FREKVENČNÍ 

FAULING

Absolutní zákaz 

faulfrekvenčního ovlivňování všehobytí!

ABSOLUTNÍ STANOVISKO INKARNAČNÍHO SOUDU LIDSTVA

A KATEŘINY KONRÁDOVÉ ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ

FAULPLASMOVÉ REPRESÍVNÍ VÁLEČNÉ I MÍROVÉ 

A MIKROVLNNÉ PŘÍSTROJE 

JSOU NYNÍ 

ABSOLUTNĚ NELEGÁLNÍ

VŠECHNO O VÁLEČNÉ ŠIKANĚ A MUČENÍ A ZOTROČOVÁNÍ NÁRODŮ V PSYCHOTRONICKÉ VÁLCE, UVÁDÍME NA PRAVOU MÍRU NA SVĚDECKÉM WEBU

WWW.PSYCHOTRONICKAVALKA.CZ

Popis jak pracují faulplasmové generátory, které KATEŘINA KONRÁDOVÁ krátce, v nedostatečném uvědomění o jejich případné nebezpečnosti, propagovala mezi lety 2013 - květnem 2014, najdete zde:

https://www.zakazanekomodity.cz/faulplasmove-generatory/

Vyjádření ducha KATEŘINY KONRÁDOVÉ:

"Uvědomuji všechny, že se všichni evolučně mentálně vyvíjíme interakcemi s informacemi a jejich obrazem a pocitovým nábojem.

I já jsem se evolučně vyvíjela. Prohlašuji že moje záměry se vším, co jsem dělala, byl na konci ABSOLUTNÍ NIRVÁNA pro všehcny, tedy všichnizdraví a šťatsní a mimo nezezpečí života a s perspektivou dalšího příjemného hrdě spravelivého rozvoje. Neuměla jsem to takto definovat, ale jsem stále já, ač jsem zemřela a v mém těle je BODHÍVA HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU, MAJITELKA MATRIXU BOHYNĚ NIRVÁNA. 

JÁ JSEM JÁ.

JSEM JAKÁ JSEM.

NEMĚNÍM STÍN OPAČNĚ.

NEJDE TO.

NIKDY TO NEŠLO A NIKDY TO NEPŮJDE.

NEZKOUŠEJTE TO, ZTRATILI BYSTE VĚČNÝ ŽIVOT.

NA KONCI JE ABSOLUTNÍ SMRT DUŠE, KTERÁ SE ROUHALA ABSOLUTNÍM BOHŮM AUMJEHOVA A BOLÍ TO.

SEBEVRAŽDA JE ZAKÁZANÁ. 

POVOLUJE SE NA POVOLÁNÍ ZE SHORA Z ŘÍŠE ETHER, POKUD MÁTE BÝT NAHOŘE VÍCE NEŽ DOLE. 

TUDÍŽ TO NENÍ SEBEVRAŽDA, ALE POVOLÁNÍ DO SLUŽBY ABSOLUTNÍMU BOHU.

Pokud se někdo mýlil a neměl žádný úmysl záměrně škodit ostatním a ničit jim životní perspektivu v lásce boží opravdu, má právo na uvědomění a na nápravu svých hříchů. Necítím se vinna používáním nebezpečných přístrojů, nebo't jsem je nepoužívala nebezpečně k smrti své, ze které jsem byla zachráněna, ani druhých osob.

Moje tělo, duše a duch zažily tolik poškození matrixu, že neměly správně intuici.

To mě nevylučuje z veřejného uvědomění o mém stanovisku k věcem, které se nyní nesmí, neboť zaúřadovala ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST a snesla k naší mysli a srdci konečně správé vysvtlení tho jak fungujeme jako lidský organismus a Matka Země BOHEMIE a VESMÍR VESMÍRŮ. DOstala jsem to privilegium předávat lidstvu ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLI  a věřím, že si BOZI ABSOLUTNO nevybrali někoho, za koho bys emuseli stydět a on za sebe před vámi. NESTYDÍM SE ZA ŽÁDNÉ ČIN, KTERÉ JSEM UDĚLALA V MINULOSTI. UVĚDOMUJI SI PROČ VZNIKLY A CO JSEM JIMI MYSLELA TEHDY. MÁM PRÁVO NA ZMĚNU NÁZORU A POSTOJE A MÁM NÁROK NA TO DĚLAT VĚCI NOVĚ A NESTYDĚT SE ZA HISTORICKOU NEGRAMOTNOST.

Nikdy jsem nepoužívala žádný druh psychotronické šikany ani mučení ostatních. 

Faulplasmové generátory, které byly součástí sítě 5G jsem neviděla fyzicky a nemám žádnou vinu na průběhu psychotronické války o planetu Zemi BOHEMII. Byla jsem nevědomá oběť, která byla mnohonásobněkrát podvedena a zrazena falešnými přáteli a zneužívána pro psychotronické pokusy na lidech a mučena.

Plasmový generátor RPZ 14 jsem si kupovala celkem zoufalá nad stavem uvědomění, že jako terapeutka potřebuji do své praxe něco, co moje klienty i mně, neustále nemocnou jinak a znova jinak, zbaví navždy nepříjemných patogenních orgnismů. 

V té doby mě ani nenapadlo, že by mohly telepaticky komunikovat a sdělovat nám co potřebujeme, kdybychom o telepatickou komunikci usilovali. O tom, že jde komunikovat telepaicky, vím někdy od roku 2016, kdy jsem byla kontaktována ABSOLUTNÍMI STVOŘITELI LIDSTVA RODINOU AUMJEHOVA, abych pomohla v protifašistickém odboji. Pravý záměr ABSOLUTNÍCH BOHŮ mi byl nějakou dobu utajený, byl odtajňován postupně pomalu, abych plnila úkoly jako MATRONA SVAROHAUM. Byla jsem oběť psychotronické války a neměla jsem to vědět a neměla jsem vědět nic, co bych mohla prozradit zločinné straně.

Dostala jsem k tomu tréning v telepatické navigaci za palby psychotronických zbraní faul z druhé strany, neboť jsem nevědomky uvízla v domě, na který fašisté připínali uzlový bod celosvětové psychotronické válečné šikany 5G a já byla uvnitř a měla jsem být brutálně sadisticky umučena. 

Od té doby jsem rukojmí CELOSVĚTOVÉHO MÍRU A BEZPEČÍ a jsem vědomě zachraňována ABSOLUTNÍMI STVOŘITELI LIDSTVA.

O tom, že mikrovlny škodí, jsem věděla dlouho a aktivně jsem vysvětlovala, že si lidé nemají pořizovat mikrovlnnu troubu a že nemají mobilní telefony dávat na ucho a že je mají odrušit, že jsou nebezpečné pro mozek a srdce a celkově pro organismus lidský.

Vysvětlovala jsem aktivně, že škodí trafostanice a vedení vysokého napětí a vyzývala jsem všechny osoby, aby si dávaly pozor na to, aby si nepořizovaly bydlení vedle těchto zdrojů elektrického vysokého napětí, které jsou škodlivé i podle našich norem, které jsou sice benevolentní a neustále je někdo kazil zřejmě pod psychotronickým mučením na úředních místech, aby fašisté u nás mohli stavět nové příbytky jedovaté, znehodnocené vysokým napětím. Člověk v nich rychle chřadne, ztrácí sílu a má zdravotní potíže všeho druhu podle své dispozice.

Sama jsem si nechala postavit 3 domy a stavitel fašista psychotronický zločinec mi postavil u domu trafostanici a dal mi do domu všechny možné psychotronické mučky a dal mi vybírat z psychotronických elektronických zařízení, takže mám mikrovlnnou varnou desku, troubu, co nikam nevede a nefunguje a vypadá jako časovaná bomba, řístroje vydávají smrtelné frekvence pro mozek a srdce a převodní systém srdeční i pro slinivku břišní a močový měchýř, sufokují je, pokud nejsou rušeny subfrekvenčními paprsky mých zachránců. Přetáčejí kotule směrem do smrti majitele, který je s nimi dnes a denně. Mám i jedovaté zásuvky a fašisti, co mě vyháněli z domu, mi tady sypali a lili jedy. DObrá zpráva je, že jsem v domech nechala udělat elektrický rozvod správně a to nám, myslím tím české republice, zachránilo život neb tyto domy nedetonovaly a nespustila se apokalypsa.

NEROZUMĚLA JSEM PŘESNĚ VŠEM TYPŮM ZÁŘENÍ, KTERÉ BY MOHLO BÝT ŠKODLIVÉ PRO LIDSKÝ ORAGINISMUS, ŽE JSEM POCITOVÉ FREKVENČNÍ ELEKTROMAGENTICKÉ BYTOSTI A ŽE NÁM TUSÍŽ ŠKODÍ I URČITÁ FREKVENCE ZVUKU I JEHO VIBRACE I URČITÁ VLNOVÁ DÉLKA.

Nevěděla jsem, které přístroje by mohly jak škodit, až jsem to poznala na sobě. By ly v České Republice státními úřady schválení k prodeji i k používání a nikdo nereguloval jejich skutečné uplatňování mezi lidmi a tudíž jsem nepředpokládala, že by nám hrozilo až tam velké nebezpeční od nich.

Jakmile jsem to ovšem začala chápat, ihned jsem svoje okolí upozorňovala na úskalí, která tyto frekvenční a plasmové přístroje mají. Podala jsem postupně oznámení na policii, k soudu a veřejně na úřady i těm, kteří tyto přístroje provozují a činím to ještě jednou veřejně na svých webových stránkách po smrti skrze zapisovatelku.

PLASMOVÝ GENERÁTOR RPZ 14 jeden vlastní jsem rozbila baseballovou pálkou, aby byl nepoužitelný, v momentě, kdy jsem si absolutně uvědomila, že jej již nechci zapnout nikdy, že je to vražedný nástroj a že škodí našemu porozuměni našemu tělu a celé realitě DUALITĚ LÁV VERVÉNA HERMÉS."

Tuto zprávu jsem zpracovala pro INKARNAČNÍ SOUD jako zapisovatelka a tlumočnice a ABSOLUTNÍ AUMJEHOVA SOUDCE MELCHISEDEK ŽENA. 

https://www.zakazanekomodity.cz/faulplasmove-generatory/

Žádný typ faulfrekvenční terapie nepoužívejte, všechny jsou represívní, a učte se telepaticky komunikovat.

©