JAK FUNGUJE ČLOVĚK

Pokání 

PRAVDA PRAVD

KATEŘINY KONRÁDOVÉ Z HŘÍCHU NEGRAMOTNOSTI 

A Z VYUČOVÁNÍ POLOPRAVD SMĚRUJÍCÍCH DO PRAVDY PRAVD

Za toto poznání jste každý povinován zaplatit 1Kč na INKARNAČNÍ ÚČET TRINITY MELCHISEDEK  a k tomu vyjádřete finančně vděčnost, ať víme co jste zač.

Prokažte se tím, kým jste opravdu.

AUMJEHOVA

©

VEŠKERÁ NOVÁ SAKRÁLNÍ VĚDECKÁ FAKTA 

budeme publikovat na samostatných webových stránkách.

Po jejich dokončení zde umístíme odkaz.

Jedná se předání 

TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU LIDSKÉHO TĚLA

které přijímá od ABSOLUTNÍCH BOHŮ MATRIXU AUMJEHOVA výhradně a pouze MATRONA SVAROHAUM ABSOUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA MELCHISEDEK ŽENA. 

Uvědomujeme všechny občany, že KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ MATRONA SVAROHAUM není ve spojení již několik let s žádným subjektem ani jedincem poskytujícím jakékoli služky v obasti zdraví.

Nebude podnikat v České Republice.

NAŠE LÉČITELSKÉ DÍLO JE 

INKARNAČNĚ MORÁLNĚ DUCHOVNÍ NÁBOŽENSKÉ A FILOZOFICKÉ.

Darem obdržela několik zvláštích schopností VČETNĚ LÉČIVÝCH RUKOU, KTERÉ UMÍ TRANSFORMOVAT ENERGIE, A DAR TELEPATICKÉ KOMUNIKACE S LIDSKÝMI TKÁNĚMI, které bude využívat pro rodinu a přátele, nebude léčit veřejně davy svým tělem, bude léčit výukou národů a nápravou systémů správy a přírodních koloběhů prostředí, ve kterém žijete.

Její úloha je 
GLOBÁLNÍ LÉKAŘKA SYSTÉMŮ SPRÁVY LIDSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ A PŘÍRODNÍCH KOLOBĚHŮ MATKY ZEMĚ BOHEMIE, 
která předává 
ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLI 

a vzhledem k předešlému chování obyvatel České Republiky k její osobě nemá momentálně v úmyslu příliš zůstávat v České Republice, která jí hrubě zneuctívala.

Na předání TAJEMSTVÍ budeme pracovat zejména po probuzení České Republiky do PRAVDY PRAVD o nás.

Zatím čtěte:

www.inkarnacnisoud.com/jak-jsme-vznikli/

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/jak-nabyvame-a-ztracime-zivotni-jednotky/

https://www.archandelcaduceus.com/priciny-nemoci/

©