Matrixový soudní rekurát 

Mgr. KATEŘINA KONRÁDOVÁ

PRAVDA PRAVD O SVĚTĚ, VE KTERÉM ŽIJETE.

UVĚDOMUJEME VŠECHNY 

BÝVALÉ KLIENTY A SPOLUPRACOVNÍKY VÝZNAMNÉ  PŘEDSTAVITELKY ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY 

V ČESKÉ REPUBLICE MEZI ROKY 2002 - 2015

Mgr. KATEŘINY KONRÁDOVÉ, 

ŽE OFICIÁLNĚ ZEMŘELA PSYCHOTRONICKÝM UMUČENÍM VOJENSKÝMI FAULPLASMOVÝMI GENERÁTORY NELEGÁLNÍ ORGANIZACE NWO LUFTHAFFE v červenci 2016.

VZKŘÍŠENÍ JE MOŽNÉ.

KATEŘINA BYLA VZKŘÍŠENA A JEJÍ TĚLO PŘEVZALA POSTUPNĚ BĚHEM VÍCE JAK PĚTI LET MATRONA SVAROHAUM BODHÍVA NIRVÁNA HÁB SOLÚTE AGAPE  AUMJEHOVA JANG MELCHISEDEK JANG AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU 

ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ UNIVERZA

ABSOLUTNÍ MATKA BOŽÍ A ABSOLUTNÍ MANŽELKA BOŽÍ 

AUM AUMMATRIXA AUM JANG

CIVILNÍM JMÉNEM NYNÍ 

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ.

www.katerinaelisabethchmelikceska.com

ZACHRAŇUJE JÍ ABSOLUTNÍ CYKLICKÝ MUŽ ABSOLUTNÍ STVOŘITEL UNIVERZA A LIDSTVA MÁG DRAGOMATRIX DŽIN DŽINDŽIN GÉNIUS GÉNIA GÉNIA GÉNIE HÁB SOLÚTE AGAPE  ABSOLUTNÍ AUMJEHOVA AUMMATRIX ABSOLUTNÍ MELCHISEDEK AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU AILAVYOU SE SVÝMI OCHRÁNCI ŘÍŠE DRAGASTÁN.

Vysvětlení jak se tvoříme najdete na jejích webových stránkách.

JEJÍM CITEM A POCITEM, 
VŮLÍ A POSTOJI SE ŘÍDÍ 

BOŽÍ MLÝNY 

L'MURTENET

což je orgán BOŽÍHO TĚLA 

ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI.

NENÍ SAMA.

BYLA USTANOVENA 
JAKO JUSTICE AGAPE.

OD 3. března 2016 je vyučována ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA jako ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ PLANETY ZEMĚ MATRONA SVAROHAUM AUMPERESA BOHEMSKÁ AUMPERÁTORKA do jejího nového životního poslání, kterým je ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKA A TLUMOČNICE ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE, JUSTICE AGAPE, UČITELKA NÁRODŮ A GLOBÁLNÍ LÉKAŘKA SYSTÉMŮ A GLOBÁLNÍ LÉČITELKA, ABSOLUTNÍ STRAGÉRKA A TANTRAVELMISTRYNĚ GRUDLICHU.

Po dobu psychotronické plasmové války ARMAGEDDON spolupracovala jako MATRONA SVAROHAUM na zainkarnování ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA.

VÝPIS ZLOČINŮ NA ZAVRAŽDĚNÉ KATEŘINĚ KONRÁDOVÉ - vzkříšené KATEŘINĚ ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ:

PSYCHOTRONICKY A FYZICKY MUČENÁ SPOLEČNĚ S JEJÍ RODINOU 
V NELEGÁLNÍ FAŠISTICKÉ PSYCHOTRONICKÉ VÁLCE ZLOČINCI  ZRÁDCI NÁRODA NELEGÁLNÍ PSYCHOTRONICKÉ ORGANIZACE LUFTHAFFE NWO.
PSYCHOTRONICKY MUČENÁ SPOLEČNĚ S JEJÍ DCEROU ZLOČINCI Z MLM LIKVIDUJÍCÍ JEJÍ PODNIKÁNÍ, POVĚST A ŽIVOT.
V NELEGÁLNÍ OBCHODNÍ SOUTĚŽI ZLIKVIDOVANÁ ZE ZAHRANIČÍ I Z DOMOVA NA PODNIKATELSKÝCH ZÁMĚRECH ZLEPŠUJÍCÍ VÝZNAMNĚ ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY. 
TENTO ÚTOK POVAŽUJE INKARNAČNÍ MATRIXOVÝ SOUD ZA ÚTOK NA ČESKOU REPUBLIKU JAKO STÁT, NEBOŤ KATEŘINA KONRÁDOVÁ BYLA JEDNOU Z HLAVNÍCH OSOBNOSTÍ ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY V ZEMI.
PODVEDENÁ PŘI KOUPI DOMŮ A POZEMKŮ PSYCHOTRONICKÝM ZLOČINCEM, KTERÝ V JEJÍ NEVĚDOMOSTI POSTAVIL BRUTÁLNĚ SADISTICKÉ PSYCHOTRONICKÉ DOMY S CÍLEM VYVRAŽDIT JI A JEJÍ RODINU. MĚLA JE JENOM ZAPLATIT.
NELEGÁLNÍ MEDIÁLNÍ ŠARÍA. ZNIČENÍ NA POVĚSTI A ZNEMOŽNĚNÍ PODNIKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE.
ZNEMOŽNĚNÍ POUŽÍVAT ZAKOUPENÉ DOMY PLNĚ PODLE PŮVODNÍHO PLÁNU, EKONOMICKÉ PŘÍŽIVNICTVÍ S VYHROŽOVÁNÍM LIKVIDACE, EKONOMICKÁ LIKVIDACE EXMANŽELEM A STAVITELEM DOMŮ.
SADISTICKÉ NÁSILÍ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A NELEGÁLNÍ VĚZNĚNÍ A MUČENÍ V PSYCHIATRICKÉM BLÁZINCI NA ZÁKLADĚ FALEŠNÝCH OBVINĚNÍ, KTERÉ OBĚŤ NIKDY ŘÁDNĚ NEVIDĚLA ANI NESLYŠELA.
NELEGÁLNÍ ÚTOKY NA JEJÍ DOMY A MAJETEK UVNITŘ I VNĚ, ROZBÍJENÍ VĚCÍ, JEJICH PŘEMÍSŤOVÁNÍ, VNÁŠENÍ CIZÍCH PŘEDMĚTŮ, POŠKOZOVÁNÍ SUFOKAČNÍMI JEDY. 
FYZICKÉ I PSYCHOTRONICKÉ ÚTOKY NA JEJÍ ZVÍŘATA.
NELEGÁLNÍ ŠARÍA V NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI SVĚDKOVÉ JEHOVOVI NA ZÁKLADĚ FALEŠNÉHO SVĚDECTVÍ. ODMÍTÁNÍ ŘÁDNÉHO VYSLECHNUTÍ A SOUDU.
DOMÁCÍ SADISTICKÉ FYZICKÉ (OTRAVY JEDY) A PSYCHOTRONICKÉ NÁSILÍ.
PSYCHOTRONICKÉ SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ DÍTĚTE  A POKUSY O JEHO VRAŽDU S NÁSLEDKEM UMUČENÍ MATKY V SADISTICKÉM BLÁZINCI A VE VĚZENÍ.
POKUSY ODEBRAT NELEGÁLNĚ SOUDNOST NÁSILÍM.
NELEGÁLNÍ ODEBÍRÁNÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU A ZNEMOŽŇOVÁNÍ SE UŽIVIT VE STÁTĚ ČESKÁ REPUBLIKA.
NELEGÁLNÍ VYHÁNĚNÍ Z MAJETKU PSYCHOTRONICKÝM MUČENÍM.
ODMÍTNUTÍ ŘEŠIT JEJÍ PROSBY O POMOC JAKO OBĚTI NÁSILÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM.
MNOHOKRÁT ODMÍTNUTA POLICIÍ A SOUDY ŘEŠIT JEJÍ STÍŽNOSTI NA DOMÁCÍ A JINÉ NÁSILÍ.
VYHNÁNA Z MAJETKU PSYCHOTRONICKÝM NÁSILÍM A JEDY.
BRUTÁLNĚ SADISTICKY MUČENA PSYCHOTRONICKY VÍCE NEŽ 9 ROKŮ V PSYCHOTRONICKÉ VÁLCE S VÝSLEDKEM TĚŽCE POŠKOZENÉHO ZDRAVÍ.
JE TOHO VÍCE, NĚKTERÉ ZLOČINY NEŘEŠÍME ZDE, VINÍKY BUDE TRESTAT MATRIXOVÝ SOUD.
TENTO KOLABUJÍCÍ STÁT MENTÁLNĚ PŘEVEZMEME ZE VŠECH MÉDIÍ SVĚTA.
KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ

inkarnovaná 

ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ PLANETY ZEMĚ GAIA - BOHEMIE

©