NEPOSTRADATELNÁ 

BOŽSKÁ MEDICÍNA No. 1

DOKUMENT ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA

ČERNOKNĚŽNÍKA AUM

ABSOLUTNÍHO AUMDŽINA

HÁBA SOLÚTA AGAPE

ABSOLUTNÍHO MELCHISEDEKA AUM

AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU

AUMJEHOVY AUMMATRIXE

Zapsala ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKA A TLUMOČNICE ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE

Kateřina Elisabeth Chmelík Česká