VÁLEČNÉ REPARACE

Pardonéry za znesvěcování sakrální nevinnosti 

Matrony Svarohaum KATEŘINY KONRÁDOVÉ ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ

MATRIXOVÝ 

REKURÁTNÍ ÚČET

Erste Premier Bank, Náměstí Republiky 235/36, Plzeň 30100,

číslo účtu: 2616848033/0800.

IBAN: CZ7308000000002616848033, BIC: GIBACZPX.

Uvědomte si, kde jste chybovali a splaťte své osobní dluhy na příjemném hrdém spravedlivém pocitu brutálně drasticky mučené KATEŘINY KONRÁDOVÉ. Každá lež a každá fyzická či psychotronická rána, kterou jste přidali v popravčí psychotronické počítačové fašistické "hře", vedly do umučení této ženy lží a podvodem, psychotronickým a fyzickým mučením, mučením duše a ducha a mučením  jedy a omezováním osobních práv a svobod a perspektivy ve společnosti.

L'MURTENET BOŽÍCH MLÝNŮ MÁ PŘESNÝ OBRAZ VAŠÍ osobní VINY, POČÍTÁ TOTIŽ vámi způsobené NESPRAVEDLIVÉ NEGATIVNÍ EMOCE, KTERÉ NESPRAVEDLIVĚ ODEBÍRAJÍ COKOLI NESPRAVEDLIVĚ OBĚTI, počítá se emoční rozdíl a jeho následek, počítají se ztráty za změny stavu oběti a všech na ní závislých vlivem zločinu, za zpomalení působení oběti v absolutní své síle směrem do absolutní nirvány.

Co nevyrovnáte nyní, 

vyrovnává se po smrti těla v říši duší.


©