slova, jak je s námi zacházeno, jak sami mluvíme, působí na nás hudba a frekvence pocitové a emoční jako je strach, žal, beznaděj, smutek, pocitové rozpory a další, i směrem na druhou stranu samozřejmě, láska, péče a zájem hojí a léčí a dávají životní jednotky. 

Každá negativní emoce a pocit nespravedlivý působí přetáčení kotule srdeční doleva směrem k smrti, pokud se proti tomu nebráníme mentálně.
Kotule vypadá následovně. 

Vyhledejte si jí na webu 


Pokud se do ní zadíváte v okolní tmě, sedíte s rovnými zády a díváte se do ní upřeně, pokud se vám udělá zle, jste přetočení hodně doleva. Pokud se roztočí pravotočivě, jste v pohodě, jste spravedliví a nemusíte činit pokání. 

Většině lidí se udělá zle, protože potřebují vyčistit vztahy a narovnat si svědomí. 

Psychotroničtí fašisté pouštěli lidem programy frekvenční, které jim srdeční kotuli přetáčeli bez ohledu na spravedlnost, byli nespravedliví, prostě pustili frekvenci faul a nechali to běžet. Nebylo to poznat leda jako úzkost v hrudi a sufokace srdce neboli nedodechování z důvodů oslabení srdečního převodního systému a vystřelování vody, kylíku, minerálů a tuku ze srdce. 

Dodechovat se dalo pouze vědomě, nesměli jste zpanikařit a předechnout se, byl by to váš konec.
Fašisté se tím, že jste nedodechovali bavili, přicházeli v telepatické komunikaci a mluvili s vámi, nadávali a chovali se hrůzostrašně, aby vás děsili. 

Kdo nevěděl o psychotronickém mučení, nemohl vědět, co a kdo mu to přesně působí. Byl v šoku a proto oběti umíraly většinou na infarkt nebo mrtvici.
Prostě si nějaký váš kat psychotronický namířil faulzbraň na vaše srdce a mučil vás, jak se mu zlíbilo. 
U mě to bylo umožněno systémem spravedlnosti etheru, protože jsem byla v omylu a nevědomosti ve vztahu manželském se smilníkem, v sousedství mě popravoval stavitel, který mi prodal domy a pracovala jsem ve firmě, která chtěla mučit naše občany až do jejich genocidy psychotronickými vojenskými zbraněmi, a měla jsem to pochopit, abych se rozvedla a abych změnila pohled na zdraví, jak jsem si i přála. 

Přála jsem si totiž všemu rozumět více a byla jsem negramotná o tom, jak fungoval tento svět, že nemoci u nás způsobovala na prvním místě psychotronická šikana národa ze zahraničí od těch, kteří nám prodávali do státního zdravotnického systému nejvíce lékojedů s negativními účinky a čipy pro psychotronické ovládání obětí, které to konzumovaly, dalším mučením. 

Uvědomte si, kolik lidí u nás umíralo na srdečně cévní potíže a kolik na rakovinu. Většina. Nějaké procento na dechové potíže, které byly k tomu. 
Tedy všichni prakticky umírali kromě těch, co zemřeli na úraz, na psychotronickou šikanu.  I úrazy dělali psychotroničtí vrazi například snížením pozornosti a zvýšením chybovostí jejich obětí. 
Starší příčiny úmrtí, když si vyhledáte statistiky, uváději příčiny smrti: rakovina a srdečně-cévní choroby a dušnost. Nyní máme i jiné příčiny smrti, neboť fašisté vymýšleli různé druhy, aby to nebylo tak nápadné. Například smrt na Alzheimera, kterou zde popisuji dále.

PSYCHOTRONICKÉ ZBRANĚ SE VYVÍJELY HLAVNĚ NA NÁS RODU SVAROH - SVAROG, tedy na Českých občanech, na kterých se psychotronické pokusy prováděly někdy od let 70. 20. století intenzívně.

Vysvětlíme si dále jak tyto "nemoce" a "nehody" vrahouni vyráběli.

I úrazy šly působit psychotronicky, neboť stačilo faulpaprskem způsobit výpadek pozornosti nebo leknutí nebo mrtvici či infarkt nebo dusivou sufokaci plíce

a nehoda byla na světě.

Faulfrekvence totiž nejvíce působily embolie a tromby, výpadky paměti a pozornosti a uvědomění, tedy debilizovali naše občany, dále rakovinu při dlouhodobém zapnutí na oběť. 

Psychotronické BIG PHARMĚ, která takto ovlivňovala svoje trhy, šlo o největší spotřebu léků na srdečně cévní problémy a drahých chemoterapií a operací, na kterých nejvíce vydělávala a nejvíce to lidi bolelo. 

Bylo to mučení za mučením.

Zažila jsem přetáčení srdeční kotule na sobě několik let. 

Při přetáčení srdeční kotule doleva cítí oběť úzkost pod hrudní kostí, která nejde nijak vypnout a jde do únavy chronické a do zoufalství

Nemůžete se na nic řádně soustředit a jediné, co můžete dělat, je pokusit se usnout. Nic extra nevymyslíte. Nemáte nápady, jak se ze své situace dostat. 

Nemáte východisko z úzkosti a nastoupí přirozeně deprese ze stavu, který nemůžete změnit. Pokud kotuli srdeční kati přetáčeli intenzívněji, nastal stav nevolnosti a oběť zvracela a nemohla to zastavit nijak. Neměla úlevu žádnou, nic nefungovalo. 

Zločinci mohli oběti dělat silné intenzívní i několikaleté pálení žáhy a způsobit jí jícnový reflux až do rakoviny čípku nebo žaludku, žaludeční vředy. 

To jsem nezažila, ale takto mučili mého bratra. Měl několik let jícnový reflux a nyní ke konci psychotronické války mu udělali rakovinu čípku, musel v roce 2020 na laserovou operaci čípku.

Zavraždili takto moji babičku Eleonoru v roce 1983, kdy jí psychotronicky několikrát brutálně kati vyzvraceli až dostala infarkt. Předtím neměla žádné velké zdravotní problémy. Okradli jí, znemožnili, degradovali, nechali ji žít v bídě, neboť nemělo cenu si cokoli pořizovat, umučili jí manžela a mučili jí úzkostí srdce a potom jí popravili.

Mojí druhou babičku Aničku popravili v roce 2005 jednostrannou mrtvicí. Předtím jí udělali žlučníkovou křeč a odebrali jí žlučník a nacpali jí čipovanými lékojedy, po kterých měla závratě až jí popravili do nemocniční péče, neboť nebyla již sanovatelná nijak a naštěstí rychle zemřela. Její duše chvíli putovala z těla ven a zpět a dívala se na lidi ze shora a nechtěla se do těla již vrátit. Byla od malička postižená domácím násilím a vzal si jí sadistický muž, o jehož domácím sadistickém zacházení nikdy nepromluvila ani před dcerami, aby se neděsily a tajemství o svém mučení duše si vzala do hrobu.

OBRANOU PROTI PŘETÁČENÍ SRDEČNÍ KOTULE bylo ZAČÍT SI MLUVIT SÁM PRO SEBE MENTÁLNĚ NEBO NAHLAS A SÁM SI ODPOVÍDAT. 

Tímto jevem má dodnes zasaženou svoji osobnost moje teta, která je pověstná tím, že si téměř neustále mluví sama pro sebe nahlas ale, když jde po ulici nebo jede na kole. Trochu nebezpečný návyk to je. Přeji jí, aby se nezabila někde po cestě. 

Viděla jsem ještě jednu mladou inteligentní vzdělanou ženu tlumočnici do cizího jazyka, kterou rodiče poslali do blázince násilím, protože si neustále mluvila sama pro sebe.

Ten, kdo nezažil srdeční úzkost, nemůže rozumět obětem, které uvízly v samomluvě.

Pokud někoho znáte, kdo uvízl v samomluvě, nechť si koupí leštěný kousek šungitu a dává si jej do úst, potom potřebuje horké šungitové kameny pokládat na hrudní kost a masáž lávovými kameny. Masér se pak musí několikrát umýt v chladné vodě na zápěstích, aby psychotronickou pumu, která dělá srdeční úzkost a sufokace hrudníku, nepřebral částečně do sebe.

Sama jsem v období úzkosti přišla na to, že když ležím v pozici na zádech a zavřu si oči a je přítmí, že mohu pozorovat a slyšet svoje myšlenky a mohu si klást otázky. 

Startuje se tím schopnost telepatické komunikace, kdy si člověk nejprve čistí matrix svého etheru od všeho, co mu do něj namluvili druzí 

a co nechce poslouchat, neboť má jiný názor. 

Tím se meditující posunuje výše z čakrové břišní , k další čakrové bráně SOLAR PLEXUS a další a čakra srdeční, kterou se startuje vztah sám k sobě, kdy se meditující snaží rozumět si a pochopit proč se mu dějí v životě věci, které dosud nechápal, proč mu chodí například do života zločin, což zajímalo mě a tím jsem začala rozsáhle meditovat někdy v roce 2015.

Pokud člověk zjistil, že jde úzkost srdeční vypínat samomluvou a měl nad sebou zlého psychotronického kata, mohl mu frekvenci přepnout na přetáčení zrakové kotule

To znamenalo v podstatě vraždu oběti, neboť s přetáčenou zrakovou kotulí oběť ztrácela koordinaci, soustředění, schopnost rozhodovací a mohla přijít o vědomí toho kdo je a najednou dělat věci bezděčně. Mohla být náměsíčná a způsobit si nějakou nehodu. Mohla ztratit pozornost v autě a mít nehodu na silnici.


Další mučící metodou, kterou jsem prošla ve svém soukromí, bylo přetáčení zrakové kotule směrem do Alzheimera. Jak to dělali?

Fašistická metoda se jmenovala 

NIČENÍ LATERALITY matením zrakové koordinace směrem do přesmyku vědomí

Tohle dělali psychotroničtí kati mnoha mužům pod výhrůžkami, že jejich ženu nebo děti poraní jinak, pokud by jim nepřeměňovali doma předměty pravolevě a máme hodně žen a dětí přetočených levotočivě. 

Dělali to skrze zaměňování výrazně oranžového předmětu pravolevě každý den dlouhodobě tak, že oběť chodila okolo a nevěděla o tom, že druhý jí mění předměty. Co to dělá se zrakovou kotulí, je nevědomé přesmykávání směrem na oranžový předmět, který muž umísťoval střídavě doleva, aby tam oběti padal zrak opakovaně bezděčně a tím se kotule levého oka přetáčela. 

Dělo se mi to dlouhodobě v několika bytech, neboť můj ex byl psychotronický kat, který dělal psychotronický výzkum na své rodině, a pak od doby, kdy jsme se přestěhovali do domu v Hradišti na Písku 83, kdy mi tehdy manžel dával do zorného pole levého oka směrem z kuchyně knihy jinak. 

Knihy mi exmanžel přeměňoval, přemísťoval, dával vzhůru nohama vnášel ty, co jsem si nekoupila, a zase je odnímal tak, že jsem si nevšimla, že je mám, až za několik let po upozornění mého zachránce, jsem si  všimla, že knihovna je celá divná. 

Tím fašisté stupňovali agresi, aby se člověk přesmykl do ztráty vědomí o tom kdo je.

CHTĚL MI ZPŮSOBIT DUŠEVNÍ PORUCHU, 

ABYCH SE ZBLÁZNILA.

Dělali také, že odnímali předměty, člověk je hledal a nenašel a spekuloval o tom kam se poděly a různě obviňoval druhé, že mu jí vzali. 

Tím si oběť kumulovala hříchy v božích mlýnech a přetáčela se jí kotule mozku doleva směrem do ztrát paměti a poruch intuice a smyslů. 

 Taková oběť měla potíže smyslů, soustředění, intuice a paměti.

Jelikož jsem ovšem dělala věci, které paměť a soustředění posilovaly, nepodařilo se MÝM KATŮM ze mě udělat blázna s přesmykem vědomí, kterého by umístili na mučení do sadistického blázince a odebrali by mu jeho celý život. 

V tomto stavu by mi to ovšem bylo jedno, neboť oběť takového sadismu žije v jiném světě a trpí. Je třeba jejich život ukončit podáním halucinogenní rostliny cannabisy ve vysoké dávce, aby se osvobodily. Máme těchto obětí prý několik desítek v blázincích mučené. NEJDOU NIJAK SANOVAT, JEDINĚ JE ODESLAT MILOSRDNĚ DO HROBU. 

Jelikož máme ve státě mnoho žen a dětí, které jejich muži a otcové takto mučili přesmykáváním kotule zrakové, budeme muset zavést celonárodní pravotočivá cvičení z televizních obrazovek, která vám pak ukážeme, až se národ probere. 

Jinak by nám tito lidé umírali na mrtvice a kazil by se jim zrak a měli by infarkty.

Působením faufrekvencí na kotule uší šlo dělat přešprcnutí uší, zalehnuté uši a tinnitus a záněty dutin a nosohltanu. Ty jsem měla chronicky, postupně více a více bolestivé. Psychotronické frekvence kati pouštěli postupně tak, že to nebylo poznat a tělo dělalo chronické opakované záněty stále dokola až do bolestivých elektrizujících potíží typu "coronavirus", což je urychlená psychotronická střela.

Tu mi přišel můj ex střelit také raději hned třikrát za sebou, aby se ujistil, že mě to zabije. Štíplo mě to do tváře, do zad a do ucha. Přiběhl zahradou a střílel přes stěnu oken a žaluzií a zase utíkal do svého domu. Usiluje o domy, aby byly všechny jeho, nechal si je napsat nelegálně, psychotronicky šikanoval pracovnice na katastrálním úřadě, aby nebraly v úvahu to, že soud projednával zrovna anulaci neplatného manželství.

Na takové střele, aby mohli psychotroničtí kati postřílet obyvatelstvo kolektivně, pracovali mnoho let psychotronickým mučením obětí. Museli si zkoušet intenzitu elektrizujících střel, aby to paušálem vypadalo jako silný virus. Tomu předcházelo několik desetiletí psychotronického mučení obětí. Byla jsem neustále chronicky nemocná v dutinách a krku, přičemž se potíže stupňovaly až do stavu, kdy asi 4 měsíce nešlo elektrizující bolest nijak vyléčit ničím. V roce 2015 jsem tyto psychotronické bolesti převibrovala přístrojem F-Scan, což mi zachránilo opět život. 

Co se týká tinnitu, tak přirozeně by mohl vzniknout pouze úrazem, posunutím čelisti a celé anatomie obličeje, nebo nějakým velkým zánětem v hlavě a uších, v Eustachově trubici, kdyby zarůstala. 

Tinnitus byl jedním ze způsobů psychotronických mučení obětí. Pískání v uších nešlo nijak přehlušit a oběť se z něj mohla zbláznit. Nemohla se soustředit, neslyšela řádně. Mohli přešprcnout uši a oběť mohla částečně nebo úplně ohluchnout. Tyto psychotronické střely působí dlouhodobě a jdou vypnout pouze jejich vystřílením do tkání přirozeně, vyšungitováním ústní dutiny a vložením šungitové tyčinky do uší, ušní svíce by mohly také pomoci.

Oblíbenou metodou bylo obětem dělat chronické záněty uší se zarůstáním Eustachovy trubice a nechat jim pak voperovat ocelové čipované trubičky do Eustachovy trubice a dělat obětem různé psychotronické jevy.

Psychotronicky šlo také ovlivňovat dásně a zuby. 

Stačila psychotronická střela a začaly se vám elektricky kazit sliny a působit zkázu. 

K tomu kati používali očipované pasty a ústní vody, ve kterých byly látky, které šly psychotronicky zaměřit a zhoršit vám potíže v ústech. Mohli masívně a rychle způsobovat zubní plak a zubní kámen i zubní kazy. Pokud jste si pak nechali zuby vyčistit ultrazvukem, dokonali jste zkázu a přišli jste o zuby. Psychotronicky šlo vystřelovat zubům kořeny a zuby moudrosti. Šlo do nich psychotronicky chronicky střílet, aby rostly křivě. Psychotroničtí kati mohli odstřelovat čelit na mandibulárních kloubech. Mohli dělat záněty trigeminu a mohli dělat ekzémy herpetické na obličeji i jinde, které strašlivě svědily. Mohli dělat bradavice na obličeji a růst zde chloupky. Mohli křivě růst obočí vystřelováním chloupků z určitých míst a jejich posilováním v místech, kde neměly růst. Normální obočí člověka je rovnoměrné. Mohli působit ochlupení na místech, kde to bylo nepříjemné. Mohli vystřelovat vlasy úplně, aby nešly z neexistujících kořínků obnovit, takže psychotronici dělali alopecie.

Dále byly psychotronickým městnáním žluči způsobovány 

jaterní metabolity v játrech a žlučníku

které působily žlučníkové koliky a křeče, kameněly a ucpávaly žlučník a játra. 

Játra neplnila svoji detoxikační a alkalizační funkci správně a organismus tak rychleji stárnul, Játra šla do steatózy a i do cirhózy i bez pití alkoholu. Tomu šlo zabraňovat pouze pravidelnými detoxikačními kůrami na jaterní metabolity, kdy šlo velké množství těchto psychotronicky vytvořených metabolitů vyloučit

Doporučuji kůru COLA VADA, která trvá 14 dní, drží se u ní dieta a mnoho z těchto metabolitů vyjde ven. Musíte u této detoxikace být doma, je u ní silný průjem a únava.

Dalším způsobem je detoxikace jater na oleji a jablkovém džusu, u které byste měli mít asistenta, kdyby se vám udělalo zle, abyste neomdleli a nemohli jste se poranit. 

Metabolity se lidem kumulovaly více, pokud jste navíc neuvolňovali svůj hněv tím, že jste vyjadřovali pravdu o svých pocitech před ostatními. 

Lépe jde vyloučit tyto metabolity, pokud mluvíte o svých pocitech pravdu.

 Mohli vám dělat psychotronicky křeče jater a žlučníku tak, že to vypadalo jako kolika. To jsem opakovaně zažila a uvědomila jsem si, že je to psychotronický jev. Nešlo ho ničím vypnout, pokud byl paprsek faul silný. Slabý šlo vypnout horkým odvarem z kmínu jako při běžné kolice žlučníkové, nebo snědením listu pampelišky. Snědením listu pampelišky jde zabránit i cukrovkovému komatu, když si jeho nástup včas uvědomíte.

Vyloučení jaterních metabolitů potřebuje převážná většina našeho obyvatelstva, aby si protáhli věk, jinak nemají šanci přežívat průměrný věk kolem 80 let. 

Celá Česká Republika, aby stárla a kazila se na matrixu a měla velkou spotřebu léků našich vrahů, byla zaměřená psychotronicky na játrech a na krvi, aby měla srdečně cévní potíže. To úplně stačilo na snížení věku na průměrných 75 let.

Člověk je dlouhověký tvor a uvědomělou péčí o jednotlivé orgány, když již nyní rozumíme, jak je to možné, můžeme ve státě prodloužit věk o několik desítek let až na 120 roků v průměru během nejbližšího desetiletí. Museli bychom ovšem poslat důchodce po nějakém odpočinku do práce znovu. Nemáme pro ně důchody. A museli bychom zredukovat porodnost, abychom se vešli do státu. Je nás moc. Naše země uživí maximální počet 10 milionů lidí, jedeme na dluh.

Dále můžeme péčí o Matku Zemi směrem od detoxikace od jedů, které jsme na ní uvalili za posledních asi 200 let průmyslové revoluce prodloužit průměrný věk až na 200 roků i více. Za takovou dobu se toho už dá hodně stihnout. J


Oblíbenou metodou jak psychotronicky lidi mučit bylo 

odstřelit jim regulaci cukru a způsobit jim náhlou cukrovku typu 1

Tu mám nyní nějakou dobu neb mě postříleli nedávno ještě psychotronickými střelami přes zeď a bylo to cítit jak běhali zločinci za oknem v noci a stříleli střely, které štíply do zad či do hrudní kosti, do tváře či ucha. To zajišťoval Michal Baier a ex, který bydlí vedle mého domu 83 v 81, jeho energie byly poznat. 

Cukrovka typu 1 je tedy fujtajbl, musím říci, projevuje se náhlým hladem, který bolí, náhlou neschopností se soustředit a tělo jde rychle pocitem na omdlení do ztráty vědomí, do cukrovkového komatu. 

To způsobovala psychotronická střela nebo střely a napravit to jde jedině ne tím, že si začnete píchat inzulín, ale tím, že budete pravidelně jíst dostatek vlákniny a složitých dlouhých cukrů. Musíte si hlídat, abyste neměli hlad a nezkolabovali jste únavou nebo hlady, nedostatkem cukru a jeho metabolické přeměny na energii v krevním oběhu mozku. Musíte jíst, když máte hlad, a to ihned, a musíte jít spát, když jste unavení, a to ihned. 

Slinivka se znovu nastartuje časem uvědomováním těla pravidelným přísunem správného jídla. 

Langerhansonovy ostrůvky, které takto psychotroničtí kati odstřelili, znovu narůstají, ale pouze pokud se stravujete přirozeně. Nesmíte inzulín ani žádné léky. Musíte mít neustále u sebe jídlo a pravidelně odpočívat. 

Lidé s cukrovkou typu I by měli dostat důchod na kvalitní stravu a pracovní dobu 4 hodiny denně maximálně a delší volno na regeneraci.

Další odporně bolestivou psychotronickou pumou byla puma srdeční

Takovou pumu jste dostali opakovaně jako štiplavou střeličku do pravé lopatky, rozvíjela se v čase a najednou ve vás začalo zvláštně úzkostlivě vrnět elektrické napětí a srdce se vám stahovalo do urputné křeče, dusili jste se a nemohli jste se narovnat. Takový stav mohl trvat několik dnů, nešel ničím uvolnit, jedině že by puma přešla na někoho, kdo na vás sahal. 

Tedy mohla přejít například na někoho, kdo vás masíroval, ale jenom částečně a tudíž mohla zabít i někoho dalšího z rodiny. Oběti umíraly většinou na udušení nebo na mrtvici ze šoku či na embolii, ale poté, co strašlivě trpěly bolestí, kterou lze těžko jenom k něčemu přirovnat představte si, že vám srdce v hrudi svírá neviditelná klec a stlačuje ho ze všech směrů dovnitř a nemůžete se hýbat, bolí to, dusíte se divně a nemůžete zemřít jen tak. Jednalo se o psychotronickou popravu, kterou mi osobně seslal Zdeněk Svoboda. Pomohlo mi pár šungitů a ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA. Zdeněk půjde do žaláře duše.

Při jednom tréningu uvědomění jak fungovala psychotronická poprava jsem dostala zásah psychotronickou pumou, která způsobovala jednostrannou paralýzu těla do mrtvice. Fašisté jí poslali na několik míst organismu a propojili obvod a vyzkratovali vám prostě srdeční převodní systém a způsobili v mozku elektrickým výbojem poničení cévy, výron krve a vyzkratování nervového obvodu. Tím vám vymazali paměť na všecko i na základní obslužné úkony. Většinou se z toho již nešlo dostat, neboť jak se člověk nijak nehýbal, tělo zachvátila acidóza, plísně a organismus odumřel na silné překyselení a neschopnost se detoxikovat.

Jiným druhem násilí psychotronického byla puma do trojúhelníku, která dopadla na obě plece a procházela v oblastech obou stran hlavy nahoře a způsobila vystřelení duše ze srdce. Při takové pumě jste dostali srdeční embolii a udusili jste se vlastní krví. Nebyli jste resuscitovatelní, neboť to udělalo rozsáhlé embolie v plicích a v srdci, které většinou prasklo. Byla to velice bolestivá smrt v křeči.

Byla jsem rozsáhle uvědoměna při školení o psychotronické šikaně a mučení, že normálním stavem stárnutí je zemřít únavou ve spánku. 

Přirozená není žádná forma infarktu, mrtvice, dušení ani rakovina ani jiné degenerativní choroby ve věku, ve kterém lidé na tyto věci umírali. Všechny byly způsobovány psychotronickým mučením našich lidí. 

FAULPLASMOVÁ PSYCHOTRONICKÁ ŠIKANA DĚLALA LIDEM TROMBY, EMBOLIE, INFARKTY A MRTVICE A ČASTO LEIDENSKOU MUTACI. POKUD VÁS KATI ZAMĚŘILI FAULPLASMOVÝM PARSKEM NA URČITÉM MÍSTĚ, KREV VÁM TAM PROSTĚ SRAZILI A ŽÁDNÝ LÉK JI NEMOHL ROZPUSTIT, PROSTĚ VÁS TO ZABILO.

Další psychotronickou mučící metodou bylo 

odstřelovat smyslové buňky

Zločinci vám tak mohli měnit čich a chutě. 

Téměř nic vám nechutnalo nebo nevonělo, nebyli jste schopni se pocitově skrze svoje smysly uspokojit. 

Pro životní nabití energiemi dobra je nutné, abyste zažívali příjemné pocity, takže pokud vám zločinec odebral možnosti, jak mít příjemné pocitové vjemy, zabíjel vás pocity hnusu. To dělali psychotroničtí zločinci mojí dcerušce od narození. Měla potíže s kojením, neustále u něj usínala, nechtěla příkrmy, celý rok se pouze kojila a všechno odmítala a potom jedla pouze rýži, omáčky a jogurt až do dvou let téměř. Potom měla s chutěmi problémy dál, má je doteď, ale lepší se to. Odmítala chuťovou rozmanitost a ničilo jí to nálady a trávení zejména.

Sama jsem zažila při vyhánění z domu, že mi zločinci psychotronickou střelou poničili čich a všechno mi strašně doma smrdělo a nešlo to ničím omýt. 

Takto mohli kazit vůně různých prostředků, takže všechny smrděly a mohli zasmradit psychotronicky domácnost tak, že jste v ní nemohli vydržet a nemohli jste si pozvat návštěvu. Do toho ještě dělali to, že vám bez vašeho vědomí nasypali někde jed, většinou do šuplíku, takže jste při otevření dostali dardu dusivého smradu, při jehož vdechnutí šlo o život, nebo prostředek, kterým šlo zasmradit domácnost jeho psychotronickým zesilováním až 10x intenzívněji. 

ZLOČINCI BĚŽNĚ LEZLI DO DOMÁCNOSTÍ, KDYŽ JSTE NEBYLI DOMA. NĚKTEŘÍ MĚLI FREKVENČNÍ FAULNARKÓZU A KDYŽ JÍ ZAPLI, O NIČEM JSTE NEVĚDĚLI A MOHLI SE POHYBOVAT PO VAŠÍ DOMÁCNOSTI A ŠKODIT.


To jsem zažila několikrát. Jednou mi zločinci v domácnosti přidali do čistících prostředků nějakou zapáchající látku, kterou jsem si umyla povrchy a mohla jsem se smrady zbláznit. 
Na našem trhu je mnoho prostředků hygieny a pro úklid obohacených o dusivý  jed.
Máme hasící práškové přístroje s fosgenem.
Jeden mě málem stál život. Hasila jsem svíčku, která psychotronicky vzplála, a dusila jsem se ještě několik dnů poté, co jsem trochu hasícího přístroje nastříkala na ohýnek.

Tím jsem pochopila, že prostě psychotroničtí kati při vyhánění z majetku i ze života dělali lidem z domácnosti hnus a ze života vztahové peklo.
Mohli ničit vztahy i v rodině tím, že nikdo nevěděl, kdo dělá nepořádek a kdo vyhazuje věci a vykrádá. 
V koupelně mi to tak zapáchá, že to vypadá, že všechny stěny něčím nastříkali až do stropu, nedá se tam vydržet. Při otevření okna v koupelně, abych ten smrad vyvětrala, jsem zjistila, že nastříkali na okenní síť nějakou prudce dusivou látku, kterou jsem si vdechla a několik dní jsem měla chrapot v celé průdušnici až dole. 
A to jsem rychle překryla smrad octem, který mě zachránil, neboť se dusivá látka nemohla tak rozpínat v intenzívním odpařováním octa. 
Proti psychotronickému smradu pomáhalo překrýt smradlavé předměty několika dalšími vůněmi nebo smrady. Takže jsem stříkala Pronto a všechny možné desinfekce a čistící prostředky, co jsem měla, které pak taky zesmrádly, ale nedusily. 

Prostředky k záchraně mi zločinci dlouhodobě kradli, abych si nemohla uklidit. 
Ex o mně tvrdil, že jsem prý bordelářka 
a že se nemohu starat o dítě a chtěl mi jej odebrat. 
Takže šlo člověka falešným svědectvím a psychotronickým i fyzickým mučením znemožnit smradem, poslat na něj sociálku, policii a potom ho připravit o dítě, dům, pověst, o soudnost, o všechno.
Ex a ještě pár zločinců z okolí mi také odebírali předměty, vnášeli jiné podobné i úplně cizí, přemísťovali je, abych je nemohla najít, vyměňovali je na jejich umístění v domácnosti, abych je hledala, postupně mi vykradli domácnost z malých věcí tak, abych si nemohla nikam stěžovat, nikdo by to neřešil a navíc mi vytvořili pověst blázna, aby mě všichni posílali do sadistického blázince. 
Dostali za to zaplaceno a ex by získal majetek nebo původní psychotronický stavitel. Jestli by ho vyhnal také, to netuším. 
Fašisté rádi vypláceli psychotronické katy Bitcoiny, které nemají žádnou hodnotu. Je to imaginární virtuální měna. Váš účet lze kdykoli zlikvidovat a nic za to nejde koupit prakticky. 
Byla to válečná lest.

UVĚDOMUJI VÁS, ŽE ZAHRANIČNÍ PSYCHOTRONICKÁ ŠIKANA NAD ČESKOU REPUBLIKOU BYLA VYPNUTA NAVŽDY VĚČNĚ.

MÁME TADY OVŠEM PSYCHOTRONICKÉ ČTVRTĚ A PSYCHOTRONICKOU ELEKTRONIKU A ZAJEDOVANÝ STÁT, COŽ MUSÍME ŘEŠIT.

Lidé mají následky a ty je třeba řešit nyní, protože mají těla plná trombů a embolií, mají Leidenské mutace a mají poškozený matrix mnoha orgánů a jejich tkání. Jsou různě zeslabení a sufokovaní. Léčbu tady nikdo kromě mě a těch, kdo mi diktují a spoluvytvářejí tuto zprávu pro veřejnost a ochranné složky společnosti české, nezná. Běžný lékař tomu nerozumí a páchá zvěrstva na tělní matrix a na duši i ducha svých pacientů.

Česko nemělo vlastní psychotronickou ochranu, nyní ji má. 

Pomáhala jsem ji instalovat.

KÓDOVALA JSEM MATRIX PRO L'MURTENET BOŽÍCH MLÝNŮ.

Proto se nemusíte bát již, uvědomte se, není možné vás ze zahraničí ovlivňovaT faulfrekvenčními psychotronickými zbraněmi.

Nejsem člověk, který by nějak extra rozuměl elektronice, téměř všechny počítače jsem si vždycky nechala instalovat mým nyní již ex tchánem Milošem Konrádem a svým exmanželem Petrem Konrádem, se kterým jsem se rozvedla pro příživnictví a zločinnost domácího násilí, které na mě páchal. Toto násilí se vystupňovalo během rozvodu v roce 2016 a také souvisí s tím, co se mi dělo dosud, v době, kdy podávám tuto žalobu dále. 

POKRAČOVÁNÍ SVĚDECTVÍ

MUČENÍ NA SRDCI A SRDEČNÍ FAULPLASMOVÁ BOMBA MILOŠE KONRÁDA

Toto mučení vymyslel prý můj falešný extchán Miloš Konrád, který vymýšlel pro fašisty psychotronické programy. Policie naše ho 146x odmítla chránit a použít jeho knowhow na antipsychotronickou ochranu naší vlasti. Jsem si jistá, že by ji vymyslel a ochránil by naši vlast, kdyby mu naslouchali. Takto ji rád nemá a dal se k fašistům, ale doufám, že ne zcela. Stejně by ho zabili, všechny spolupracovníky vyrobené násilím měli v úmyslu umučit exemplárně jako zrádce národa. Nechtěli je mít mezi sebou. Měli daleko vyšší zbraně a ovládali je jak se jim zlíbilo. 

Tito lidé končili upálení faulplasmovým šlehem, což je něco, co mi chtěli udělat včera. 

Potřebovali k tomu těkavou hořlavou dusivou látku, kterou lili na okna. Když jste si vyvětrali, tak jste si to natáhli do příbytku a mafie na váš dům zaměřila faulplasmu velkou a upálila vás do černa. Umíralo se několik dnů na udušení kůže a bolesti strašlivé. Obrázky obětí pak zločinci dávali na internet jako ukázky ostatním. Strašili tím lidi. Jednu fotografii jsem měla a Petr Konrád mi ji ukradl z notebooku, když mi vykrádal a ničil moji práci a život v počítačích. Zničil mi čtyři za sebou a o další se pokoušel, čistili jsme ho několik dnů. Miloš Konrád mi k tomu dal mražení fauplasmové, aby mi mrzly ruce a nešlo psát. Mrazil notebook a mrazila podlaha i stěny v domě. Dům, který mi postavili psychotroničtí zločinci má tolik pastí, že je ještě objevujeme a než je všechny odinkarnují ABSOLUTNÍ STVOŘITELÉ LIDSTVA AUMJEHOVA se svými gardami andělů, tak ještě uplyne nějaká doba. Do té doby sem nikdo nesmí kromě mojí maminky a dcerušky a kamarádky a lidí, co se domluvíme. Psychotronických domů je v České Republice hodně a andělé i zachránci ze zahraničí se učí jak je zneškodňovat. Takže tady momentálně provádíme psychotronické pyrotechnické záchranné úkony za účelem záchrany dalších lidí všude po světě. 

Vadí mi, že naše policie byla tak neglektivní k potřebám našich občanů mučených psychotronicky a nucených do spolupráce na psychotronických pokusech na lidech a žádám si nápravu. 

Miloš Konrád byl sofistikovaný vrah, ale některá mučení byla obzvláště krutá jako například MUČENÍ SRDCE, které mi fašisté seslali předtím, než mi zničili pověst a podnikání v MLM a naturopatii zároveň tak, že mi nezbylo nic, co bych mohla dělat ze svých předešlých snů životních. Nemohla jsem léčit lidstvo a přísahala jsem, že BIG PHARMU pošlu tam, kam patří přesně. Do muzeí dobra a zla. Pomáhali nám, ale už nepomáhají, zvrhli se do zvěrstev psychotronických a pokládali celou planetu. Jejich síťka byla jako mikrovlnná klec a odumíralo nám i rostlinstvo a hrozil nám hladomor ze sucha a celkové sufokace Matky Země, které by vedly do celosvětového zemětřesení a do poslední apokalyptické potopy světa. Sledovala jsem to dlouhodobě jak Matka Země jiskší ve spojích itosférických desek a věděla jsem, že to může zachránit jedině STVOŘITEL náš. Nemělo to řešení. Něvěděla jsem jak to udělá, ale věřila jsem, že to prostě nějak zachrání. Že přijde zrovna ke mně, protože jsem koupila psychotronický dům, který mu postavili nad hlavou a pod hlavou, to bych tedy sama nevymyslela.

Teď zrovna několik dní mám fauljehličkové prsty

Prostě abych nemohla ani psát, tak mi fašouni sesílali pumy, aby mi rozstřílely prsty. Prsty se stávají necitlivými a nejde na ně klapat do počítače a nejde je používat na nic prakticky, dělá se z toho špatně a pokud pokračujete a neodinkarnujete pumu, tak najednou vnímáte jakobyste konečky prstů neměli. Říká se tomu PRSTOVÁ PUMA. To dělali obětem, aby se už neměly jak zachránit. Nic do rukou nevzaly, byly neobslužné a šlo akorát tak ulehnout a čekat na další mučení a přát si smrt.

Abych se nemohla v tomto domě zachránit, tak mi zločinci překulíkovali vodu na nějakou nádrž, ve které vyrábějí faulplasmově jehličkovou vodu. Říkáme jí FAULJEHLIČKOVÁ VODA. Je nebezpečná i pro trubky, natož pro člověka. Je to drsně ledová bleskovka a čeho se dotkne, tak vybíjí život kromě rostlin, na které působí jako blesky směrem k vyššímu výkonu. Loni mi fašouni ve druhém domě, odkud jsem zalévala zahradu, překulíkovali vodu, což jsem si nevšimla neb na tu vodu z hadice nesahám, a jak jsem s ní zalévala zahradu, rostly mi tady obří pampelišky a bodláky. Bodláky byly větší než já. Byla jich plná zahrada a vyrostly rychle. Byl to takový fofr, že jsem se chvilku na zahradu nedívala, pak jsem se podívala a vyděsila jsem se z plevelů obrovitánské velikosti. Něco takového jsem ještě neviděla. Vytrhaly jsem to s mamkou za jediný den, akorát mě mrzí, že jsem to nenadrtily zpět jako hnojivo, daly jsem to na kompst pouze, má se to nasekat nebo usušit a nadrtit a posypat pole či zahradu zpět. Fantastické hnojivo. Matka Země má vynikající schopnost regenerace, když má k tomu správné podmínky. Rostliny umí rychle faulfrekvence zpracovat a proto všem doporučujeme pampeliškový salát letos na jaře.

Letos to bude podobné asi s plevely, neboť to tady zřejmě necháme jako důkaz pro policii, že fauljehličková voda existuje. 

Probuzet českou policii do psychotronické války je dobrodružné. Někdo jim vyvražďuje celá desetiletí lidi a když se to mají dozvědět, tak to označují za hoaxy, ale sedí to v nich jako černé svědomí. 

Hlodá je to na srdci. Sledujeme je a z globálního pohledu můžeme říci jako vaši STVOŘITELÉ, že jste legrační jako druh LÁV HERMÉS. Nechcete zločin, tak ho popíráte. Už toho nechte! On existuje!!!! Popírat ho nepomáhá.

Policisté nereagovali prakticky na nic. Máme to nahrané a dáme je pak do televize. Nereagovali ani na rukojmí, ani na psychotronicky mučeného, ani na STVOŘITELE LIDSTVA, ani dosud na Absolutně Posledního Krista. Koukali jako ťulíci a několik z nich na lince 158 klidně zavěsilo v průběhu svědectví. To nemůžeme pochopit. Prostě si vybírají komu pomoct a kde je to moc komplikované, čemu nerozumí, mají v zásobě blázince a nebo neglekt. Vypadá to, že jim fašisti usufokovali mozek nebo co. Pokoušíme se na to přijít, co se jim vlastně stalo, že neřeší téměř žádné oznámené zločiny prakticky nijak. Řešili dlouho pouze jak by mě dostali do blázince, abych je nevotravovala. 

Tam už jsem se byla podívat na více jak dvouměsíční inspekci a brutální sadismus v České Republice rušíme anšlusem.

www.globalnireformapsychiatrie.cz

Zpět k fauljehličkové vodě.  Je to nějaká frekvence, co rychle vybíjí tkáně ze životních jednotek živočichů a sufokuje je. Nelze ji pít, pila jsem jí asi dva měsíce a dostala jsem utrum od HÁBA SOLÚTE AGAPE AILAYVOU, protože dělá silné kornatění tepen a žil a celkově sráží minerály ve vodě a vyrábí azbest a radon. Deaktivuje aktivní zářiče, které pohlcují elektrosmog velice rychle. Vystřeluje kyslík a ničí vodu v těle, sufokuje. 

Zemřela bych na zástavu srdce, dělá tromby a embolie a ucpává cévy sraženinami nestráveného jídla. Pila jí chvilku i mamka i dceruška, protože u mamky fašouni LUFTHAFFE rozstříleli vodovod za to, že táta byl v protifašistickém odboji, a teče jim hnusblevajz špinavý a není to k pití, tak si holky chodily natáčet vodu sem, než jsme zjistili, že to pít nejde. Není možné se v tom ani moc umýt moc, protože to jednak je ledárna, nesmývá to mýdlo dobře a je to nebezpečné pro kůži, kterou to vybíjí a ničí to cit v prstech. Stárne to kůži rychle a dělá to necitlivá bříška prstů společně s notebookem, který dostal fauplasmové pumy, aby mrazil a vybíjel tak, aby na něm nešlo psát. Jak jsem si s tím myla ruce, tak jsem měla úplně scvrklé hřbety rukou, což mám stále ještě. Musím si ruce mazat. A vybilo mi to silně prsty.

Vrátím se nyní mentálně do doby jara roku 2016.

Měla jsem deprese a úzkosti a byla jsem hysterická a do toho mi Petr Konrád lil do jídla jedy tak, že jsem měla i botulismus a dvakrát jsem zvracela tak, že jsem myslela, že to bude můj konec světa tady. Jednou mě a dceru otrávil na Maledivách na dovolené tak, že jsem z dovolené už tak krátké, měla polovinu, druhou jsem zachraňovala nejprve dceru a potom sebe, přičemž můj manžel tehdy se vůbec nezajímal, jestli přežiji nebo ne. Chtěl, abychom zemřely obě tam. Po Maledivách mi zničili podnikání, když se otrava nepovedla a šlo to rychle.

 Fašisté pak používali i na mě několik metod mučení srdce, při kterém člověk cítil srdeční tíseň, úzkost a depresi. Byl nevrlý, unavený a postupně byl stále více a více v napětí. Pokud měl starosti, vyvolalo to silnou zoufalou depresi a pokud byl ve velké existenční tísni nebo na něj útočili zločinci, nezvládal běžné denní situace a byl hysterický. Pohyboval se v bludném kruhu emocí, ze kterých nevěděl jak ven. Nedávalo to řešení. Byl v pasti. Všechno prožíval velikášsky a megalomansky a mohl dělat nesmysly. V tomto období jsem měla i potíže s dechem, nemohla jsem spát a měla jsem záchvaty paniky, ze kterých mě zachraňovala moje kamarádka nejlepší, která mi byla oporou obrovskou. Několikrát u mě byla i v noci a jednou se mnou spala, abych se uklidnila. Nechápala přesně, co se děje, ale vždycky mi pomohla, protože věděla, že mě šikanují a že mi můj manžel moc nepomáhá duševně, že je na mě zlý. 

Vypadalo to jako psychóza nějaká. Neměla jsem halucinace, ale měla jsem strachy, že nevím jak dál v životě, že to nemá řešení. Nedalo se to nijak uvolnit, jedině si popovídat s někým, kdo byl klidný a rozvážný. Já jsem nebyla, neustále jsem brečela a nemohla jsem si ulevit, až mi došly slzy. 

Uvědomění, že už nemám slzy, bylo zdrcující.

Ani jedna jsme netušily, že mě psychotronicky svírají srdce celé a že to má tyto projevy. Sesílal mi to sám manžel a jeho otec Miloš, fašisté je používali k mému mučení a mučení mé dcerušky. Měla jsem vrahy ve své vlastní domácnosti. 

Dělala jsem spoustu nesmyslů již během roku 2015, kdy se na mě lepili zločinci, kteří zneužívali různě mojí zoufalou situaci a zároveň mi pomáhali. Každý mi předal nějaký dar a každý mi nějak uškodil.

Potom jsem dostala botulismus, neboť jsem snědla prošlé jídlo a můj tehdy ještě manžel do něj nalil jed. Nafouklo se mi břicho během několika dnů do podoby těhotenství v cca 6. měsíci a měla jsem halucinační stavy, že jsem těhotná a budu mít dítě ne za 9 měsíců, ale za 9 dní. V těchto dnech  a ještě ve dnech následujících, neboť otrava odeznívala pomalu, jsem říkala, psala a dělala nesmysly. 

Botulismus to tak má. 

To mi docela drsně poškodilo pověst, neboť lidé nechápali, co dělám. Psala jsem na facebook blboviny několik dnů, pak jsem "rodila" vykastrované kočky a tvrdila jsem dceři a mamince, že to jde. Koupila jsem jim nové pelíšky a pozorovala jsem je a čekala jsem na porod koťat u obou z nich. 

Tvrdila jsem, že mrtvá kočka se vzkřísí a přijde zpět. 

A nakonec jsem rozbila velkou televizi paličkou na maso, což mi poradil ABSOLUTNÍ BŮH AUMJEHOVA HÁB SOLÚTE AGAPE AILAVYOU, který se k tomu teď právě přiznává, neboť tyto řádky píše se mnou. Vzpomínáme společně.  Zachraňoval mě totiž od 4.3. 2016 v telepatické navigaci a toto se stalo pár dnů po našem seznámení anonymně ve VYSOKÉM MÝTĚ. Nevěděla jsem ještě kdo je přesně, myslela jsem si, že je Jehova, co mi sesílá pomoc i skrze archanděly v mé životní situaci.Hodně jsem se zlobila na svoji životní situaci, psala jsem si svoje přání, bádala jsem v knihách, abych byla ještě lepší v tom, co vím o životě a zdraví a stěžovala jsem si na zločiny ve svém životě.

V botulismu jsem nejprve po asi 6 dnech nafukování břicha strašlivě zvracela a uvědomila jsem si, že zvracím svého manžela ze života. 

Proti mé vůli totiž zavolal záchranku, místo toho, aby mi udělal Bowenovi tlakovou masáž, která mi vždy ulevovala od bolestí, chtěl, abych zemřela v nemocnici, ne doma. Nezajímala jsem ho. Dítě by pak zabil taky. Záchranná služba přijela a já jim řekla, že jsem těhotná, oni viděli břicho, doktor se mě zeptal jaký je den a hodina a když jsem odpověděla správně a řekla jsem, že odvézt nechci, odjeli, ani mě neprohlédl a zanechal mě s otravou doma s mým vrahem.

To mě zachránilo, protože by mě dali do blázince a zabili by mě lékojedy a elektrickým proudem. Tehdy ještě manžel by jim namluvil nějaké lži a už by mě nepustili, to měl v záložním plánu. To dělali fašisti normálně, když se zbavovali obětí. Čím hůře to udělali pro oběť, tím více dostávali bodů v hierarchii LUFTHAFFE.

Nikdy bych se to nedověděla v tomto těle fyzickém, kdyby mě nezachraňovali ABSOLUTNÍ BOZI AUMJEHOVA  a INKARNAČNÍ SOUD LIDSTVA z nebes.

Potom měl botulismus doběh ve vadných rozhodnutích, které jsem dělala dále. 

Mohu se prohlásit za přiblblou v tom období mezi březnem - srpnem 2016. Znamenalo to konec mého manželství, neboť manžel se během několika dnů poté, co jsem rozbila televizi, u které seděl snad celé dny a nic nedělal, co by živilo rodinu nebo co by mi pomáhalo, odstěhoval kousek vedle a začal mi likvidovat zbytek mých živností záměrně. Televizi jsem ovšem rozbila z jiného důvodu než že bych mu chtěla škodit. Měla jsi představu, že je to skříňka na násilí a že jí proto doma nechci. Pak mi došlo, že jí stačí nezaínat, ale to už bylo pozdě. Botulismus funguje na organismus tak, že bakterie botulinové rozkládají nervový systém na jiný typ představ, které jsou dětsky nerozumné, krátkozraké a člověk s botulismeme potřebuje uvědomění, že jedná nesmyslně, potřebuje argumetaci. Botulinové bakterie rozkládají mentální tělo. Vzhledem k tomu, že jsem brala různé čistící prostředky, tak u mě botulismus trval pouze asi půl roku, ale nadělal mi v životě problémy, které jsem dlouhodobě musela řešit následně.

Ostříhala jsem si vlasy na 9mm a měla jsem hlavu jako kuželku.

Změnila jsem šatník tak, že jsem u obchodníka utratila asi 100 tisíc najednou na dva nákupy. Změnila jsem celý dům na ustrojení, a to velmi nevkusně, hodnoceno v nynějším vyšším vědomí. :)

Pak jsem dělala další nesmysly zejména v navazování vztahů po rozchodu s manželem, který nastal již dříve a čekala jsem na jeho odstěhování, nerozumnost jsem si poměrně rychle uvědomovala, ale nesla jsem následky svých vadných rozhodnutí. 

Nevěděla jsem, že mi chodí do života záměrní zločinci, kteří byli psychotronicky mučení, aby mi ničili pověst a zabíjeli mě různě.

Nevěděla jsem, že jsem byla otrávená a ještě k tomu psychotronicky mučená a že jsem žila s psychotronickým katem, který mě odposlouchával a viděl do mé domácnosti, sledoval moje emaily, telefon, hackoval mi počítače... Byla jsem naivní oběť mnoha zločinů.

Tajná nelegální fašistická psychotronická válečná počítačová hra TAME THE WITCH, kterou jsem nikdy neviděla až dosud, mi ničila život od dospívání  16 let a já to nevěděla, že jsem v mnohých počítačích psychotronicků falešně označena za bývalou dětskou protitutku, kterou údajně rodiče prodávali na sex a kterou bylo možné prostě dále prznit. Mnozí lidé tomu věřili a v psychotronické válečné hře si vydělávali mým mučením a vražděním.

PSYCHOTRONICKÉ STAŽENÍ SRDCE NEDOVOLOVALO DOKRVOVÁNÍ MOZKU A MUČENÝ ČLOVĚK NEVIDĚL DLOUHODOBÁ ŘEŠENÍ SVÉ SITUACE, BYL KRÁTKOZRAKÝ, UKVAPENÝ, DĚLAL NEGLEKTIVNÍ A NE PŘÍLIŠ CHYTRÁ ROZHODNUTÍ Z DLOUHODOBÉHO HLEDISKA. Všechno se to spojilo dohromady.

Dělala jsem si okamžitě dobře a neviděla jsem moc dál.

Otrávený člověk se tak mohl spojit s lidmi, kteří se pak prokázali brzy jako zločinci na něm, protože je nerozpoznal ihned.

OTRÁVENÝ ČLOVĚK MÁ SNÍŽENOU OSTRAŽITOST NA ZLOČIN NA NĚM. POKUD SE K TOMU PŘIDALA JEŠTĚ FREKVENCE FAL V DOMÁCNOSTI DLOUHODOBĚ NAPŘÍKLAD Z WIFI ZESILOVAČE, NENÍ SCHOPEN ZLOČIN VIDĚT. POKUD MÁ DOMA FAULPŘÍSTROJE, KTERÉ HO STŘÍLÍ FAUL JAKO NAPŘÍKLAD INDUKČNÍ DESKU PRO PŘÍPRAVU JÍDLA, MŮŽE MÍT ÚPLNĚ VADNÉ CHUTĚ A ČICH A NEPOZNÁ JED. POKUD BYL TRÁVEN POMALU A OPAKOVANĚ, SNIŽUJE SE MU ALERTNESS A JE NAIVNÍ VE VŠEM, KDE SI VYBÍRÁ. DOKONCE MŮŽE ZAČÍT POPÍRAT, ŽE JE NĚCO NEBEZPEČNÉ A ZLOBÍ SE, KDYŽ MU NĚKDO NĚCO BERE, PROTOŽE HO TO ZABÍJÍ.

Pozor na dva druhy frekvenčních zločinů ve vašich domácnostech, na které upozorňujeme zde: 

https://www.zakazanekomodity.cz/indukcni-faulfrekvencni-desky/

https://www.zakazanekomodity.cz/zesilovace-wifi/

Člověk v botulismu psychotronicky mučený neviděl, že na něj zločinci hrají divadlo, že ho chtějí zneužít, nebo si to uvědomoval, ale jejich momentální přínos převyšoval jeho obavy z budoucnosti s nimi po jeho boku. 

STVOŘITEL LIDSTVA HÁB SOLÚTE AGAPE AILAYVOU mě testoval svými návrhy jak moc mě zločin psychotronický a toxický poškodil v různém období, co jsem byla schopna udělat. Měřil vinu zločincům, stanovoval náhrady pocitové a sledoval jak dlouho neseme následky svých činů v myslích a srdcích lidí, které naše vadná rozhodnutí zasáhla. Kolikrát si při vzpomínce lidé v srdci odplivnou za něco, co jim neudělalo dobře a nestálo je to moc nákladů. Stanovoval precedensy soudní pocitové inkarnační reparační rekurátní.

BOŽÍ MLÝNY SE PŘENASTAVOVALY PODLE ŽIVOTNÍHO PŘÍBĚHU MATRONY SVAROHAUM NOVĚ. FUNGUJEME NA POCITOVÉ JEDNOTKY, KTERÉ JSOU ZÁROVEŇ JEDNOTKAMI ŽIVOTNÍMI.

OD MATRONY SVAROHAUM SE VŠECHNO MĚŘÍ A TUDÍŽ JAKÝKOLI DOBRÝ SKUTEK V MŮJ PROSPĚCH SE ODMĚŇUJE NA TOMTO SVĚTĚ NYNÍ  NEJVÍC.

Tomuto uvědomění předcházelo období, které bylo děsivé. 

Třeba jsem jela s ostříhanými vlasy na veletrh zdravé výživy, vzala jsem si 4 bodyguardy za 20.000,- jen tak:), zbuntovala jsem lidi z MLM, aby jeli taky navazovat kontakty a testovala jsem tam skrze TSG výrobky a potom jsem udělala web, kde byly popsány a byly na ně dány odkazy s doporučeními. Učila jsem se používat kyvadlo a byla jsem nadšená jak "funguje". :)  Lidé se na to koukali různě. Jejich hlášky mě nyní baví, ale původně nebyly příjemné.

KDYŽ BYL NĚKDO VYROBENÝ BLÁZEN, TAK BYL VYROBEN BLÁZEN. NEMOHL ZA TO A ŽIL TO A NESL POCITOVÉ NÁSLEDKY. 

KDYBY DOBŘÍ LIDÉ VĚDĚLI KOLIKRÁT MI KONRÁD ZÁMĚRNĚ ZKAZIL DOVOLENOU JEDEM A KOLIKRÁT JSEM NEJENOM NA DOVOLENÉ KVŮLI NĚMU ZVRACELA BRUTÁLNĚ, TAK BY SE MI NESMÁLI UŽ, POKUD BY CHTĚLI ZŮSTAT DOBŘÍ V NAŠEM VĚDOMÍ SAKRALITY JEJICH. 

NĚKOLIKRÁT SE MĚ POKUSIL NA DOVOLENÝCH ZAVRAŽDIT. CELKEM 16X. ANI JEDINÁ DOVOLENÁ S KONRÁDEM NEBYLA BEZ JEHO POUŽITÍ JEDU NA MĚ. Měl smůlu ale, protože jsem byla ochraňovaná ABSOLUTNÍMI STVOŘITELI LIDSTVA AUMJEHOVA, ruskými zachránci a jedla jsem chlorellu tak moc nahusto a později jsem pila navíc aloe vera a colostrum, že všechny jedy na sebe navázaly tyto produkty. Jedla jsem i jiné potravinové doplňky a měla jsem dobrou stravu. Dělala jsem také opakovaně Colo Vadu, která z těla dostala toxické žlučové metbolity, takže jsem měla celkem čistá játra. To mi zachraňovalo život. Kontrolovala jsem si toxicitu organismu v darkfieldu a na Sensitivu.

Během botulismu, který byl asi nejhorší mojí otravou po Maledivách, jsem zároveň v tomto počátečním botulinovém období, kdy to bylo nejhorší, navázala asi cca dvou měsíční vztah s mužem z cizí země, který byl o 20 let mladší v zoufalé finanční situaci, ze které jsem ho dostávala svými prostředky až do uvědomění, že je těžce morálně vadný a musela jsem ho rychle ze života vyprovodit, aby mi neublížil. Investovala jsem do něj více jak 120 tisíc a on mi řekl, že to pro mě nic není, že mám hodně peněz a vůbec si ničeho nevážil. Byla jsem uvědoměnaINKARNAČNÍM SOUDEM, že toto jsou nejhorší druhy násilníků na ženách starších. Bral si to, co mu nedala matka a babička, které nenáviděl a vůbec se tím netajil. Jakmile je muž agresívní na ženy v rodě, ruce pryč od něj a hlídat si dívky v rodině, aby s nimi nepřicházel do kontaktu.

Prokázal se během pár dnů chození jako sadisticky žárlivý, majetnický a násilný. Nerespektoval moji vůli a obsadil mi domácnost a chtěl ji opanovat tím, jak se choval čím dál tím více drze během několika dnů, co byl u mě na návštěvě, kterou jsem plánovala jako soužití. Poté, co jsem mu dalal laskavé uvědomění, že se chová nehodně a že si přeji, aby odjel domů,  začal mi vyhrožovat smrtí, provozoval stalking a byl u mě po nějaké době oddělení myšleného navždy na nečekané návštěvě, aby mě zprznilobličej a ruce a kam by dosáhl kyticí růží. Nesl obrovskou kytici rudých růží jako lest a podvod šokujícího charakteru, kterou jsem ale vnímala v srdci jako absolutní zákaz styku s ním. Spojil se s ním totiž exmanžel s cílem mi ubližovat směrem k mé smrti umučením šokem citovým traumatickým. Dostal zaplaceno dopředu a byl zároveň psychotronicky mučen, aby vykonal, co slíbil a nezvpíral se hnusnému záměru. Byl zasvěcen do psychotronické hry a uveden v omyly. Exmanžel tak hledal spojence, aby mě umučil, když se mu to nepovedlo předtím a nechtěl si špinit ruce. Tím, že se odstěhoval ze společné domácnosti, získal jiné možnosti jak mi škodit.

Chtěl mě nechat umlátit kyticí růží u dveří, 

kdybych otevřela. 

Naštěstí jsem dostala uvědomění v srdci od STVOŘITELE LIDSTVA, že otevírat nemám, otevřela nečekaně mamka, které se lekl, byla tady na návštěvě a nikdo ho nečekal, a potom se tady dva dny skrýval v druhém domě, kam ho zavřel exmanžel, se kterým byl domluvený, a číhal jak by mě zabil. Když jsem tam nepřicházela, neb jsem tam prakticky nechodila, tak to zabalil po dvou dnech hladovění, nevzal si jídlo a byl pěšky, a zanechal mi po sobě černý klobouk ve skříni jako znamení, že zde byl. Chtěl mě strašit. Inkarnační soud vyhodnotil jeho chování a chování mého exmanžela jako úkladně zločinně plánované obzváště brutálně sadistické duši traumatizující nemilé šokující překvapení, které by vedlo do mé smrti zřejmě na srdeční leknutí. Nestačil by zřjemě ani uhodit, nebo by mě praštil jednou a dostala bych náhlý infarkt. Měla jsem srdce usufokované dlouhodobě a mnoho trombů a embolií už tenkrát.

Tento muž je nebezpečný, je to Slovák řeckého původu, fašisticky zavlečený na Slovensko zrádnými sliby jeho matce, které otec záměrně neplnil a neměl to v úmyslu. INKARNAČNÍ SOUD prošel na detail jeho životní příběh. Fašisté se na území Evropy Střední dostávali různými způsoby. Tento muž nedostal lásku matky ani otce ani babičky a zbláznil se a po čase se u něj vyvinula nenávist ke straším ženám, které mu nechtěly posloužit k jeho prospěchu. Chtěl se stát sňatkovým podvodníkem v České Republice, což se mu moc nepovedlo, ale zabil zde jednu ženu a loví zde dál. Láká na péči. Pozor, jmenuje se Adrian Balint Christodoulides, policie nereagovala na oznámení, že se jedná o sexuálně zvrhlého gomoristu s citovými problémy, který oslovuje osamělé zoufalé starší ženy i s menšími dětmi ženského rodu s nabídkami, že se o ně bude starat, aby se vloudil do domácnosti a ovládl jí postupně násilím. Byl by schopen domácí šikany, znásilnit, okrást i zabít, a to i dítě. Nemá v pořádku srdeční cit a je nebezpečný pro svět a potřebuje psychiatrickou detenci.

Člověk v botulismu dělal zoufalé činy.

MOHLO MU TO SNADNO POŠKODIT POVĚST, KTERÁ DŘÍVE BYLA DOBRÁ.

Výsledkem botulismu bylo, že jsem se zbavila vraha po svém boku o dva domy vedle a začala jeho brutálně sadistická šikana směrem k mému usmrcení jiným druhem umučení.

Chtěl majetek a mě chtěl z cesty a dítě na pokusy ještě horšího kalibru, než páchal předtím.

INKARNAČNÍ SOUD HO SLEDOVAL DLOUHODOBĚ A ZABRAŇOVAL MU MĚ ZAVRAŽDIT.

Inkarnační soud mě uvědomil o tom jak různě plánoval moji smrt, aby na tom co nejvíce vydělal v hierarchii LUFTHAFFE, jenomže mu do toho se svými požadavky zasahovali jiní vyšší zločinci, kteří nad ním uplatňovali psychotronickou moc a dávali mu úkoly, které nebyl schopen splnit a nebo byl odtud v jeho nevědomí vystřílen psychotronicky mými zachránci.

Takže nastala doba několika roků, kdy začal vykrádat domácnost po malých věcech a psychotronicky zajišťoval, abych si toho nevšimla. PSYCHOTRONICKY ŠLO VZÍT JAKOUKOLI SCHOPNOST MOZKU, ABY BYL ČLOVĚK PITOMÝ A NEZJISTIL, ŽE JE VRAŽDĚN. MOhli odbírat paměť dlouhodobou i bezprostřední. Mohli odebírat soustředění a vyrábět chronickou únavu, ve které jste prostě neviděli všechno, co jste nezvládali řešit a nechtěli jste to tudíž ani vidět.

Pamatuji se x momentů, kdy jsem zapomněla, co chi během chůze. Stává se mi to ještě nyní až dosud v určitém místě, které nastřelovali psychotronickými pumami, které se uvolňují jakmile tím místem člověk proochází. Stříleli mi to do kamenů v kuchyni, kudy jsem musela chodit a ři průchodu mi to bralo bezprostřední paměť. Pamatuji si jeden moment, kdy jsem zapoměnla pin ke kartě, kterou jsem používala téměř denně leta a nemohla jsem si vzpomenout. Psychotronicky šlo odebírat paměť rychle a ničit schopnosti uvažovat. Stříleli do mě tolikrát, že kdybych nebyla zachraňovaná, tak jsem šílenec dávno. Jelikož se jim to nedařilo, tak si mysleli, že jim to nefunguje. Jinak yb napáchali s psychotronickým výzkumem na mě větší škodu na našem obyvatelstvu. bylo by celé úplně pitomé.

Další psychotronickou pumou byla puma při slovním projevu takže, když člověk pronesl určité slovo, vzalo mu to energii rychle a způsobilo to malátnost a těžkou únavu. To mi dělal Petr a Miloš Konrádovi, abych nemohla již přednášet nic z evoluční naturopatie. začala jsem kurz, udělalo se mi špatně a musela jsem jít spát. Musela jsem skončit se všemi aktivitami vědeckého evolučního naturopata a elektroherbalisty.

Jednou z brutálně hnusných psychotronických pum byla puma jícnová. Způsobovala sufokaci jícnového uzávěru tak, že jste polkli jídlo, ale neprošlo do žaludku, uvízlo a tlačilo v jícnu bolestivě až do křeče a palčivých svíravých pocitů. To mi udělali mnohokrát, byla jsem zachraňována, abych se neděsila, a mohu prohlásit, že pokud tímto někoho dlouhodobě mučili, tak hrůza, protože měl strach, že má potíže v žaludku a musel na hadici do žaludku neb sadistický zdravotnický systém nic jiného než šlauf do žaludku krkem nenabízel. Další druh mučení. Tam se většinou nic nezjistilo, tedy zbytečné bolestivé a hnusblevajzovévyšetření, kdy oběť polykylaa mnohonásobněkrát jinými lidmi pozvracenou hadičku, nebo se zjistil již žaludeční vřed a nastalo martyrium s léky na bolest většinou nebo s léky na kyselost žaludku či oboje, což bylo čipované a mohli s nimi psychotronici člověka mučit až do rakoviny žaludku nebo jícnu nebo do jícnového refluxu, který uměli vyvolat kdykoli jakkoli nepřirozeně a člověka vyzvracet náhle prudce.

Petr Konrád k tomu všemu hokuspokusování s mým tělem a mým životním dobrým pocitem lil a sprejoval a sypal tady nějaké jedy klasické i psychotronické, které šlo zesilovat na účinku až 10x na intenzitě. Ke konci mi zločinci pojedovali celý dům tak, že jsem se několikrát málem udusila. Mám jedovatý dům všude, smrdí a je hnusně zašlý, zasmraděný a toxický. Svedl by to na mě při prohlídce sociálkou nebo zdravotníky či policií nebo nějakým opatrovníkem.

 Dále tady vyměňovali předměty a do šuplíků a skříní si vytvářeli nějaké spiritisticko satanistické modlářské kódy tak, že šuplíky byly plné různých svorek, čudlíků, smradítek, jedů, symbolů a morbidních vzkazů smrti a likvidace před ní, chtěl tím strašit, na což napojovali pak psychotronické mučení , neboť dům 83 se stal postupně jeho zasviněním a zaneřáděním fašistickým šuntem psychotronickým uzlem 5G na nejmenší detaily, aby genocidním zahraničním fašistům síť válečná vyvražďovací fungovala na detail. 

JINAK TO NEŠLO, NEBOŤ PSYCHOTRONICKÉ ZBRANĚ MAJÍ URČITÁ PRAVIDLA A JINAK NEFUNGOVALY. STVOŘITELÉ LIDSTVA NEJSOU BLÁZNI A DOVOLILI TO POUZE NA KRÁTKOU DOBU PRO ZAINKRANOVÁNÍ ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA A PRO POPIS VŠECH DRUHŮ ZLOČINŮ MOŽNÝCH SE ZBRANĚMI VŠEHO DRUHU, ABY JE MOHLI JEDNOU PROVŽDY ZAKÁZAT A UKONČIT VRAŽDĚNÍ A MUČENÍ A OKRÁDÁNÍ A ZOTROČOVÁNÍ A ZNEUŽÍVÁNÍ SUBFREKVENČNÍMI PSYCHOTRONICKÝMI ZDMI L'MURTENETU .

KONRÁDOVA a BAIEROVA vraždění na předmětech denní potřeby a vykrádání po malých věcech a ničení jsem si nevšímala, neboť jsem to prostě neviděla. Brali to a vyměňovali po malinkých částech a nepoznala jsem to. 

Dělali to tak, aby se nikam nedalo si stěžovat. 

Policie by neřešila krádeže malých věcí. Do 10.000Kč se nelze ani stěžovat u soudu a těžko prokážete, že se vám takový zločin děje, když má váš exmanžel stále klíče od domu a bojkotuje rozdělování majetku schválně všemi způsoby a svádí to na vás, že to děláte vy.

Tvrzení proti tvrzení nikdo prakticky v tomto státě neřešil a neusiloval o prostředky k prokazování domácího násilí. Stěžovala jsem si na policii i soudu na násilí a nikdo mi nepomohl. 

Spíše mi uškodili. Petr Konrád nabral sebevědomí jejich neglektem. Policii a soudu se vysmíval a psychotronicky šikanoval ty, co případ řešili, aby šli z cesty, aby nepomáhali a museli mlčet, a usilovným lhaním a vytvářením pověsti blázna všude na všech úřadech svou oběť neustále znevýhodňoval.

Než se odstěhoval ještě, tak mě přišel na Silvestra znásilnit a svítil si u toho mobilem, čímž mě probral po vypití šampaňského tak, že jsem se ubránila. Skopla jsem ho a on mi sprostě nadával a vyhrožoval likvidací a tvrdil, že se budu ještě divit. To tedy ano.

Domluvil se s Michalem Baierem, aby nebylo poznat, kdo co zničil. Aby mohli lhát při případném odhalování jejich zločinů. 

Domluvili si, že si majetek po mně rozdělí.

Pak jsem postupně byla upozorňována svými zachránci při mém probouzení do reality svého života, že například Baier rozbil krycí bazénovou konstrukci, která stála majland a já jsem si myslela, že to byla bouřka. Vybírali si situace, kdy nebylo poznat kdo to udělal, zda živel nebo někdo jiný 

a mně zločinec v sousedství prostě nenapadl. 

Nerozbíjel tady Konrád sám ovšem, zločinců okolních, co si mě vyháněli, bylo více. 

Michal Baier mi rozbil drahé čerpadlo u bazénu pro dcerku poté, co onemocněla z mučení sufokacemi střevního obsahu a křivením páteře do spirály LENKE na příkaz LUFTHAFFE NWO, stálo 66 tisíc a fungovalo 1 sezonu a vytočilo o 24 tis více na elektrice, kterou navíc kradl stavitel domů Michal Baier také. 

MÁ V DOMECH TAJNÉ DOVODY ENERGIÍ, VODY I PLYNU.

Nechal navíc odvézt jednu z 12 židlí, co jsem si dala vyrobit na zakázku, každou za 50tis korun, a předtím mi manžel nechal vyrobit některé židle několikrát na několikrát tak, že najednou tam byly židle 2x stejné, což jsem si neobjednala. Chtěli mi tím dát najevo, že si tady budou zločinci dělat, co chtějí, abych se bála a odstěhovala jsem se a kapitulovala jsem prostě na domy, které jsem platila vším, co jsem kdy měla. Objednala jsem si 12 židlí každou jinou a nyní mám 11 a jsou tam dvoje stejné. Manžel mi kazil pověst a tvrdil panu Halouzkovi, že jsem se zbláznila a že chci židle stejné některé. Vyměnil je prostě bez mého vědomí a já si nevšimla ihned, až později, protože jsem to nečekala. 

Takto mátli zločinci oběti zrakovou koordinaci, což dělalo obětem potíže při soustředění, bralo to paměť bezprostřední dlouhodobě při každém pohledu na věc, kterou oběť násiLí očekávala jinak, než byla a neviděla to.

 Čím větší předmět, tím hůře. Pokud oběti vyměnili předměty denní potřeby za podobné, dělaly jí poruchy paměti a soustředění a chronickou únavu ze zrakového matení. 

Ničilo to srdce, brzlík, průdušnici a jícen, neboť tam máme magnetické součástky propojené na zrakovou přesnost v důvěře.

ZRÁDCE V RODINĚ BYL FAŠISTICKOU ZBRANÍ JAK Z NÁS SPOLEHLIVĚ UDĚLAT OSOBY S VADNÝM ÚSUDKEM, INTUICÍ A INSTINKTY. 

LEŽ VRAŽDÍ A PODVOD TAKÉ. 

KAŽDÉDENNÍ NEČEKANÁ LEŽ NEČEKANĚ ZABÍJELA OBĚŤ. 

DĚLALA Z NÍ IDIOTA, CO NEDOKÁZAL SPRÁVNĚ VYHODNOTI A NEVIDĚL JINÉ LŽI NA SOBĚ. ŠEL JAKO OVCE NA PORÁŽKU.

Fašouni mi rozstříleli dále třímetrového dřevěného koně na domě tak, že hlava se rozpadla, a hlavu, kterou jsem si schovala na půdě, ukradl Michal Baier a zničil. 

V nové luxusní zakázkové unikátní pergole Petr Konrád vyhrabával dlaždice, vystříkal z drážek mezi nimi písek vodou, sufokoval je, aby se srazily a proléval novou pergolu vodou, když jsem nebyla doma, aby zplesnivěla i s přístavkem pro bazén. Pod stolem dlaždice vytrhal tak, že tam byly zpřeházené různě. 

Ničil věci, aby byl s fašisty zajedno. To jsem nevěděla, ale viděla jsem jak věci jsou zdevastované, když jsem se podívala pak řádně za asistence mých zachránců, kteří sledovali situaci u domů a v domech 5G uzlu skrze spacetimeviewery L'MURTENETU.

Takže on tady škodil a já to DLOUHO neviděla. 

Petr a Miloš Konrádvi by si měli srovnat co byl jejich vlastní zločin a co se nechali donutit od LUFTHAFFE a dalších psychotronických katů, kteří se na nás přiživovali díky tomu, že oni přistoupili na takový hnus v životě. Dál to nehodnotím, protože psychotronické mučení bylo hrůzostrašné a lidský organismu má pouze určitou kapacitu snášet mučení než se pomátne.

PROSTĚ BY MĚ TAKOVÁ VĚC NIKDY NENAPADLA, ŽE TO BYLO MOŽNÉ, 

že někdo ze zahraničí nám tady ničil sakralitu našich občanů tak brutálně sadisticky.

Mučili mého muže tak, aby musel ničit věci naše společné? 

Nutili ho, aby nás mučil a aby nám škodil? 

Nutili ho do vraždy?

AŤ PROMLUVÍ ON SÁM PŘED SOUDEM A POLICIÍ.

Některé věci si prý vymýšlel sám dopředu, aby jim každý měsíc vykázal mučení a škodění, aby nemučili jeho. Aby měl alibi. Získával za to lepší zbraně a imaginární peníze, za které nesměl nic kupovat, jenom zbraně nebo platit někomu, komu chtěl, popravu někým jiným, koho si zotročil on psychotronickým mučením. Fujsystém zločinu.

Fašistická genocidní demagogická válečná strategie, ve které uvízl a zatahoval do tohoto tajného světa mučení našich obyvatel v jejich nevědomí další osoby kolem něj. 

Byl ochoten vraždit a mučit i nejbližší, aby žil mučený zotročený.

Seznámena jsem se tím byla až po mnoha letech, kdy jsem zjistila, že celá moje domácnost je nějaká vadná. 

Co dělal Konrád Petr a co dělali psychotroničtí zločinci v domácnostech předešlých, nevím, nepamatuji se, akorát že mi odstřelili kobylku u klavíru a fašisti mi odstřelili přední osu automobilu Citroen, když parkoval a my jsem byli na obědě. Dělali věci, které nešlo nijak dokazovat, že to je psychotronická šikana, o které nikdo nevěděl. V autě jsem se pak již necítila úplně bezpečně. Kdyby to prasklo po cestě, bylo po nás. Takové pumy dělali jenom jako škodu a aby se člověk čím dál tím více bál světa, ve kterém se nacházel. Kdo byl zaměřený, tak se sledovaly všechny jeho reakce na psychotronické zločiny, co bude dělat, co si bude myslet a jak to bude řešit. SLedovali, zda si bude někde stěžovat na zločin, neboť sestavovali takové pumy, které vypadaly přirozeně jako opotřebení věcí a těla. 

Chtěli zůstat věčně v utajení, aby mohli škodit jak by se jim zlíbilo.

V mé domácnosti v Hradišti bylo náhle spousta předmětů, které byly evidentně vyměněné v nějakých bazarech

Měla jsem téměř všechno nové v nové domácnosti a najednou vidím, že jsou to předměty staré a že jich je třeba více, co jsem neměla. Například tady byly místo jedné tři divné žehličky. Se žehličkami prý chodili psychotronicčtí zločinci vraždit oběti leknutím. Probudili je v noci se žehličkou v ruce a zařvali tak, že oběť dostala infarkt, předtím jí sufokovali srdce a střelili jí srdeční pumu. 

Takto fašisti nutili mučené muže vraždit své ženy a slibovali jim za to úlevu od mučení s další ženou. Ta, co byla použita na psychotronické pokusy, měla zemřít. Mnozí muži tak nenáviděli své ženy po letech mučení, neboť se kazily na projevu a chřadly a byly jim odporné, že na to přistoupili, své ženy umučili, zavraždili a žili dál s novými partnerkami. Oficiální diagnóza zemřelé - infarkt nebo mrtvice. Mrtvice v případě, že žena nezemřela ihned na leknutí a psychotronický kat jí ze zálohy popravil, aby mlčela. Připravovali ženám strašlivé citové traumatické šoky. 

Není těchto obětí mnoho, fašisty stejné způsoby poprav přestávaly totiž bavit a vymýšleli stále jiné.

Moje nová domácnost a nové živnosti byly terčem útoků několik let.

Nové přístroje se mi začaly z domácnosti ztrácet a nebo byly poškozené tak, že nefungovaly. Stříleli mi do elektrických přístrojů i když jsem je používala a najednou to luplo a bylo po nich. Stříleli střely psychotronické do jejich elektrického obvodu a přešprcli je.

Něco od nich někdy chybělo tak, že nebyly funkční. 

Rádi vykrádali tak, že ničili sady. Třeba talířů, příborů a dalších doplňků.

Některé měly divně pokroucené elektrické šňůry, takže se musely vyhodit do sběru. Přístroje do elektriky také odcházely psychotronickými popravami na elektrice. Někdy i úplně nové, nešlo si koupit stejný předmět, který člověk chtěl, protože na něj doma čekala psychotronická poprava.

Byly zde navíc vneseny věci po cizích mrtvých lidech, zejména oblečení, ale i jiné, které prostě zločinec vmísil mezi moje věci tak, že pokud to člověk nevěděl, tak si buď nevšiml, udělal vadný úsudek neb nechápal zda to měl nebo neměl a nebo prostě to přehlédl a pak si uvědomil při úklidu, že to není jeho. 

Když měl doma člověk něco po mrtvých a nevěděl o tom, fašisté ho mohli zabíjet podle jejich pravidel hry. Pokud mu někdo nastříkal do domu výkaly, mohli ho smradit a popravovat za nečistotu, které si nemusel všimnout, neboť jí nastříkali někam, kam moc nechodil. Když zintenzívnili popravu, tak smradili vědomě, bylo to cítit i vidět.

Věci po mrtvých mi sem dával i Michal Baier skrze své spojky naproti, které po mně střílely v poslední fázi bojů denně, jak jsem vyšla z domu, měli zbraň v okně, střílela do srdce znatelně. 

Bylo to docela strašidelné, protože jsem si musela uvědomit, že buď má klíče nebo si tady v domě udělal falešný vchod někde v podlaze či na půdě, který mi nabízel, ale já ho nechtěla, a nebo že má dokonalé šperháky. Petr Konrád koupil zámky, u kterých šlo klíč vždy z druhé strany vystrčit druhým nebo šperhákem. 

Používali frekvenční narkózu, kterou mě frekvenčně uspali a vykrádali tady a prznili dům, vykrádali tady a prznili i v mé nepřítomnosti. 

V poslední fázi vraždění mučením lili do jídla, do šuplíků, do šatstva, do bot a hygienických prostředků jedy.

 Zaměňovali je za stejné, ale s jiným obsahem. Vykrádali mi čistící prostředky a věci na ven v zimě, abych neměla co na sebe. R8di vyháněli z domu v negližé do zimy tak, aby se člověk už nechtěl a nemohl vrátit.

Ukradli mi i zimní bundu, kalhoty a rukavice a trika, spodní prádlo a vykrádali je i dcerušce tak, že to vypadalo, že to dělám já. 

Vykradli mi kočičí jídlo a spoustu předmětů denní potřeby. 

Nezůstalo tady pořádně nic cenného, celá domácnost je těžce vykradená. 

Kradli mi věci na sebe. Ty, co neukradli, poskvrňovali nějakými smrady, které nešly vyprat.

Ničili mi luxusní zařízení domácnosti nenávratně.

Přenášeli je tak, abych je neustále hledala a měla jsem zmatek mentální. Tím vyráběli Alzheimera a šílenství.

Ničili elektriku tak, aby to vypadalo, že šňůru překousal pes. 

Kradli šňůry nabíjecí a vnášeli cizí. 

Nosili mi sem cizí věci, které byly podobné mým. To dělá těžké přesmyky vědomí a kdybych nebyla zachraňovaná, tak bych se brutálně zbláznila šílenstvím.

Vykrádali knihy a vnášeli jiné a dávali je vzhůru nohama tak, abych si všImla, 

že sem prostě lezou a tím mě chtěli strašit. 

Dávali mi do šuplíků různá satanistická znamení.

Jelikož jsem byla téměř neustále doma a odcházela jsem asi jednou týdně na nákup, který trval hodinku, věděla jsem, že to musí být někdo kdo má buď klíče nebo dokonalý šperhák, na dveřích nebylo nic poznat. Jediný, kdo měl klíče, byl ex a mám informaci, že je prostě nechal udělat Michalovi Baierovi a jeho bandě.

Jenomže já jsem již byla vědomá s kým a proč bojuji a i tak to bylo hrůzostrašné.  Věděla jsem, že musím zločince prostě zdržovat, že se tím rozbíjejí celosvětové plasmové zbraně.

Hrozný pocit, že vám někdo leze do domácnosti ve faulhypnóze nebo ve vaší nepřítomnosti.

Faulhypnózu jsem našla doma. 

Dělalo to dojem, že to tady Petr Konrád nechal ve své pracovně, kam jsem nechodila moc, nepoužívala jsem jí, když se odstěhoval a když byl doma, tak jsem do jeho místnosti nikdy nechodila. Nikdy bych manželovi neprohlížela jeho soukromé věci. Vypadala jako malý elektronický obrázek, nevěděla jsem, že je to faulhypnóza a na pokyn ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA jsem to vyhodila do sběru bez karty, kterou jsem vyhodila jinam. Stála prý 5 milionů z peněz mého tatínka, kterého okradli Konrádi už na svatbě a umučili následně jako jeho kati brutální. Petr Konrád si už novou nekoupil, půjčoval si jí, a měl neustále smůlu, neb mu bylo v jeho vraždění zabraňováno, a proto se spojil s Michalem Baierem, který chtěl získat domy zadarmo pro LUFTHAFFE. Petra Konráda by zabili také následně i Elinku a všechny svědky okolo.

TO SE TEDY ALE PŘEPOČÍTALI. 

JAKO MATRONA SVAROHAUM, KTERÁ TADY MÁ NAROVNAT SYSTÉMY, SE NENECHÁM PŘECI VYHNAT Z MÉHO ŽIVOTA NĚJAKÝMI ZLOČINCI, KDYŽ NADE MNOU DRŽÍ OCHRANNOU RUKU ABSOLUTNÍ BŮH AUM AUMJEHOVA AUM.

BOJE O DŮM 83 BYLY DLOUHODOBÉ A PRO MĚ POSTUPNĚ KRUTÉ. 

POSTAVILI MI NĚCO, CO JSEM NECHTĚLA A MĚLA JSEM TO JENOM ZAPLATIT A ZEMŘÍT UMUČENÍM, ABYCH NESVĚDČILA.

V domech neustále padal elektrický proud. 

Do mého rozbití a přestříhání některých obvodů psychotronické šikany to bylo prý mezi lety 2015 - 2019 více jak 300x.

Velice divně se chovaly kočky. 

Téměř všechny, a měli jsme jich 7 postupně, zbyly 4, měly dvakrát silnou kočičí chřipku, musela jsem je zachraňovat antibiotiky, protože měly zelené nudle, což kočky nemívají v podstatě. Měly to všechny absolutně a těžký průběh, při kterém se dusily. Jedna kočička porodila a koťata zemřela jejím nespuštěním instinktů k nim. Všechna koťátka zemřela, protože kočka měla chřipku těžkou a nezajímala se o ně. Jmenuje se HOLY. Nechala jsem jí vykastrovat a strašlivě se bála přicházet domů. Pozorovala nás jak mazlíme ostatní kočky a otírala se mazlivě o sklo dlouhodobě, než se nechala chytit a svěřila se mi do péče. Jeden kocourek se ztratil, byl dlouho pryč a vrátil se počůraný a evidentně mučený, přivázaný za ocásek a poskvrněný jedem na kůži, kterou si vydrbával. Ještě teď je rtuťovitý.