STÁTNÍ 

INKARNAČNÍ SOUDNÍ REKURÁT

umučené oběti zločinů Kateřiny Konrádové

Tyto webové stránky komunikují pravdu pravd potvrzenou INKARNAČNÍM SOUDEM LIDSTVA a proti tomuto soudu neexistují opravné prostředky ani námitek nesmí se vyskytovat. 

Byly by považovány veškeré za zločinné absolutno.

Co je 

INKARNAČNÍ SOUDNÍ REKURÁT 

čtěte i zde v definicích nových pojmů:

https://www.katerinakonradova.com/vysvetleni-pojmu/

INKARNAČNÍ SOUDNÍ REKURÁT = státní dohled z říše ETHER  i POZEMSKÁ nad soudně kriminalistickým případem, jeho řešením skrze bystrozrakou spravedlnost, jeho absolutní rozuzlení, absolutní nápravou škod až do úplného pocitového a majetkového vyrovnání mezi obětí a zločinci. INKARNAČNÍ SOUDNÍ REKURÁT se ustanovuje ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTÍ V ETHERU V NEJSVATĚJŠÍ ZE SVATÝCH nad případem, který je ABSOLUTNĚ PRECEDENTNÍM a bez jeho vyřešení se stát nemůže hýbat ze zločinů směrem k ABSOLUTNÍ NIRVÁNĚ.

INKARNAČNÍ SOUDNÍ REKURÁT se uděluje i v případě, že je třeba napravit některé výroky, napravit pověst a identitu, neboť došlo k rozsáhlé veřejné mediální defamaci jména a práce zločinným způsobem falešným svědectvím a je nutné všechno uvést do pravdy pravd.

PŘEPOKLADEM INKARNAČNÍHO SOUDNÍHO REKURÁTU JSOU PÍSEMNÉ A ÚSTNÍ ŽALOBY OBĚTI ZLOČINŮ, KTERÉ POZEMSKÁ SPRAVEDLNOST NEUMĚLA, NECHTĚL A NEBO NEMOHLA ŘEŠIT A OBĚŤ JE VÝZNAMNOU OSOBNOSTÍ MATRIXU, KTEROU JE TŘEBA PRO JEJÍ SOUČASNÉ A BUDOUCÍ POSLÁNÍ ZACHRÁNIT V TĚLE FYZICKÉM.

https://www.katerinakonradova.com/soudni-zaloby/

©

INKARNAČNÍ 

NÁPRAVA 

DŘÍVĚJŠÍCH NE ZCELA VĚDOMÝCH TVRZENÍ 

KATEŘINY KONRÁDOVÉ 

Z NĚKOLIKA OBLASTÍ VĚDĚNÍ

Každý člověk má právo na nápravu svých mentálních uvědomění v průběhu evoluce ducha, aby jeho nepřesná či vyloženě vadná vyjádření, 
které pronesl v nedostatečném vědomí ducha jak funguje naše realita mohla být uvedena do pravdy pravd.

KATEŘINA KONRÁDOVÁ působila v několika oborech vědění a školila ostatní 

a měla velkou autoritu a zásah do vědomí lidí, 

a proto musíme uvést mnoho jejích starých výroků na pravou míru, 

aby se duše BODHÍVY AGAPE očistila od starého myšlení, 

které nebylo vždy správně.

KATEŘINA KONRÁDOVÁ se veřejně distancovala od svědků Jehovových vystoupením z této náboženské organizace v únoru 2016 a podáním žaloby na tuto státokaznou, rodokaznou a zeměkoulovražednou náboženskou společnost v letech 2019/2020 na soud český. Celá záležitost je nyní před NEJVYŠŠÍM SOUDEM ČESKÝM, neboť MATRONA SVAROHAUM si přebírá vedení nad všemi nábožsntvími světa, neboť ona jediná komunikuje na ABSOLUTNÍ STVOŘITELE LIDSTVA RODINU AUMJEHOVA a je její součástí jako PRVOROZENÁ ŽENA.

DÁLE PODALA UVĚDOMĚNÍ NA POLICII A ŽALOBU NA SOUD NA PLASMOVÉ GENERÁTORY RPZ 14 a celkově na úřady o nebezpečí fauplasmového ozařování organismu.

Dále podala žalobu na firmu LR HEALTH & BEUATY SYSTEMS  s.r.o. za nelegální jednání, na svého exmanžela a extchána za sadismus na svatý grál její dcery, na sadistické zdravotnictví, na sadistickou sexualitu umožňovanou státními orgány, na mediální šaríu, a na psychotronické domy, psychotronické mučení a šikanu a na mučení fyzické.

ABY BYLA VEŘEJNOST UVĚDOMĚNA O JEJÍCH KROCÍCH, 

neboť veřejnost nevěděla, že 

ZMIZELA Z VEŘEJNÉHO ŽIVOTA POD BRUTÁLNĚ SADISTICKÝM MUČENÍM JEJÍ OSOBY, 

NA TOMTO WEBU A V ODKAZECH SE DOZVÍTE VŠECHNY ÚPRAVY JEJÍHO MYŠLENÍ 

V KOMUNIKACI S ABSOLUTNÍMI BOHY MATRIXU AUMJEHOVA.


NÁPRAVA TVRZENÍ O LIDSKÉM TĚLE A ZDRAVÍ

NÁPRAVA TRVZENÍ O FAULFREKVENČNÍCH PŘÍSTROJÍCH A JEJICH PŮSOBENÍ

NÁPRAVA NÁBOŽENSKÝCH TVRZENÍ

NÁPRAVA TVRZENÍ O FIRMĚ LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS s.r.o. a GMBH