DALŠÍ ZPŮSOBY PSYCHOTRONICKÝCH POPRAV, KTERÉ JSEM ZAŽILA.

Nechci na žádnou zapomenout, je to hnus.

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ

NEJPRVE ČTĚTE SVĚDECTVÍ 1 A 2:

https://www.katerinakonradova.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni/

https://www.katerinakonradova.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni-2/

VYZÝVÁM VŠECHNY, KDO VĚDOMĚ ZAŽILI PSYCHOTRONICKÁ MUČENÍ, 

ABY O NICH VYDALI VEŘEJNÁ SVĚDECTVÍ.

©

DALŠÍ DRUHY PSYCHOTRONICKÝCH POPRAV, KTERÉ JSEM ZAŽILA

aneb
HRŮZOVLÁDA NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU GERMÁNSKÉHO, KTERÁ POPRAVOVALA ZDRAVOTNÍMI PROBLÉMY A NEŠTĚSTÍMI A PSYCHOTRONICKÝM MUČENÍM CO NEJDÉLE, ABY CO NEJVÍCE VYDĚLALA NA ŽALU A BEZNEDĚJI SVÝCH OBĚTÍ.

BEZCITNÍ KATI VE VLÁDĚ LIDSTVA


Kateřina Elisabeth Chmelík Česká (Konrádová)

Jako že je ABSOLUTNÍ BŮH STVOŘITEL LIDSTVA nade mnou a diktuje mi slova, 

abych pokud možno na žádné druhy psychotronických poprav, 

které chtěli Germéni seslat Čechům a východu, zejména pak Slovanům,  nezapomněla.

Zachránila mě PANACEJSKÁ MÍROVÁ ARMÁDA ETHERU A ZEJMÉNA RUSKÉ FEDERACE, DĚKUJI!!!!

Jako výraz díku nepřestanu svědčit jako oběť, která přežívá svoji popravu a nikomu z katů lidstva nic nedaruje. Žádám si jejich exemplární pozemskou popravu a psychotronickou popravu od 

ABSOLUTNÍCH STVOŘITELŮ LIDSTVA AUMJEHOVA MELCHISEDEK A ABSOLUTNÍCH VELEKNĚŽÍ LIDSTVA AUMJEHOVA A CELÉHO L'MURTENETU BOŽÍCH MLÝNŮ.

Horší morálně vadné charaktery byste na zemi těžko hledali, co přáli lidem a byli ochotni jim sami udělat.

Dnes na mě v noci mířilo více jak 20 milionů válečných plasmových generátorů přes silné antipsychotronické zdi L'MURTENETU a přes zachraňování více jak 1 milionu plasmových vojáků Ruské Federace. Přesto mi zločinci stačili přetočit kotule čelisti vpravo a vlevo, což dělá spasmy takové, že postupně neskousnete správně, křiví se čelist a jelikož to dělali leta, mám nakřivo celou čelist a potíže pravého mandibulárního kloubu. Svaly, které drží čelist, jsou tvrdé jako kost a křečují se. Nechtěli, abych se ještě najedla a abych mluvila a chtěli mi odstřelit čelist jako to má syy Václava Klause. Dělají to vojenské plasmové generátory. 

Mohly udělat jakoukoli křeč svalu a imitovat obrnu, tělesné pokřivení končetiny, potíže páteře do skolióz a mohli udělat psychotronicky během tříměsíců i dříve poškození páteře do spirálové skoliozy LENKE skrze sufokace stolice a zástavu peristaltiky střevní jako to udělali mojí dcerce. Přežila svoji popravu, ale dělali jí systematicky opakovaně sufokace stolice a zástavu peristaltiky střevní, aby se páteř skrze překážku nemohla narovnat a aby zemřela na intoxikaci, a  dělali jí křeče, aby se nenarovnávala a nemohla vydržet v korzetu. 

Dnes to na mě zkusili znovu pražit celou noc velké plasmy a mám spasmy zad a křivím se více než obvykle. Mně stahovali plasmovými generátory záda do skrčence, což brutálně bolí. 

Jedná se o křeč hrudní páteře, při které nemůžete správně dýchat, křiví to čelist, záda se hroutí do kulata a strašlivě trpíte sufokacemi plic, nedodechujte a křečují se vám svaly. Tohleto dělali fašisti ruským lidem. Ženy křivili bolestivě a rychle do skrčence a pak jim odstřelovali srdce. Děti usufokovali na střevním obsahu a potom jim střevo protrhli silným vyprázdněním plasmovým generátorem. Takto zavraždili během několika let v Ruské Federaci téměř jak 37 milionů dětí a žen a Rusové museli mlčet. Hodili jim 4 menší atomové bomby na Aralské jezero, aby je zastrašovali a nemluvili o tom. Než na to přišli, co to je, proč jim umírají ženy a děti, tak uplynulo několik let. Nikdo neznal jak fungují plasmové generátory dostřelu až několik tisíc kilometrů a nenapadlo je, že se jedná o válečné vyvražďování. Až dva ruští lékaři zjistili, že je poškozená elektrika tělní obětí, že to vypadalo jako by mrtvé někdo vypnul ze životní energie na některých tělních obvodech. Vyprázdnění dětí z koprolitové stolice bylo nepochopitelné takto masově. Uvědomili si, že mezi nimi řádí někdo vědecko technickým vynálezem, který zabíjí takto. Dalších asi 6 let trvalo, než zjistili vědci, co to mohlo udělat a potom bylo potřeba vytvořit antipsychotronické zdi proti tomuto napadení Ruska, protože zločinci neskončili. Evidentně se bavili vyvražďováním Ruské vlasti po přeslici. Zanechávali samotné muže a chlapci měli potíže se srdcem. Ničili ruské muže na srdci, aby zmalomyslněli a páchali sebevraždy. Místo toho se zorganizoval obrovský antipsychotronický odboj. Mnozí muži se dali do boje s imaginárními zločinci a modlili se a přáli si zločince najít a potrestat a ochránit další lidi od takových poprav. Uvědomovali si, že bojují s fantómem, který si mohl vyvraždit kohokoli kdekoli jakkoli by se mu zachtělo celosvětově. Nešlo před tím utéct. Nikdo nevěděl, jakou oblast zločinci vyvraždí jako další.

Nakonec se telepaticky propojily říše ETHER STVOŘITELSKÁ DIMENZE a ruští vědci a lékaři, kteří si nejvíce přáli zvítězit nad takovým zločinem a zformoval se silný protifašistický odboj. Muži, kteří zratili všecko, co milovali, ale neztratili srdce pomáhat světu zbavit se agresora jako byl tento. Dostali instrukce od ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA a postavili antipsychotronické zdi a obranu proti zločincům, o kterých nejprve nevěděli, že jsou z Germánie a že jich je více jak 50 milionů s dobře vybavenými zbraněmi mnoha druhů, které mířily na Slovanstvo, na Rusko extra a na východní země. Ameriku dostali jejich odnože americké jinak. Shodily dvojčata a začala mediální lest, vzali rukojmí a hráli divadlo a přebírali zemi zločiny nebývalé šíře a krutosti.

viz příběh MELCHISEDEKA AUMLÁVA VELITELE PANACEJSKÉ ARMÁDY ETHERU ABSOLUTNÍHO BOHA AUMJEHOVA TRIMITY MELCHISEDEK:

https://www.inkarnacnisoud.com/zivotni-pribeh-melchisedeka-lava/

Spojuji si, co mi dopřáli zločinci poznat s tím, co mi diktuje ABSOLUTNÍ VĚDECKÝ INKARNÁTOR A STVOŘITEL LIDSTVA.

Včera jsme téměř dokončili web o prastaré historii lidstva a uvědomuji si, že pravda pravd, na kterou jsem čekala celý dospělácký život ve víře v BOHA, je zde a že bojujeme závěrečný ARMAGEDDON:

www.historieplanetyzeme.cz

ZACHRÁNCI SVĚTA SPRAVEDLNOSTI A PRÁVA Z RUSKÉ FEDERACE MUSÍ PŘEVZÍT MENTÁLNĚ NADVLÁDU NAD LIDSTVEM SPOLEČNĚ S NÁMI VELEKNĚŽÍMI A BOHY AUMJEHOVA. 

JINAK TO NEJDE UDĚLAT. 

FAŠISTIČTÍ NELEGÁLNÍ VÁLEČNÍ PSYCHOTRONIČTÍ ZLOČINCI MUSÍ BÝT POPRAVENI ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA AUBSOLUTNÍM VĚDECKÝM INKARNÁTOREM HERMÉSEM WITLÁVEM HÁBEM SOLÚTEM AGAPE MELCHISEDEKEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AILAVYOU. 

Nikdo jiný nemá tu moc to udělat. 

Je jejich přes 50 milionů germánských domácností, kde mají tak mocné psychotronické zbraně, které celosvětově popravovaly zdravotně a vyvolali coronavirovou krizi skrze svoje psychotronické střely a pumy.

ZNIČILI BY CELOSVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A POKLÁDALI BY NÁRODNÍ STÁTY CU GRUNT OMEZENÍMI, KTERÉ BY SVÁDĚLI NA VIRUS CHŘIPKY.

Ničili tělní matrix přetáčením kotulí a vyvoláním vypínání elektrických obvodů tělních tak, že udělali silné projevy chřipky, virus se nalézal v těle přirozeně a byl psychotronicky vybuzený, dělali elektrizující jevy a vyvolali embolie a infarkty, tromby a mrtvice, na které se umíralo.

Byla jsem významnou představitelkou ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY oboru evoluční naturopatie v České Republice a moje skupina pracovala rozsáhle s darkfield mikroskopií živé kapky krve. 

Tato metoda byla náhle v České Republice mediálně likvidována mezi lety 2014 - 2016, na čemž se podíleli ariánští Germáni rozsáhle a čeští zrádci národa. Byl to i konkurenční boj, ale šlo skrytě o to, aby tady krev pod mikroskopem jen tak někdo nemohl zkoumat a nemohl zkoumat očkovací látky, léky a potraviny a hygienické prostředky, které zejména Germáni před psychotronickou válkou začali více čipovat čipy s grafenem, na který se váží psychotronické popravy, kterých bylo mnoho druhů. 

Kdo přesně střelil coronavirovou elektrizující pumu, to lze těžko zjistit, bylo jich mnoho  těch, co chtěli popravit určitou část populace a pokračovat pod rouškami coronaviru v psychotronických popravách lidstva a mysleli si, že přebírají ve své zemi vládu nelegálními zbraněmi. 

Vyřizovali si i účtyse svými oběťmi a byla to šaría.

nevím už, které druhy poprav jsem popsala dříve, je to dlouhý popis, ale zažila jsem v poslední době tyto druhy poprav:

Ze satelitu přímo z nebes střela, 

která vypínala elektrické obvody a mělo to vypadat jako mrtvice, infarkt nebo usušení na křeč plíce.

Dále ze satelitu přes nějaký přístroj v domácnosti, který šel doprogramovat, 

střílela po mně i trouba zapnutá v elektrice, čerpadlo a satelitní přístroj u televize a přes přídatnou divnou anténu i rádiověž. museli se na to připravovat dlouho a prodávali nám do domácností přístroje, které šly použít jako prostředek boje. Musí mít nějaká přídatná zařízení, která půjde odmontovat. Chce to rozebrat nějakými odborníky na elektroniku. Musíme vytvořit tým. Rusové mají rozsáhlé zkušenosti a poradí nám.

Dále mě popravovali skrze psychotronické plasmové přístroje s programem z podzemí umístěné po celé České Republice, kterých bylo prý 100. Vyloženě to jsou psychotronické popravčí nástroje. Mají jenom jeden program. Ruští zachránci je všechny během asi měsíce porozbíjeli, aby nemohli popravovat naše občany. Stvořitel lidstva proti nim stavěl psychotronické klece. Ta podzemí chce vybrat a usvědčit je. Obsluhovali je prý vyškolení zrádci národa, kterým něco museli fašisti slíbit za popravování vlastních. prý si mohl člověk zadat popravu a zaplatit za ní. 

Takovou hrůzovládu by nechtěl nikdo nikdo v žádné zemi.

ZAJÍMALO BY MĚ JAKÁ ZA TÍM BYLA VLASTNĚ FILOZOFIE. 

TA SE MUSÍ POSTAVIT VĚČNĚ MIMO ZÁKON.

BYLA TO ŠARÍA.

Ty podzemní přístroje jak jim to nešlo, tak je zapínali  postupně i najednou více, aby byly intenzívnější, a měly program mučení, po kterých se člověk buď zasebevraždil nebo skončil v psychiatrickém blázinci s diagnózou schizofrenie na lékojedech, které dělaly embolie. Mají obrovský seznam nežádoucích účinků a embolie na prvním místě. Popravovali mě i v blázinci, kam mě odvezla na pokyn mojí matky, která moje nářky nevydržela a myslela si, že mi pomáhá, i na psychiatrii, kam mě odvezla plačící psychotronicky mučenou a uvědomující policii, že mě mučí, v poutech !!!! pitomě negramotná česká policie, která patří na psychotronické popraviště sama na ukázky jak to fungovalo a patří jim pokuta a práce pro mě a finanční odškodnění. Měli mě chránit vlastním tělem a vypínat tak paprsky, místo toho chtěli vykopnout dveře v místě, kde jsem se schovávala za nejtlustší zdí a kde poprava nešla provést pořádně, zdi byly silné, vykopávali dveře k plačící oběti, která je uvědomovala, že se jedná o popravu psychotronickými válečnými generátory, Vůbec nereagovali správně, že jsem psychotronicky mučená a neřekli to ani psychiatrům, kteří mě brali jako kolabujícího vyvádějícího blázna s diagnózou schizofrenie a "léčili" mě jako takového lékojedy, které by mě zabily. 

Fašisti mě mučili mě i v blázinci, ale byla jsem zachraňovaná, jinak bych dál křičela bolestí a zřejmě by mě dali do klece nebo napíchali sedativy a přikurtovali nebo dali někam na izolaci a zničili by mi život navždy jako šílenci, popravovali mě na sexuálních orgánech, což strašlivě bolí a vypíná to mentální tělo a jediné, co chcete, je spáchat sebevraždu a zachránit se od mučení. Pláčete a křičíte bolestí a okolí, které je o psychotronické popravy negramotné a nechce naslouchat, aby vás někde ukryli, tak vá dále mučí. o to fašistům šlo, mučit oběti tím, že nikdo nevěděl o jejich záměru a způsobu poprav.

Kdo mi to seslal, žádám si tu nejhorší psychotronickou popravu a ztrátu duše pro něj. Opravdu hrůza to byla a tohle chtěli dělat našim občanům a svádět jejich stav na schizofrenie a embolie a krevní podlitiny, které plánovali prý dělat lidem, měli jsme umírat na údajný virus SARS, který neexistuje. 

SARS a EBOLA jsou hrůzostrašné psychotronické popravy až do podlitin organismu.

Také mě popravovali velkými vojenskými plasmami

které měly několik stupňů intenzity a šlo s nimi organismus spalovat, píchat do bolesti, dělat modřiny, odstřelovat části těla elektricky, že jste je necítili nebo mrazili tělo hrůzostrašně, ale uměli i dělat bolestivé mučení, že jste se křečovali, jak jsee uvedla. Mohli vyvést ven a popravit jakkoli i skokem pod vlak, kde vás zakřečovali, že jste se nemohli hýbat. Mohli i zastřelit a vypadalo to jako průstřel. Mohli spálit a vypálit dům. Mohli dům i vybouchnout černým plasmovým šlehem. To vás museli plasmovat déle a použít k tomu plyn, který někdo stříkl do domácnosti. K tomu stavěli psychotronické domy, do kterých to prostě stavitel, který to ovládal, stříkl. To mi dělali dlouho a stříkali mi do domácnosti různé plyny, které elektrizovaly, smrděly a dělaly psychotronické jevy a sufokovaly, nedalo se dýchat. Musela jsem opustit domy a utéct. Domy nyní strašlivě smrdí a jsou neobyvatelné. Mohli měnit frekvenčně věci, aby zapáchaly a aby elektrizovaly a nešly uchopit.

Stříleli po mně z psychotronických zbraní sousedi popravy, kterým to zadal stavitel Baier. 

Kdykoli jsem šla před dům, byla tam poprava do hrudi na srdce a na plíci, aby nedýchala, mám ji poškozenou, znatelně to střílelo malinkaté elektrické střely.

Stříleli po mně z nějakých pistolek přes okna a střílelo to jako když to štípne trochu do dutiny, ucha nebo mezi lopatky a rozvíjela se psychotronická elektrizující puma, která šla ale odsufokovat, když jste vědli jak. Bolelo to, jak se rozvíjel program.

Během skutečné války o dům Hradiště na Písku 83 na mě pálilo miliony plasmových generátorů a vnímala jsem jak se zesilovala psychotronická ochrana L'MURTENETU BOŽÍCH MLÝNŮ A JAK ZACHRAŇOVALI RUŠTÍ VOJÁCI. Bez toho to nešlo vybojovat, dům měl detonovat a já měla být popravována různými způsoby, bylo jim to jedno jak umřu, prostě nějak a čím hůře a déle, tím lépe. Jakmile se jim něco nedařilo, přišli o zbraně, vymysleli jiné. Útočili mi na elektroniku, abycho nemohla vydávat svědectví online a všechny jejich zločiny zůstaly utajeny.

Hackerských útoků na moje počítače bylo mnoho, čtyři to nevydržely a poslední notebook přežil. vypínali baterie mobilního telefonu, abyste si nemohli zavolat pomoc. Ale pomoc by vám neznalí neposkytli, zavřeli by vás do blázince, kde by vás umučili ignorací toho, že jste psychotronicky popravovaní. měli to vymyšlené dokonale. Ty popravy nešlo mnohdy rozeznat od opravdového zdravotního problému. Už ani nevím jak vypadá normální zdravotní problém.

Pamatuji si, že ještě když jsem byla negramotná o tom, co je psychotronické mučení v roce 2014, když mě popravovali businessy, tak když mi poslali nelegální smlouvu, která mě diskriminovala v MLM, udělali mi při jejím přečtení (museli mi vidět do domácnosti a tu nepodepsanou smlouvu, neb jsem ji podepsat odmítla, byla lživá a dikriminující, pak někdo z mojí domácnosti, jak ji svinili a vykrádali, ukradl, abych ji nemohla použít) křeč svalu mezi bránicí a pánví a nemohla jsem se hýbat a několik měsíců jsem chodila na fyzioterapie, aby mi fyzioterapeut rozmasírovat brutální spasmy svalů, pro které se nedalo na bedra fungovat. Mohli popravit bederním ústřelem, blokací krku, tu jsem také měla od nich nebo syndromem skrčence. Mohli vypnout jakýkoli obvod po elektrice nebo zakřečovat tělo.

Musela jsem se chránit, utíkat, přikrývat se různými přikrývkami a snímat pumy do různých materiálů až v domě nešlo vydržet, protože Michal Baier k tomu pouštěl jedy v domě a jedy lil a stříkal okolo domu, aby nešlo vyvětrat. Byl slyšet. Neustále přepínal psychotronickou popravu pod domem, což bylo znát, která to byla. Bylo jich tolik, že jsem expertka přes jejich zážitek. 

Nevím jak ty zbraně vypadaly a chci to svinstvo všechno vidět. 

Kdo spolupracoval jako zrádce národa na genocidě národa českého, není hoden žádného života a přeji si, aby sloužil státu jako vazal. Kdo zabil, psychotronická poprava.

Psychotronicky popraven bude zločinec ještě v ETHERU podle přesného spočítání pocitové viny, aby byla jeho duše napravena.

https://www.historieplanetyzeme.cz/tresty-za-hrich/

©