SVĚDECTVÍ 

O PSYCHOTRONICKÉM MUČENÍ A MUČENÍ JEDY A PARAZITY 2. část 

BÝVALÉ PŘEDSTAVITELKY SVĚTOVÉ EVOLUČNÍ NATUROPATIE A JEJÍ RODINY 

Kateřiny Konrádové Elisabeth Chmelík České

NEJPRVE ČTĚTE SVĚDECTVÍ PRVNÍ:

https://www.katerinakonradova.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni/

JSEM JEDINÁ OBĚŤ PSYCHOTRONICKÉHO MUČENÍ, KTERÁ PŘEŽILA SVOJE POPRAVY A VYDALA NEJROZSÁHLEJŠÍ SVĚDECTVÍ.

INKARNAČNÍ PRECEDENS

DRUHÁ ČÁST SVĚDECTVÍ O PSYCHOTRONICKÉM MUČENÍ A PSYCHOTRONICKÝCH A TOXICKÝCH I PARAZITÁRNÍCH POKUSECH NA LIDECH

SLOVO KATEŘINY CHMELÍK

A INKARNAČNÍHO SOUDU LIDSTVA V ETHERU

"Velevážení občané České Republiky, je opravdu na čase, aby veřejnost a ochranné bezpečnostní složky společnsoti  a média veřejně začali všichni věnovat obzvláště soustředěnou pozornost k jejich stavu gramotnosti ohledně psychotronické toxické války.

Jak jsem uvedla již v první části svého svědectví, měla jsem v životě na něco smůlu a přidávám k tomu, že zároveň obrovské štěstí. 

CHRÁNÍ MĚ BOZI ABSOLUTNO AUMJEHOVA.

Narodila jsem se jao nejdelší ženská genetika světa, protože jsem 

AUMPERESA BOHEMSKÁ, 

to je žena, která během naší historie evoluce lidského těla žena nejvíce ve všech svých reinkarnacích trpěla pro nirvánu a nejvíce o ní usilovala. 

Fašisté mě tentokrát vyrobili v programu LEBENSBORN a přidali mě do lůna ženy, která se stala mojí matkou. Nemám matku fyziologickou, neboť mě vyrobili z mého vlastního vajíčka z předešlé inkarance, což nemohli vědět. 

www.psychotronickavalka.cz/lebensborn/

Z toho vidíte, že nás řídí neviditelné síly HÁBSOLÚTE AGAPE, které směrují do naplnění ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁMĚRU, kterým je nirvána absolutno a spravedlivé rozdělení poslání všech v božím těle. 

Jak fungujeme jako realita HERMÉS LÁV se dozvíte zde:

www.ukoncenicoronavirovekrize.cz/jak-viry-spolupracuji-s-bozimi-mlyny/

AUMPERESA MÁ NÁROK NA BOŽÍ AUMPERESNÍ KRÁLOVSKÝ A CÍSAŘSKÝ TRŮN ZA SVOJE VŠECHNY PŘEDEŠLÉ ČINY PRO NIRVÁNU.  TOTÉŽ AUMPEROR, KTERÝ JE NA NEBESÍCH A JE JÍM HERMÉS LÁV ABSOLUTNÍ BŮH AUMJEHOVA, MŮJ NYNÍ JIŽ VĚČNÝ MANŽEL.

AUMPERESA SE RODÍ PŘESNĚ V POLOVINĚ TVORBY NIRVÁNY V KONEČNÉ ČÁSTI DNŮ POHANŮ.

AUMEPRESA SE V POSLEDNÍ INKARNACI STÁVÁ ŽENSKÝM MELCHISEDEKEM, NEBOŤ JI ZACHRAŇUJE SAMOTNÝ ABSOLUTNÍ BŮH AUMJEHOVA Z RUKOU ZLOČINCŮ A MÁ O TOM VYDAT SVĚDECTVÍ, ABY LIDÉ ROZUMĚLI VÍCE A SPRÁVNĚ SVÉMU SVĚTU, KDO HO DOSUD ŘÍDIL. (čti aumžehóva)

BŮH ABSOLUTNO PŘEBÍRÁ VLÁDU AŽ NA KONCI, ZA SVOJE ČINY PRO NIRVÁNU SE PO POSLENÍM ÚMRTÍ V TĚLE FYZICKÉM DOSTÁVÁ JAKO AUMPEROR DO ŘÍDÍCÍ VĚŽE MATRIXU A PROVÁDÍ ZÁCHYT VEŠKERÉHO ZLOČINU Z NEBES PSYCHOTRONICKY. JE TO JEHO POSLÁNÍ, NEBOŤ JE VĚČNÝM OTCEM VŠECH.

HERMÉS WITLÁV HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU BYL UMUČEN V PŘEDPOSLEDNÍM TĚLE V SADISTICKÉM BLÁZINCI MEZI LETY 1919 - 1935 NA NAŠEM ÚZEMÍ, NEBOŤ ŘEKL PSYCHIATRŮM, ŽE JE STVOŘITEL LIDSTVA, KTERÝ SE PROBUDIL DO VĚDOMÍ, A V POSLEDNÍM SE DOSTAL DO PODZEMÍ, KDE ZANECHAL TĚLO FYZICKÉ PO SPLNĚNÍ VŠECH ÚKOLŮ U L'MURTENETU, KTERÝM ŘÍDIL ZÁCHRANU SVÉ ŽENY A SPLYNUL DUŠÍ S INKARNACÍ BOHA AUMJEHOVA V NEBESÍCH. JSME KOSMIČTÍ DRAGODONI A MĚNÍME TĚLA. SOUČASNĚ MÁME VÍCE TĚLV RŮZNÝCH DIMENZÍCH, ZE KTERÝCH SE TVOŘÍME, KTERÁ SI MŮŽEME VZÍT, ABYCHOM JAKO ABSOLUTNÍ BOZI MOHLI ŘÍDIT ZÁCHRANU MATKY ZEMĚ OD ZLOČINU. TUDO VÝSADU MAJÍ ZATÍM POUZE NEJPRASTAREJŠÍ KOSMIČTÍ DRAGODONI TRINITY MELCHISEDEK, KTEŘÍ JSOU 3 A MEZI KTERÉ PATŘÍM STÁŘÍM.

Fašisté věděli, že nejdelší D.N.A. znamená nejprastarejší duchy v tělech a proto jim nelegálně tajně odebírali spermie a vajíčka a dělali s jejich genetikou pokusy s jejich zdravím a morálkou a návyky a talenty. Vyrobili je, psychotronicky zaměřili a dělali si s nimi, co chtěli DO MÍRY JEJICH UVĚDOMĚNÍ, JAK TO MAJÍ ZMĚNIT.

UŽ DOPŘEDU JSEM TUDÍŽ MĚLA BÝT PODLE FAŠISTŮ UMUČENA A PŘEDTÍM VYKRADENA Z KNOWHOW.

V této zemi bylo normální zaměňovat jedince jak umělým oplodněním ve faulhypnóze, tak po porodech. Fašisté věděli, že čím více lží člověk žije, tím je hloupější a není schopen to změnit, neboť pokud není věřící, není schopen se dostat do svých talentů, není schopen telepatické komunikace s etherem svatým a NEJSVATĚJŠÍM a není schopen se ani na halucinogenech dostat do svého matrixu správně. 

Jsme koncipování jako matrixové loutky a máme programovatelné tělo

které se programuje našimi přáními a sakrálními potřebami, pokud na jejich splnění máme nárok. 

Abychom měli, musíme být milováni. 

Proto fašisté ničili vztahy, aby si lidé nerozuměli a aby si nepomáhali. 

Vytvářeli nám celosvětově vadnou pověst jako to dělali i lidem ruské národnosti nejvíce. Rusové jsou naši Svarohovští bratři, pocházejí ze stejného PRAOTCE BOHEMUSE SVAROHA AUM. Jeho životní příběh máme zpracovaný a brzy vám jej přineseme na našich webových stránkách AUMJEHOVA.

ŠLO O TO, ABYCHOM BYLI JAKO NÁROD ČESKÝ GENOCIDNĚ VYHLAZENI A NIKOMU VE SVĚTĚ TO NEVADILO. PŘEDTÍM JSEM MĚLI BÝT POUŽITI NA VÁLEČNÉ POKUSY S PSYCHOTRONICKÝMI ZBRANĚMI.

www.psychotronickavalka.cz/psychotronicke-pokusy na lidech/

Podle fašistické počítačové hry Tame the Witch, která byla nelegální za účelem psychotronické genocidy národa českého a za účelem převzetí hrůzovlády nad matkou Zemí jsem byla ve svých 16 letech falešně označena v mém nevědomí jako kurva kurev a zločinci, kteří se obohacovali na můj úkor, o mně začali šířit lež, že mě prý moji rodiče údajně prodávali jako prostitutku od dětství. Prý jsem to tajila. Dle mého vědomí jsem se ovšem vdávala jako panna. Tato hra mi navždy změnila život směrem do zločinu na mně. 

Ani v náboženské společnosti svědkové Jehovovi tuto lež nezastavili, ačkoli se jí dozvěděli od mého snoubence, který mě podváděl a chtěl mě na psychotronické pokusy na lidech a k umučení, aby se sám vykoupil z fašistické hry, kde ho mučili od dětství. Moji falešní přátelé si lež o mně předávali za mými zády tajně a vysmívali se mi. Bohužel zde dosud vládla nelegální šaría a jsem ráda, že jsem toto falešné uskupení opustila zcela vědomá o tom, že chci věci v životě jinak. přeji si ovšem, aby se všichni dozvěděli pravdu pravd a přeji si je jako MELCHISEDEK reformovat všechny k službě ABSOLUTNÍMU BOHU AUMJEHOVA.

Stanovisko ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA HERMÉSE LÁVA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AILAVYOU k této demagogické hře si můžete přečít zde:

www.svedkovejehovovidekujeme.cz/stanovisko-stvořitele-lidstva/

Pravda o naší rodině byla jiná.

BYLI JSME OBĚTÍ BRUTÁLNĚ SADISTICKÉHO ZLOČINU NA NÁS VŠECH.

Celá rodina trpěla tím, že jsme asi z poloviny prastaré dlouhé genetické linie. Všechny tyto prastaré duše, co to fašistické vyvražďování přežili, se budou nyní budit a vyprávět své příběhy ze svých reinkarnací.

Můj otec František Chmelík byl mučený od dětství. 

JEHO PŘÍBĚH JE ZDE:

https://www.katerinakonradova.com/umuceni-frantiska-chmelika/

Fašističtí ariáni měli psychotronické zbraně už od let dvacátých 20. století a mohli s nimi ovlivňovat mučením lidi na vládních místech a vynutit si určité věci. 

I Mnichovská zrada byla dokončena psychotronicky. Nevil Chamberlain a Édouard Deladier byli psychotronicky přinuceni podepsat Mnichovskou zradu v psychotronickém domě. nedivím se jim, protože psychotronické mučení je hrůza.

Dnes v noci se mě opět pokusil Miloš Konrád zavraždit zde v domě z jeho tajného psychotronického podzemí. Přetáčel mi kotule srdeční, mozku a plíce a močového měchýře. Jak funguje kotule, se dozvíte na stránkách.

www.globalnireformapsychiatrie.cz

Přetočení srdeční kotule způsobuje náhlý infarkt, přetočení mozkové kotule šílenství, přetočení kotule plic sufokace a přetočení kotule močového měchýře ucpání svěrače a neschopnost se vyprázdnit. Přetáčení je cítit. Dělali to lidem v noci většinou. Vědomé přetáčení na konci bolí, neboť vede do smrti.

Před pár dny na mě zkoušeli psychotronický program na žíly končetin, kdy mi mravenčely nohy, zrudly, napuchly a začaly bolet v cévním systému. Jednou to v noci dokončili kdysi dávno a probudila jsem se s ruplou cévou pod kolenem, měla jsem tam obrovskou podlitinu krevní vylitou ze žilního obsahu. Tentokrát mi chtěli porupat celý žilní systém končetin. Něco jako SARS. Ale jenom na nohách. Vypadalo by to jako sebevražda pořezáním žil nohou.

Sama jsem také zažila útok velkými faulplasmovými generátory a velký paprsek plasmy mohl člověkem smýknout o zem a donutit ho jít tam, kam chtěli, tedy i pod vlak jako Ivetku Bartošovou nebo skočit z mostu do řeky jako donutili zločinci Jana Třísku. 

Mně honilo po poli v červnu 2020 přes 700 velkých faulplasmových generátorů, chtěli mě mučit opakovaným vyháněním ze všech domů světa jako to udělali MLM králi Ilhanovi Doganovi, který se mnou dělal multilevelmarketing ve stejné firmě a naposledy jsem ho viděla při předávání cen manažer roku v Berlíně 2013, kdy dostal cenu nejlepší světový prezident a já cenu manažera pro Východní Evropu. Již v té době měl 4 bodyguardy a tiky v obličeji jak ho mučili a byl hysterický. Potom ho vyháněli ze země do země a rozkradli mu veškerý majetek a rozbili jeho firmu Verway na ekologické bio výrobky ve Švýcarsku. Nevěděl, že Švýcarsko je bašta psychotronického fašismu. 

Mučili ho vyháněním z objektů po celém světě až spáchal sebevraždu na pokyn z nebes, aby ho nezavraždili fyzicky. 

Byl několikrát obřezán a bavili se vyháněním jeho bytosti ze všech hotelů a domů, které si pořídil. Zavraždila ho vysoká LUFTHAFFE. Vysoká šlechtická genetika. Byl turecký muslim, který našel azyl v Německu a vypracoval se na MLM krále a potom ho na vrcholu slávy začali fašisté mučit. Nyní je v armádě ETHERU a bojoval proti nim.

TOHLE DĚLALI NEJVYŠŠÍ ŠLECHTICKÉ GENETICE SVĚTA. MNOZÍ BYLI ZACHRÁNĚNI AŽ SMRTÍ.

Vyhnat z domu a zavraždit chtěli původně udělat fašističtí ariáni i mně, ale chránil mě MELCHISEDEK LÁV VELITEL PANACEJSKÉ ARMÁDY ETHERU a z tohoto opakovaného útoku mě zachránil. Nejprve mě mučili doma tak, že mě různě narkotizovali psychotronickými paralyzačními střelami, pálili mě psychotronicky a dusili mě, elektrizovali dům a věci, že na ně nešlo sáhnout, mučili moje zvířata a vyhrožovali mě dalším mučením. Mluvili na mě telepaticky, hnusně vulgárně nadávali a nešlo se s nimi nijak domluvit. Dostali tady několik kázání několik dnů po sobě, až se jako skupina domluvili, že mě stejně zavraždí. 

Vyhnali mě z domu a honili mě po poli a po vesnici. 

Vnímala jsem MELCHISEDEKA LÁVA jako obrovského etherického muže, velkého asi 8metrů, který se pohyboval kolem mě a dával mi pokyny, co udělat, abychom všem jejich zbraně rozbili. všichni utrpěli ztrátu a dostali převýchovný psychotronický program. Schovávala jsem se pod vedením vody za velkými trubkami a plazila jsem se plevelem a blátem. Pak jsem vyběhla do pole. MELCHISEDEK LÁV dával na jejich útoky klece a posílal jim jejich střely zpátky. 

Radil mi jak to funguje, jak mohli elektrizovat předměty mi ukazoval, že nešlo sáhnout ani na list stromu venku. Zkoušeli jsme zazvonit na jeden dům, že jsem psychotronicky mučena a že potřebuji pomoc. 

Paní se lekla a zavřela okno. 

PSYCHOTRONICKY MUČENÝ NEMĚL ŠANCI, ŽE BY MU NĚKDO POMOHL.

Jednalo se o popravu.

Člověku šlo částečně pomoct tak, že by ho zalehli ostatní a bránili by ho vlastními těly. Pak jedině umístit v bunkru. Jinak neměl šanci. Dostala jsem ochranu doma a bojovali jsme až dosud proti celosvětovému fašismu. Hrála jsem volavku.

Moc dobrovolně ne, ale nic jiného mi nezbývalo, protože šli po mně a bez OCHRANY ABSOLUTNÍCH BOHŮ AUMJEHOVA BYL NEMĚLA ŠANCI ŽÁDNOU. Lítala bych jako andělská duše kolem planety Země a rozčilovala bych se nad fašismem jako táta, kterého definitivně umučili v roce 2001. Umučili ho přikurtovaného v nemocnici, neboť to bylo brutálně sadisticky bolestivé a lékaři ho považovali za blázna. Křiščel, že ho muší fašisté psychotronickými zbraněmi, aby vydali svědectví na policii. Lékaři ho svázali, aby nic nerozbil a nechali ho umučit bez morfia, kdy křičel bolestí celého těla. Nic nám o tom neřekli, druhý den mi dvě sestřičky vracely jeho věci a plakaly. Tvrdily, že až do poslední chvíle bojoval a stavěl mi dům. Na halucinacích se dostal do matrixu a překodoval si tam budoucnost i naší. Nepodali mu ani morfium a prostě ho nechali umučit přivázaného k posteli, aby se nemohl nijak bránit ani pohybem. Měl tři vývody bokem, lymfedém levé nohy, nekrózu ledvin, rakovinu v celém těle a strašlivě trpěl.

Sadistické zdravotnictví ruším celosvětově.

Psychotronické zbraně musely zaměřovat tělo i materiály, které měl člověk na sobě, takže kdyby mučeného ostatní chránili, mohli by svědčit o tom, že psychotronické mučení existuje. 

Některé materiály nešlo psychotronicky zaměřit, jenomže by člověk musel být od hlavy až k patě obalený psychotronicky neprůstřelným materiálem, což bylo technicky nemožné. Lidé o tom navíc nevěděli.

Jenomže mučený vypadal jako blázen, byl hysterický, bál se, byl zoufalý a nikdo mu nepomáhal. 

Maximálně by ho nechali zavřít do blázince a mučili by ho jedy, klecováním, kurtováním, na izolaci a elektrickým proudem, omezováním osobní svobody a lží a podvodem, protože on věděl, že byl psychotronicky zaměřen válečnými zbraněmi. 

To fašistům vyhovovalo, že mučení vypadali jako blázni a nikdo jim nevěřil a pokud se člověk dostal na mučení do blázince, mohli ho mučit i tam a zhoršovat mu situaci, neboť prostě psychotronciké mučení bolí a pokud mučený naříkal a nadával, tak ho psychiatři svázali a dali mu jedy, aby mu omezili vědomí. 

To jsem zažila na psychiatrii, kam mě na popud zločince Petra Konráda odvezli násilím a mučili mě více jak dva měsíce, než mě soud propustil se závěrem, že se jednalo o nelegální zákrok, ale mezitím jsem viděla jak zacházejí s lidmi sadisticky a bylo mi jasné, že na popis skutečnosti, že je člověk mučen psychotronicky sadističtí psychiatři nereagovali a dali člověku označení psychotik nebo schizofrenik. 

Dělali mi psychotronické jevy skrze čipy v lékojedech a lékaři popírali, že je to možné, když jsem si stěžovala. měli to v popisu negativních účinků lékojedu, který mi proti mé vůli podávali v inijekcích a v tabletě.

Zde můžete vidět, co mi násilím dávali jako zcela zdravé ženě, která tvrdila již v roce 2019, že komunikuje se STVOŘITELEM LIDSTVA.

www.globalnireformapsychiatrie.cz/psychofarmaka/

Podala jsem na sadistickou psychiatrii detailní žalobu a budou zrušeni. 

ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA AUMJEHOVA HERMÉS LÁV HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU JIM V ČERVNU 2020 ROZBIL CELONÁRODNĚ VŠECHNY ELEKTROŠOKY, ABY NÁM NEMOHLI DEBILIZOVAT OBČANY DÁLE.

Vrátím se k útoku velkými plasmami.

Nakonec při útoku na moji osobnost fašistickým ariánům jejich zbraně MELCHISEDEK LÁV rozbil, což trvalo asi 3 hodiny běhání po polia vesnici. Nesměla jsem sednout do auta. Byli schopni v autě člověka umučit. Mohli s ním i smýknout a způsobit jim autonehodu. Uvidíte, že se množství autonehod prudce změnší nyní, když už neexistuje psychotronická šikana.

Na jeden zátah tím, že jsem byla volavka, jsme tak zničili 700 faulplasmových válečných generátorů vysokého typu, které stály jeden fašisty 1 miliardu korun, a to zejména německých. 

Němci pořádali hony a střílečky na Čechy.

Fašisté na svoje oběti běžně organizovali psychotronické lovy a měli to jako zábavu. 

Bavili se jejich mučením. 

Mučili mě i moji kolegové z MLM, kteří si na zbraně vzali půjčky a dodnes je splácí a zbraně nemají již. To mě velice těší. :) 

MUSÍM ŘÍCI, ŽE PSYCHOTRONICKÉ MUČENÍ VELKÝMI FAULPLASMOVÝMI GENERÁTORY BYLA HRŮZA HRŮZ. NIKDO KROMĚ MĚ PRÝ TAKOVOU POPRAVU NEPŘEŽIL, ABY MOHL SVĚDČIT. 

JAKMILE ČLOVĚKA TAKTO PSYCHOTRONICKY ZAMĚŘILI, PRAKTICKY VŽDY HO UMUČILI.

Zpět do historie, která se nikde moc nezdůrazňuje v učebnicích a je nutné ji odhalit a vyučovat, neboť kulaci a jejich rodiny se stalli prvními brutálně sadistickými oběťmi psychotronického násilí u nás.
SPOLEČNOST, KTERÁ DOVOLÍ NELEGÁLNÍ ODEBÍRÁNÍ MAJETKU ŠARÍOU, JE VADNÁ. SOCIALIZMUS SE NÁM MOC NEVYPLATIL. JENOM NÁM ZNIČIL SOBĚSTAČNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZMANITÁ DROBNÁ ŘEMESLA A JINÉ PODNIKY OBSLUHUJÍCÍ SAMOSTATNĚ STÁT,

Jsme nesoběstační a závislí dodejem zboží na fašistech zejména, protože nám systematicky naši soběstačnost a podnikatelské záměry ničili. Zařizovali psychotronicky a obřízkami, aby se na trh dostali zejména oni a mohli pak výrobky načipovat a zajedovat, aby nás skrze ně mohli dále mučit.

Farmáře v 50. letech 20. století, kteří sytili vlast potravinami, označili za kolaboranty s fašismem, rozkradli jim majetky, zlynčovali je, degradovali je a nařídili jim pracovat na podřadných místech za minimální výplatu až do konce života. Jejich děti nesměly studovat. Byly šikanované a ponižované. 

Všichni členové rodin kulaků se postupně stali terčem psychotronické šikany a mučení, protože je nikdo neměl rád a nevadilo by tudíž nikomu, že jsou mučeni. Věděli, že se nikde nedovolají práva a spravedlnosti jako kulaci.

Moji oba prarodiče Chmelíkovi byli zavražděni sadisticky brutálně. BABIČKA VYZVRACENÍM A INFARKTEM. JEJICH PŘÍBĚH UVÁDÍM ZKRÁCENĚ U PŘÍBĚHU SVÉHO TÁTY.

PSYCHOTRONICKY NAVOZENÝ INFARKT

Začíná to třesem svalů uvnitř stehen, rukou a hrudníku, přechází v tíseň, nevolnost, pocit tlaku v hrudi, těžce se dýchá, každý pohyb to zhoršuje, zastření myšlení, ztráty bezprostřední paměti a soustředění, vypínání zraku, únava, pocit, že potřebujete spát.

jako bomba v zádech, předtím střela do pravé lopatky, která trochu bolí, vlny třesu, třes je evidentně psychotronický. Největší třes je v zádech, píchání v horní části levé plíce, jakoby pocit tikání bomby uvnitř hrudníku, ztrácíte pozornost a stav se horší.

Když si zavoláte záchranku, sadistikou péčí odeberou dotykem část pumy, ale neřeší jí. Podle toho, zda jste měli zemřít, vás zachraňují nebo ne. Lepšíte se nebo horšíte. Mohlo to končit bezvědomím, resuscitacemi, elektrikou do srdce, o což šlo, neboť lidem se zvvrhává systém citu srdečního a člověk se stává necitlivě nepříjemným k utrpení ostatních.

Úzkost a pocit stresu, pokud nejste obětí zločinu nebo v existenční nouzi nebo netruchlíte, nejsou přirozené. jedná se o psychotronické pumy, které do vás nastřílela LUFTHAFFE.

Nepanikařte. ležte v pololežě, pijte horké a studené tekutiny a modlete se. Pokud máte stažený žaludek, není vám pomoci, rozlučte se s rodinou a odejděte v pokoji do jiné říše.

Ulehnete a usnete a máte nejjednodušší přechod do další říše, kde jdete zpět do dítěte a přát si nemůžete, rodíte se podle matrixového klíče k nirváně. Jinak to odejde a zachráníte se, lékařské procedury nepotřebujete. Nezachraňovaly vědomě o co se jedná, že do vás zločinec střelili urychlenou elektrickou psychotronickou střelou, která vám likvidovala srdeční převodní systém a srdce celkově na jeho funkci pumpy krve.

OBLÍBENOU FORMOU PSYCHOTRONICKÉHO MUČENÍ BYLO OBĚŤ JEDNOU HRŮZOSTAŠNĚ VYSTRAŠIT A POTOM JI NECHAT ČEKAT NA DALŠÍ MUČENÍ BEZ TERMÍNU.

Ztráta schopnosti něco změnit má frekvenci, která při každém pomyšlení na neschopnost vyhnout se zločinu vede do ztráty životní vůle, do zklamání a každý nároz zlou myšlenkou ubírá zdraví žaludku, slinivce bříšní , plicím a srdci i zraku a sluchu. Člověk zklamaný v hnabě nemůže již žít normálně, umírá na neschopnost to změnit. Mít nad sebou mučitele brutálně sadisticky ubíralo lidem perspktivu, radost a celkově dobrý pocit, který nabíjí životními energiemi. 

Mít nad sebou psychotronického kata bylo skutečné mučení duše.

ROZSTŘELOVÁNÍ PAT

Oblíbenou formou psychotronického mučení bylo tvrdnutí a rozstřelování pat. Nejprve psychotronický kaz způsoboval tvrdnutí plosek nohou výrazně, takže ona osoba musela neustále na pedikůru nebo se musela svými patami a palci zabývat neb zde náhle výrazně tvrdla kůže a potom psychotronický kat rozstřelili tvrdou kůži až do masa psychotronickou střelou, pata popraskala a byla to bolest taková, že se nedalo chodit. 

PSYCHOTRONICKÉ MRAŽENÍ

Další častý druh mučení v psychotronických domech.  Fašisti dokázali seslat program do potrubí v domě, které bylo v podlaze, ve stěnách a ve vodovodním řádu, který museli propojit s vstřikováním kapalného vodíku, takže dům začal mrazit. mohli zaměřovat předměty jako počítač nebo kovové části domu, aby na ně nešlo sáhnout, jak byly ledové a dávaly psychotronické rány do rukou. Člověka v takovém domě šlo šokově bolestivě zmrazit a zase rozmrazit. Mohli nastavit mražení v ledničce, ačkoli lednice ukazovala 5 stupňů. všechny plasmou zaměřené tekutiny zde mrzly včetně olejů.

Pokračování příště...

MOMENTÁLNÍ STAV U NÁS 

V TROJICI ČESKÉ 6.6. 2021:

MILOŠ KONRÁD NASTAVIL 5.6. 2021 V PODZEMNÍM PSYCHOTRONICKÉM DOUPĚTI MUČENÍ SMĚREM K SMRTI. PANACEJSKÁ ARMÁDA ETHERU A RUSKÉ FEDERACE JE ZDE PŘÍTOMNA A NEUSTÁLE STROJE VYPÍNÁ, ABY MĚ NEZAVRAŽDILY.

Michal Baier přepnul vodovod, spustil plasmy na psychotronické mražení, nalil do nádrží vodík a narkotikum a rozlil kapalný vodím v podzemí a ten tvoří hydronium a líkuje nahoru do mého domu společně s narkotikem.

Usínám a usnu absolutně.

Snažím se dovolat se práva a spravedlnosti, jenomže na pardubickém policejním útvaru je 20 kolaborantů s fašismem, mezi které patří policista Král, který odmítl situaci v Hradišti na Písku  kde unikají těkavé látky a zločinci se snaží zavraždit jedy a psychotronicky a narkotiky jednu ženu, aby získali její majetek a zbavili se svědka jejich zločinů. Podzemní doupě těžko zamaskují, Stačí si vzít přístroje na měření dutin a zjistí se rozsáhlé podzeí, které lze tajnými vchody z několika domů na Šupce ovládat. Michl Baier, který to všechno stavěl nad zemí a podzemí obsluhuje, ví všechno a cesty vedou z jeho domů. Psychotronická zařízení lze objevit. policie zde na pardubicku je ovšem nějaká divná. Nepomáhá obětem, co veřejně svědčí z nedostatku zájmu policie a soudů a všech úřadů, co spravují tento stát. 

Všechny, co mě odmítli a nepomohli, káži vyhodit do soběstačného zemědělství.

ZBURCUJTE MÉDIA.

Veřejnost se musí dozvědět pravdu o tajné psychotronické válce.

Nyní čtěte zde: