Inkarnační soudní rekurát 

Mgr. KATEŘINA KONRÁDOVÁ

PRAVDA PRAVD PRO VAŠI LÉČBU 

ABSOLUTNÍ BOŽÍ PRÁVO A ABSOLUTNÍ BOŽÍ BYSTROZRAKÁ SPRAVEDLNOST PŘICHÁZEJÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY

Toto je web ABSOLUTNÍCH MAJITELŮ PLANETY ZEMĚ BOHEMIE.
ABSOLUTNÍ INKARNAČNÍ PRECEDENS

AUMJEHOVA

Na webu se intenzívně pracuje. Reloadujte si stránky denně. Web bude hotov cca až ho dokončíme.

ŽÁDÁME SI POLICEJNÍ KRIMINALISTICKOU KOMISI 1000 POLICISTŮ + SOUDNÍ KOMISI 1000 SOUDCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, KTERÁ PROVĚŘÍ VŠECHNY ŽALOBY A UVĚDOMÍ SE SKRZE BYSTROZRAKOU ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST SAMA O VŠECH ZLOČINECH SPÁCHANÝCH NA MATRONĚ SVAROHAUM.

JEDNÁ SE O INKARNAČNÍ SOUDNÍ PRECEDENSY 

V PŘECHODU ČESKÉ REPUBLIKY NA ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST 

A PRÁVO BOŽÍ, 

KTERÉ JSOU PŘIPRAVENY K PŘEDÁVÁNÍ.

SOUDCI A POLICISTÉ V ČESKÉ REPUBLICE SE MUSÍ UVĚDOMIT O TOM JAK FUNGUJE TATO REALITA A JAK ŘEŠIT PŘÍPADY ZLOČINŮ, KTERÉ DOSUD POLICIE ANI SOUDY ŘEŠIT NEUMĚLI A KTERÉ BYLY STÁTOKAZNÉ, ZEMĚKOULOVRAŽEDNÉ A RODOKAZNÉ.

UVĚDOMĚNÍ INKARNAČNÍHO SOUDU O ZLOČINECH NA KATEŘINĚ KONRÁDOVÉ

Krajský soud pardubického kraje přijal nejrozsáhlejší soubor žalob podaných v historii Česka 

pod spisovou značkou Č.j. 9Nc 3404/2019 - 371.

INKARNAČNÍ SOUD LIDSTVA V ETHERU čeká na odpovědi INKARNAČNÍHO SOUDU POZEMSKÉHO.

UVĚDOMUJEME VÁS, ŽE INKARNAČNÍ SOUD REALITA ETHER - REALITA FYZICKÁ PRACUJE SE VŠEMI HISTORICKÝMI TĚLY NAŠEHO CYKLICKÉHO ORGANISMU KOSMICKÉHO DRAGODONA LÁV HERMÉS A UVÁDÍ CELOU HISTORII OBĚTI VE VŠECH KLÍČOVÝCH TĚLECH.

Seznamte se řádně s tím, jak se vytváří tato realita.

PŘICHÁZÍ ABSOLUTNÍ POZNÁNÍ O PODSTATĚ NAŠEHO SVĚTA.

TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU NAJDETE NA PRVNÍ STRÁNCE ZDE:

https://www.inkarnacnisoud.com/

© 

VÝPIS ZLOČINŮ NA KATEŘINĚ KONRÁDOVÉ - vzkříšené KATEŘINĚ ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ:

PSYCHOTRONICKY A FYZICKY MUČENÁ SPOLEČNĚ S JEJÍ RODINOU 
V NELEGÁLNÍ FAŠISTICKÉ PSYCHOTRONICKÉ VÁLCE ZLOČINCI ORGANIZACE LUFTHAFFE.
PSYCHOTRONICKY MUČENÁ SPOLEČNĚ S JEJÍ DCEROU ZLOČINCI Z MLM LIKVIDUJÍCÍ JEJÍ PODNIKÁNÍ, POVĚST A ŽIVOT.
V NELEGÁLNÍ OBCHODNÍ SOUTĚŽI ZLIKVIDOVANÁ ZE ZAHRANIČÍ I Z DOMOVA NA PODNIKATELSKÝCH ZÁMĚRECH ZLEPŠUJÍCÍ VÝZNAMNĚ ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY. 
TENTO ÚTOK POVAŽUJE INKARNAČNÍ SOUD ZA ÚTOK NA ČESKOU REPUBLIKU JAKO STÁT, NEBOŤ KATEŘINA KONRÁDOVÁ BYLA JEDNOU Z HLAVNÍCH OSOBNOSTÍ ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY V ZEMI.
PODVEDENÁ PŘI KOUPI DOMŮ A POZEMKŮ PSYCHOTRONICKÝM ZLOČINCEM, KTERÝ V JEJÍ NEVĚDOMOSTI POSTAVIL BRUTÁLNĚ SADISTICKÉ PSYCHOTRONICKÉ DOMY S CÍLEM VYVRAŽDIT JÍ A JEJÍ RODINU. MĚLA JE JENOM ZAPLATIT.
NELEGÁLNÍ MEDIÁLNÍ ŠARÍA. ZNIČENÍ NA POVĚSTI A ZNEMOŽNĚNÍ PODNIKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE.
ZNEMOŽNĚNÍ POUŽÍVAT ZAKOUPENÉ DOMY PLNĚ PODLE PŮVODNÍHO PLÁNU, EKONOMICKÉ VYDÍRÁNÍ EXMANŽELEM.
EKONOMICKÉ PŘÍŽIVNICTVÍ S VYHROŽOVÁNÍM LIKVIDACE, TEDY PLACENÍ "VÝKUPNÉHO". EXMANŽEL OD JEJICH ZALOŽENÍ ZA DOBY MANŽELSTVÍ NEPLATÍ VÍCE JAK 6 LET SPOLEČNÉ FINANČNÍ ZÁVAZKY, AČKOLI UŽÍVÁ MAJETEK.
SADISTICKÉ NÁSILÍ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A NELEGÁLNÍ VĚZNĚNÍ A MUČENÍ V PSYCHIATRICKÉM BLÁZINCI NA ZÁKLADĚ FALEŠNÝCH OBVINĚNÍ, KTERÉ OBĚŤ NIKDY NEVIDĚLA ANI NESLYŠELA.
FALŠOVÁNÍ JEJÍHO KNIŽNÍHO DÍLA Z HISTORIE ČESKÉHO NÁRODA SEXUÁLNĚ HNUSPERVERZNÍM ZPŮSOBEM.
NELEGÁLNÍ ÚTOKY NA JEJÍ DOMY A MAJETEK UVNITŘ I VNĚ, ROZBÍJENÍ VĚCÍ, JEJICH PŘEMÍSŤOVÁNÍ, VNÁŠENÍ CIZÍCH PŘEDMĚTŮ, POŠKOZOVÁNÍ VÝKALY A SUFOKAČNÍMI JEDY. FYZICKÉ I PSYCHOTRONICKÉ ÚTOKY NA JEJÍ ZVÍŘATA.
NELEGÁLNÍ ŠARÍA V NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI SVĚDKOVÉ JEHOVOVI NA ZÁKLADĚ FALEŠNÉHO SVĚDECTVÍ. ODMÍTÁNÍ ŘÁDNÉHO VYSLECHNUTÍ A SOUDU.
NELEGÁLNÍ SMILNÝ HOMOSEXUÁLNÍ SŇATEK S PŘED BOHEM ŽENATÝM MUŽEM S FALEŠNOU IDENTITOU V NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI SVĚDKOVÉ JEHOVOVI, O KTERÉM SBOR VĚDĚL A NEVĚSTA BYLA PODVEDENA A VYSTAVENA NEBEZPEČÍ SMILNÉHO VZTAHU CITOVĚ POŠKOZENÉHO PSYCHOTRONICKÉHO ZLOČINCE.
DOMÁCÍ SADISTICKÉ FYZICKÉ (OTRAVY JEDY) A PSYCHOTRONICKÉ NÁSILÍ.
ZNEUŽITA VE FAULHYPNÓZE UMĚLÝM OTĚHOTNĚNÍM, OTEC DÍTĚTE NENÍ EXMANŽEL.
BRUTÁLNĚ SADISTICKY ZNÁSILNĚNA PŘI PORODU DÍTĚTE V PORODNICI VE VRCHLABÍ POD PSYCHOTRONICKÝM MUČENÍM PRIMÁŘE.
SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ DÍTĚTE ÚDAJNÝM OTCEM A ÚDAJNÝM DĚDEM A POKUSY O JEHO VRAŽDU S NÁSLEDKEM UMUČENÍ MATKY V SADISTICKÉM BLÁZINCI A VE VĚZENÍ.
POKUSY ODEBRAT NELEGÁLNĚ SOUDNOST NÁSILÍM.
NELEGÁLNÍ ODEBÍRÁNÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU A ZNEMOŽŇOVÁNÍ SE UŽIVIT VE STÁTĚ ČESKÁ REPUBLIKA.
NELEGÁLNÍ VYHÁNĚNÍ Z MAJETKU PSYCHOTRONICKÝM MUČENÍM.
VE STÁTĚ ČESKÁ REPUBLIKA NUCENA PLATIT ZDRAVOTNÍ OŠETŘENÍ, AČKOLI PRO OBĚŤ SADISTICKÉHO NÁSILÍ NENÍ PO PSYCHOTRONICKÉM MUČENÍ ŽÁDNÁ LÉČBA A UMÍRÁ.
ODMÍTNUTÍ ŘEŠIT JEJÍ PROSBY O POMOC JAKO OBĚTI NÁSILÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM.
MNOHOKRÁT ODMÍTNUTA POLICIÍ A SOUDY ŘEŠIT JEJÍ STÍŽNOSTI NA DOMÁCÍ A JINÉ NÁSILÍ.
JE TOHO VÍCE, NĚKTERÉ ZLOČINY NEŘEŠÍME ZDE, VINÍKY BUDE TRESTAT INKARNAČNÍ SOUD SKRZE PANACEJSKOU ARMÁDU ETHERU A PATROLU SVAROHAUM ETHERU SÁM.

©

TENTO WEB JE POSLEDNÍM ROZLOUČENÍM

s Kateřinou Konrádovou

Učitelkou anglického jazyka, psychotronicky umučenou MLM manažerkou a terapeutkou evoluční naturopatie.

UVĚDOMUJEME VEŘEJNOST, ŽE TĚLO KATEŘINY KONRÁDOVÉ po jeho vzkříšení převzala AUMPERESA BOHEMSKÁ ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ MELCHISEDEK ŽENA MATRONA SVAROHAUM.

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/matrona-svarohaum/

Dále nechť čtou poučení o tom jak se tvoří tato realita, uvědomujeme vás, že MATRONA SVAROHAUM jako ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ MELCHISEDEK ŽENA vyučuje vše o stvoření našeho světa a jak fungují všechny vztahy jako perpetum mobile v perpetumflies a předává lidstvu TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU.

JSME CYKLICKÝ ROBOTICKÝ ORGANISMUS BOŽÍHO TĚLA BOHYNĚ NIRVÁNY KOSMODONSKÝ KOSMICKÝ DRAGODON LÁV VERVÉNA HERMÉS a žijeme v mnoha tělech a mnoha realitách, 

které tvoříme z přítomnosti do budoucnosti a otevírá se nám historická paměť na naše předešlé reinkarnace. NAKONEC SI NECHÁVÁME POSLEDNÍ TĚLO, KTERÉ JE VĚČNÉ A NESMRTELNÉ DUŠÍ.

Popis toho, jak funguje tato realita, najdete na webových stránkách INKARNAČNÍHO SOUDU:

https://www.inkarnacnisoud.com/

©

Toto je veřejná 

INKARNAČNÍ SOUDNÍ 

prelace rekapitulace zločinů na 

umučené

KATEŘINĚ CHMELÍKOVÉ 

z Brandýsa nad Labem a Pardubic 

a na její cyklické kosmodonské 

dragodonské inkarnaci 

v těle fyzickém současné doby KATEŘINA KONRÁDOVÁ - ČESKÁ ELISABETH CHMELÍK
v tělech inkarnačních cyklických

VZKŘÍŠENÁ ZE SVATÉ A NEJSVATĚJŠÍ

jako
PRVOROZENÁ JEHOSUY SVAROGA KATEŘINA JEHOSUA AUMDON SVAROH MARTEN

BODHÍVA NIRVÁNA

PRVOROZENÁ ŽENA HUMANOID LÁV VERVÉNA HERMÉS KATEŘINA L'MURTEN 

MAHAMMAYA SHAKTI

MAJITELKA PLANETY ZEMĚ BOHEMIE 

A VESMÍRU VESMÍRŮ STROMU ŽIVOTA.

Historické tělo získáváme za odměnu.

Pokud má snad někdo pochybnosti o svátosti této ženy, nechť se seznámí na detail s podrobnostmi jejího umučení.

UVĚDOMUJEME VÁS Z ŘÍŠE ETHER, ŽE VÁS SLEDUJEME V TELEVIZI SKRZE L'MURTENET JAKO PŘÍBĚH MATKY ZEMĚ.


Životní Příběh dívenky Kateřiny Chmelíkové dojal na televizních obrazovkách 4 češčťanských říší ETHER  největší množství duchů božích v tělech etheru.

Chceme vás uvědomit o inkarnačním tranchezním telepatickém a spirituálním duchovním obrazovém propojení říší ETHER a reality FYZICKÁ.

NYNÍ JE UMOŽNĚNA I U VÁS DOLE ZAPOJENÍM L'MURTENETU POZEMSKÉHO 

G 10 TRANCHEZNÍ BYSTROZRAKÁ SPRAVEDLNOST, KTERÁ NAHLÍŽÍ DO HISTORICKÉHO TĚLA KAŽDÉHO ČLOVĚKA.

Pozemský a nebeský INKARNAČNÍ SOUD se propojují skrze zařízení L'MURTENETU G 10. 

Tato žena podala na soud český největší počet žalob v největším rozsahu i s navrhovanými řešeními situace, který soud český pozemský nemohl více jak 1,5 roku řešit řádně během psychotronické války o planetu Zemi.

Nyní jsou všechny podané žaloby opět v řešení.

KATEŘINA KONRÁDOVÁ 

byla za svoje úsilí po nirváně absolutno zvolena 

MATRONOU SVAROHAUM.

www.matronasvarohaum.com

Rozsudky INKARNAČNÍHO SOUDU ETHER po rozsáhlém šetření 

v životních příbězích obětí i zločinců najdete brzy na tomto webu a jsou závazné pro soud český pozemský.

©

 Uvědomujeme veřejnost o psychotronickém a fyzickém umučení terapeutky

KATEŘINY KONRÁDOVÉ

Její celý životní příběh a odkaz najdete brzy na těchto webových stránkách za účelem rehabilitace jejího svatého jména INKARNAČNÍM SOUDEM LIDSTVA, 

který je v ETHERU, v čele s ABSOLUTNÍM VELEKNĚZEM LIDSTVA JEHOSHUOU SVAROGEM a DUO MELCHISEDEK LÁV AUMDON AUMMORDOR HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU AILAVYOU ABSOLUTNÍCH BOHŮ MATRIXU LÁV HERMÉS. 

Oficiální datum smrti KATEŘINY KONRÁDOVÉ je 31.  července 2016.

Je absolutně ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁKONEM v L'MURTENETU G 10 A VYŠŠÍM zakázáno nazývat MATRONU SVAROHAUM Kateřinu Elisabeth Chmelík Českou ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA A MAHAMMAYU SHAKTI VŠEHOBYTÍ KATEŘINOU KONRÁDOVOU. Za porušení stanovuje tresty INKARNAČNÍ SOUD a vyměřuje je bez uvědomění, že se jedná o trest za ABSOLUTNÍ ROUHÁNÍ SE ABSOLUTNÍ ŽENĚ MATRIXU MAJITELCE PLANETY ZEMĚ BOHEMIE A VESMÍRU VESMÍRŮ STROMU ŽIVOTA JINK& JANG REALITY LÁV HERMÉS BUMERANG LAW JUST LOVE ALWAYS AND ALL THE TIME FOREVER EVER JUST LOVE.

NELEGÁLNÍ SŇATEK BYL ANULOVÁN INKARNAČNÍM SOUDEM.

Mgr. KATEŘINA KONRÁDOVÁ byla umučena. Oficiálně zemřela. Její tělo bez duše bylo kříšeno více jak 20 minut z říše ETHER SVATÁ A NEJSVATĚJŠÍ a převzala jej duální cyklická žena MAHAMMAYA SHAKTI VŠEHOBYTÍ MATRONA SVAROHAUM BODHÍVA HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU ABSOLUTNO.

BOHYNĚ AUMJEHOVA, v jejímž matrixovém těle se všichni nacházíme, se jako absolutní matka lidstva MAHAMMAYA SHAKTI v novém těle ABSOLUTNO rodí jednou za 45 miliard let naší tvorby.

PŘICHÁZÍ JAKO VĚDOMÁ MAJITELKA MATKY ZEMĚ BOHEMIE A VESMÍRU VESMÍRŮ STROMU ŽIVOTA A UVĚDOMUJE LIDSTVO O JEHO HISTORII A CO MUSÍ UDĚLAT, ABY SE MATKA ZEMĚ NEPŘESUNULA DO APOKALYSY SRDCÍ JEJICH. Jako jediná žena má otevřenou absolutní historickou paměť a vypráví o stvoření světa našeho. 

OD MOMENTU VTĚLENÍ DUCHA NEJSVATĚJŠÍHO

Cokoli řekne MATRONA SVAROHAUM, je evoluční pravda. 

Ať udělá, co udělá, vždycky je to správně.

Nejdůležitější je, co chce ona, a vždycky má dostatek času začít tvořit nirvánu absolutno.

Cokoli řekne po své inkarnaci, je pravda pravd.

ROVNÁ VĚCI DO ABSOLUTNÍ NIRVÁNY. TA JE PRO ABSOLUTNĚ KAŽDÉHO. NIRVÁNA BODHÍVA AGAPE AILAVYOU NIKOMU NEŠKODÍ  NIKOHO NEVYJÍMÁ Z LÁSKY BOŽÍ A TUDÍŽ NIKDO NEMÁ ŽÁDNÉ PRÁVO NA NÍ ÚTOČIT ANI O NÍ HOVOŘIT NEHODNÝM ZPŮSOBEM. 

BOHYNĚ AUMJEHOVA SE UCTÍVÁ.

Jediný ženský veřejný svědek 

psychotronického mučení

KATEŘINA KONRÁDOVÁ

Jediná oběť psychotronického násilí, jejíž tělo převzal duch cyklické ženy, MAJITELKY PLANETY ZEMĚ BOHEMIE BODHÍVA HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU po jejím umučení psychotronickou a fyzickou šaríou na znesvěcence nevinného smilstvem, na němž se smilstvo páchalo až do celosvětového zastavení nelegální psychotronické a fyzické šaríi pravdou pravd o světě, ve kterém žijete.

https://www.katerinakonradova.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni/